Napraw InputMapper nie mógł otworzyć DS4 na wyłączność

Dzięki zaawansowanej technologii masz możliwość korzystania z jednego urządzenia z drugim. Co powiesz na używanie ulubionych kontrolerów gier do grania w gry na PC? Jeśli dobrze znasz jedno z najważniejszych narzędzi, czyli InputMapper HidGuardian, w tym artykule omówimy rozwiązywanie problemów za pomocą tego narzędzia. Czy podczas korzystania z narzędzia napotkałeś kiedyś błędy, takie jak: InputMapper nie mógł otworzyć wyłącznie DS4 lub InputMapper nie wykryto kompatybilnych kontrolerów? Jeśli tak, to w tym artykule wyjaśnimy rozwiązania wspomnianego problemu.

Jak naprawić InputMapper, który nie mógł otworzyć DS4 wyłącznie w systemie Windows 10?

InputMapper DS4 to narzędzie, które pozwala grać w gry komputerowe na dowolnym zewnętrznym kontrolerze, takim jak Xbox lub PS4. Aby korzystać z tej usługi, musisz utworzyć konto w tym narzędziu i możesz z łatwością korzystać z dowolnego kontrolera, aby grać w gry na swoim komputerze. InputMapper to narzędzie, które mapuje cię do wejść i wyjść gier na twoim komputerze. InputMapper DS4 pomaga wyłącznie w używaniu konkretnego kontrolera do grania w grę i nie pozwala innym kontrolerom ingerować w ten proces. Niektóre gry będą zakłócać działanie aplikacji działających w tle, takich jak Pogoda, co utrudni korzystanie z kontrolera podczas grania.

Powody, które spowodowały problem z InputMapper HidGuardian, który nie może otworzyć wyłącznie DS4, są wymienione w tej sekcji.

  • Rocznicowa lub jesienna aktualizacja systemu Windows dla twórców: najnowsze aktualizacje systemu Windows, czyli aktualizacja rocznicowa lub jesienna dla twórców, nie obsługują użytkowników korzystających z narzędzia InputMapper na ich kontrolerach.

  • Problematyczna konfiguracja ze sterownikami HidGuardian: Sterownik urządzenia HidGuardian może być źle skonfigurowany i może nie obsługiwać InputMapper.

  • Problematyczna konfiguracja z kontrolerami: Kontrolery urządzeń mogą być źle skonfigurowane na twoim komputerze, co mogło nie obsługiwać cię w korzystaniu z InputMapper.

Podstawowe metody rozwiązywania problemów

Musisz wypróbować podstawowe metody wyjaśnione w tej sekcji, aby rozwiązać problem z InputMapper HidGuardian, który nie mógł otworzyć DS4 wyłącznie na twoim komputerze. Jeśli problem jest spowodowany drobnymi usterkami, można go naprawić za pomocą metod wymienionych tutaj.

1. Zamknij procesy w tle

Jeśli w tle jest otwartych wiele aplikacji, kontroler może nie obsługiwać gry bez żadnych zakłóceń. Musisz zamknąć wszystkie aplikacje działające w tle, aby móc korzystać wyłącznie z narzędzia DS4 InputMapper HidGuardian.

2. Zezwalaj aplikacji InputMapper przez zaporę systemu Windows

Jeśli narzędzie InputMapper nie jest dozwolone w zaporze, możesz nie być w stanie korzystać z aplikacji, dlatego musisz zezwolić na aplikację w zaporze systemu Windows.

Metoda 1: Odinstaluj najnowsze aktualizacje systemu Windows

Jeśli InputMapper nie mógł otworzyć wyłącznie DS4, problem dotyczy najnowszych aktualizacji, czy to rocznicowej aktualizacji twórców, czy jesiennej aktualizacji twórców, możesz spróbować odinstalować najnowszą aktualizację. Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows może ułatwić korzystanie z narzędzia.

1. Otwórz aplikację Ustawienia, naciskając jednocześnie klawisze Windows + I.

2. Kliknij Aktualizacja i zabezpieczenia.

3. Kliknij kartę Windows Update w lewym panelu okna i kliknij opcję Wyświetl historię aktualizacji, aby wyświetlić aktualizacje zainstalowane na komputerze.

