Jak zminimalizować Outlook dla Office 365 do zasobnika systemowego w systemie Windows 10

Udostępnij teraz w social media:

Outlook, podobnie jak każdy komputerowy klient poczty e-mail, musi działać, aby móc wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Nie powinno to stanowić problemu, ale wydaje się, że po zminimalizowaniu programu Outlook nie trafia on do zasobnika systemowego. Zamiast tego minimalizuje, podobnie jak inne aplikacje, np. Chrome lub Notatnik, w których okno jest zminimalizowane, ale nadal otwarte, a aplikacja zajmuje miejsce na pasku zadań. Jest to domyślne zachowanie aplikacji, ale możesz zminimalizować program Outlook dla Office 365 do paska zadań, zmieniając małe, dobrze ukryte ustawienie. Oto, co musisz zrobić.

Zminimalizuj Outlooka do zasobnika systemowego

Otwórz Outlooka i zminimalizuj go. Wyświetli ikonę na pasku zadań zgodnie z jej domyślnym zachowaniem.

  Jak przełączyć się na szybki pierścień w programie Windows Insider

Przejdź do zasobnika systemowego i otwórz rozszerzone menu ikon. Zobaczysz tam ikonę Outlooka. Jeśli Outlook jest zajęty, możesz zobaczyć inny typ ikony, np. Ikonę z dwiema kopertami wskazującymi, że wiadomości są wysyłane / odbierane lub coś innego w zależności od tego, co robi aplikacja. Kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę programu Outlook lub, jeśli zobaczysz inną ikonę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy.

Z menu kontekstowego wybierz opcję „Ukryj po zminimalizowaniu”.

Ikona programu Outlook zniknie z paska zadań i pojawi się tylko w zasobniku systemowym. Ta ikona wskazuje, że aplikacja nadal działa, a zatem może wysyłać i odbierać wiadomości. Jeśli klikniesz go dwukrotnie, aplikacja zostanie zmaksymalizowana. O to chodzi.

  Użyj skrótów klawiaturowych menu Start, aby przyspieszyć nawigację w systemie Windows 10

Pamiętaj, że musisz kliknąć przycisk minimalizacji, aby wysłać aplikację do zasobnika systemowego. Kliknięcie przycisku zamykania w głównym interfejsie aplikacji spowoduje zamknięcie aplikacji. Program Outlook nie rozróżnia czynności zamykania i zamykania.

Minimalizacja wpływa tylko na główne okno aplikacji. Jeśli masz otwarte okno tworzenia nowej wiadomości e-mail i klikniesz znajdujący się w nim przycisk minimalizowania, zostanie ono zminimalizowane tak, jak robią to inne aplikacje komputerowe. Na pasku zadań pojawi się ikona wskazująca, że ​​okno jest otwarte, można ją kliknąć, aby zmaksymalizować okno, i można użyć skrótu klawiaturowego Alt + Tab, aby przełączyć się do okna.

Chodzi o to, że jeśli chcesz użyć przycisku minimalizacji w oknie tworzenia wiadomości, aby szybko i skutecznie ukryć wpisywaną wiadomość e-mail, tak naprawdę nie zapewni ci to zbytniej osłony. Jeśli masz kilka nowych okien wiadomości lub właśnie otrzymane wiadomości są otwarte, wszystkie będą ułożone razem w podobny sposób, zamiast być dostępne z zasobnika systemowego.

  Windows 10 PowerToys Get a Launcher and Keyboard Remapper

x