4. Kliknij opcję Odinstaluj aktualizacje w oknie Wyświetl historię aktualizacji.

5. Wybierz najnowszą aktualizację systemu Windows w sekcji Microsoft Windows i kliknij przycisk Odinstaluj u góry paska.

6. Kliknij przycisk Tak w oknie potwierdzenia Odinstaluj aktualizację, aby odinstalować aktualizację.

7. Uruchom ponownie komputer, aby zmiany odinstalowania aktualizacji systemu Windows zaczęły obowiązywać na komputerze.

Metoda 2: Ponownie włącz urządzenie Bluetooth HID

Ta metoda pozwoli ci wyłączyć i ponownie włączyć sterownik urządzenia dla urządzenia Bluetooth HID. Jest to podobne do ponownego uruchomienia sterownika i naprawienia błędów w urządzeniu. Możesz rozwiązać wszystkie problemy w sterowniku za pomocą tej metody i naprawić InputMapper, który nie mógł otworzyć wyłącznie problemu DS4.

1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz menedżer urządzeń i kliknij Otwórz.

2. Rozwiń Human Interface Devices i wybierz Bluetooth HID Device dla InputMapper.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik i wybierz z menu opcję Wyłącz urządzenie, aby wyłączyć wybrane urządzenie.

4. Kliknij przycisk Tak w oknie potwierdzenia, aby wyłączyć wybrane urządzenie.

5. Przy wybranym urządzeniu kliknij zakładkę Akcja u góry i wybierz z menu opcję Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

6. Po zakończeniu skanowania urządzenia kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz opcję Włącz urządzenie, aby ponownie włączyć wybrane urządzenie.

Metoda 3: Skonfiguruj tryb ekskluzywny HidGuardian

Jeśli konfiguracja urządzenia Bluetooth HID jest problematyczna, możesz spróbować skonfigurować urządzenie za pomocą tej metody. Ta metoda pozwoli Ci zmienić konfigurację z Bluetooth na Human Interface Device. Poniższe kroki pozwolą Ci uzyskać identyfikator sprzętu urządzenia za pomocą Menedżera urządzeń, który może naprawić problem InputMapper, który nie mógł otworzyć wyłącznie DS4.

1. Uruchom Menedżera urządzeń z Windows Search.

2. Rozwiń Human Interface Devices i wybierz Bluetooth HID Device dla InputMapper.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik i wybierz z menu opcję Właściwości, aby uruchomić okno Właściwości urządzenia.

4. W oknie Właściwości przejdź do zakładki Szczegóły i wybierz opcję Identyfikatory sprzętu w menu rozwijanym Właściwości.

5. W polu Wartość wybierz pierwszy wpis, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kopiuj, aby skopiować wartość identyfikatora sprzętu urządzenia.

Uwaga: Jeśli używasz kontrolerów przewodowych, musisz skopiować wszystkie wpisy wartości w polu wartości.

Poniższe kroki pozwolą skonfigurować identyfikator sprzętu z Bluetooth na urządzenie interfejsu HID.

6. Wyszukaj Notatnik na pasku wyszukiwania i kliknij wynik aplikacji, aby uruchomić aplikację Notatnik na swoim komputerze.

7. Wklej skopiowaną wartość identyfikatora sprzętu do pliku Notatnika, naciskając jednocześnie klawisze Ctrl+V.

8. Zmień termin BTHENUM w identyfikatorze na HID w pliku Notatnika, zaznacz cały tekst i naciśnij klawisze Ctrl+C, aby skopiować zmieniony identyfikator sprzętu.

Poniższe kroki pozwolą ci zmienić istniejącą konfigurację urządzenia na twoim komputerze.

9. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom na komputerze.

10. Wprowadź termin regedit w pasku i kliknij przycisk OK, aby uruchomić okno Edytora rejestru na swoim komputerze. Kliknij przycisk Tak w oknie monitu UAC, aby zezwolić Edytorowi rejestru na komputerze.

11. Przejdź do folderu Usługi, korzystając z następującej ścieżki.

ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices

13. Teraz rozwiń folder HidGuardian, a następnie kliknij folder Parametry i kliknij dwukrotnie opcję Urządzenia, których dotyczy problem w prawym okienku okna.

14. Wklej zmodyfikowany identyfikator sprzętu do edytora, naciskając jednocześnie klawisze Ctrl + V, a następnie kliknij przycisk OK, aby wprowadzić zmiany.

15. Wreszcie, uruchom ponownie komputer aby zakończyć proces i wchłonąć w nim zmiany.

Metoda 4: Zmień właściwości kontrolera

Jeśli konfiguracja kontrolera jest problematyczna, możesz spróbować ponownie skonfigurować kontroler przy użyciu tej metody. Ta metoda pozwoli ci zmienić konfigurację z Bluetooth na Human Interface Device i naprawić problem InputMapper, który nie mógł otworzyć wyłącznie DS4. Poniższe kroki pozwolą ci uzyskać identyfikator sprzętowy kontrolera na twoim komputerze.

1. Wyszukaj Panel sterowania i kliknij wynik aplikacji, aby uruchomić aplikację Panel sterowania na swoim komputerze.

2. Wybierz opcję Kategoria w menu rozwijanym Wyświetl według i kliknij opcję Sprzęt i dźwięk w wyświetlonym menu.

3. Kliknij opcję Urządzenia i drukarki w następnym oknie, aby wyświetlić urządzenia podłączone do komputera.

4. Wybierz urządzenie kontrolera, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości w menu, aby otworzyć okno Właściwości urządzenia kontrolera.

5. Przejdź do zakładki Sprzęt w oknie Właściwości i wybierz opcję z Typ Bluetooth na liście Funkcje urządzenia.

6. Kliknij przycisk Właściwości na ekranie, aby uruchomić okno Właściwości wybranej funkcji Bluetooth urządzenia.

7. Przejdź do zakładki Szczegóły w oknie Właściwości i wybierz opcję Identyfikatory sprzętu w menu rozwijanym Właściwości.

8. W polu Wartość wybierz pierwszy wpis, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kopiuj, aby skopiować wartość identyfikatora sprzętu urządzenia.

Korzystając z kroków wymienionych poniżej, możesz zmienić konfigurację identyfikatora sprzętowego kontrolera, aby naprawić problem z niemożliwością otwarcia wyłącznie DS4 przez InputMapper.

9. Wyszukaj Notatnik na pasku wyszukiwania i kliknij wynik aplikacji, aby uruchomić aplikację Notatnik na swoim komputerze.

10. Wklej skopiowaną wartość identyfikatora sprzętu do pliku Notatnika, naciskając jednocześnie klawisze Ctrl+V.

11. Zmień termin BTHENUM w identyfikatorze na HID w pliku Notatnika, zaznacz cały tekst i naciśnij klawisze Ctrl+C, aby skopiować zmieniony identyfikator sprzętu.

Poniższe kroki pozwolą Ci zmienić konfigurację komputera za pomocą Edytora rejestru.

12. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom na komputerze.

13. Wprowadź termin regedit w pasku i kliknij przycisk OK, aby uruchomić okno Edytora rejestru na swoim komputerze. Kliknij przycisk Tak w oknie monitu UAC, aby zezwolić Edytorowi rejestru na komputerze.

14. Przejdź do folderu Usługi, korzystając z następującej ścieżki.

ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServices

15. Teraz rozwiń folder HidGuardian, a następnie kliknij folder Parametry.

16. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Urządzenia, których dotyczy problem w prawym panelu okna i wybierz opcję Edytuj, aby edytować plik.

17. Wklej zmodyfikowany identyfikator sprzętu do edytora, naciskając jednocześnie klawisze Ctrl + V, a następnie kliknij przycisk OK, aby wprowadzić zmiany.

18. Na koniec uruchom ponownie komputer, aby zakończyć proces i wprowadzić na nim zmiany.

Metoda 5: Użyj narzędzia InputMapper

Ta metoda pozwoli ci na nowo zainstalować narzędzie InputMapper na twoim komputerze. Postępuj zgodnie z wymienionymi tutaj krokami, aby uzyskać żądane narzędzie na swoim komputerze.

1. Pobierz Input Mapper HidGuardian z oficjalnej strony internetowej i kliknij przycisk WIĘCEJ INFORMACJI.

2. Wybierz opcję Niestandardowe w ustawieniach instalacji i kliknij przycisk Dalej.

3. W oknie Instalacja niestandardowa kliknij strzałkę w dół na InputMapper HidGuardian i wybierz opcję Zostanie zainstalowany na lokalnym dysku twardym. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby zainstalować narzędzie na swoim komputerze.

4. Aby uruchomić usługę, otwórz folder instalacyjny InputMapper HidGuardian na swoim komputerze. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik .bat i wybierz opcję Uruchom jako administrator, aby otworzyć każdy plik .bat jako administrator.

5. Upewnij się, że narzędzie jest otwarte, dopóki nie klikniesz przycisku Uruchom DS4 Exclusively na ekranie.

***

Artykuł omawia poprawki dotyczące problemu InputMapper, który nie mógł otworzyć wyłącznie DS4. Jeśli napotykasz problemy podobne do InputMapper, nie wykryto kompatybilnych kontrolerów, musisz użyć powyższych metod, aby naprawić narzędzie InputMapper HidGuardian. Prześlij swoją opinię i śmiało zamieszczaj swoje pytania dotyczące dalszych wyjaśnień na ten temat w sekcji komentarzy.