Jak edytować skróty do aplikacji w menu aplikacji Ubuntu

Czy kiedykolwiek chciałeś edytować skróty do aplikacji na Ubuntu? Nie rozumiesz, jak to zrobić? Możemy pomóc! Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, ponieważ pokażemy Ci, jak edytować skróty do aplikacji w menu aplikacji Ubuntu.

Uwaga: edytor menu Alacarte działa na wszystkich odmianach Ubuntu, nie tylko na głównej wersji Ubuntu. Będzie również działał na wszystkich systemach operacyjnych Linux opartych na Ubuntu, a nawet na innych systemach operacyjnych Linux. Aby uzyskać więcej informacji o Alacarte, Kliknij tutaj.

Instalowanie Alacarte

Edytor menu Alacarte musi być zainstalowany na komputerze Ubuntu. Aby zainstalować program Alacarte, otwórz okno terminala, naciskając Ctrl + Shift + T. lub Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Następnie użyj Trafny polecenie poniżej, aby zainstalować program.

sudo apt install alacarte

Nie chcesz używać wiersza polecenia w systemie Ubuntu? Oto jak zainstalować aplikację Alacarte z graficznym interfejsem użytkownika, w podziale na łatwy do zrozumienia, krok po kroku.

Krok 1: Otwórz Centrum oprogramowania Ubuntu, wyszukując je w menu aplikacji na komputerze Ubuntu.

Krok 2: Pozwól, aby Centrum oprogramowania Ubuntu się załadowało. Po zakończeniu ładowania wyszukaj pole wyszukiwania i kliknij je myszą, aby uzyskać dostęp do funkcji wyszukiwania w Centrum oprogramowania.

Krok 3: Wpisz „Alacarte” w polu wyszukiwania. Następnie naciśnij Wchodzić klucz. Groźny Wchodzić pozwoli ci uruchomić wyszukiwanie w źródłach oprogramowania Ubuntu dla programu do edycji menu Alacarte.

Krok 4: Przejrzyj wyniki wyszukiwania aplikacji „Alacarte”, a następnie kliknij ją myszą. Klikając „Alacarte” w wynikach wyszukiwania, przejdziesz na stronę instalacji aplikacji w Centrum oprogramowania Ubuntu.

Krok 5: Poszukaj przycisku „Zainstaluj” i kliknij go myszą, aby rozpocząć instalację aplikacji edytora menu Alacarte na komputerze Ubuntu.

Krok 6: Po kliknięciu przycisku „Zainstaluj” w Centrum oprogramowania Ubuntu zobaczysz okno z monitem o podanie hasła. Wprowadź hasło bieżącego użytkownika w wierszu polecenia i naciśnij Wchodzić na klawiaturze, aby go przesłać.

Po wprowadzeniu hasła w wierszu polecenia Centrum oprogramowania Ubuntu rozpocznie instalację aplikacji Alacarte na komputerze z systemem Linux Ubuntu. Usiądź wygodnie i bądź cierpliwy, ponieważ pełna instalacja może potrwać kilka sekund.

Po zakończeniu instalacji Alacarte poszukaj przycisku „Uruchom” w Centrum oprogramowania Ubuntu, aby natychmiast uruchomić program!

Edytuj skróty do aplikacji w menu aplikacji Ubuntu

Aby edytować skróty do aplikacji w menu aplikacji Ubuntu, otwórz Alacarte na pulpicie Ubuntu. Aby to zrobić, naciśnij Zdobyć na klawiaturze wyszukaj w menu opcję „Alacarte” i kliknij ją, aby uruchomić. Następnie wykonaj poniższe instrukcje krok po kroku.

Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć Alacarte w menu aplikacji, naciśnij Alt + F2 aby otworzyć szybki program uruchamiający. Następnie wpisz alacarte polecenie i naciśnij Wchodzić klucz do uruchomienia programu.

Krok 1: Wewnątrz Alacarte zobaczysz całe menu aplikacji Ubuntu podzielone na poszczególne kategorie. Dostępnych jest wiele różnych kategorii. Przejrzyj kategorie i kliknij tę, która ma skrót do aplikacji, który chcesz edytować na Ubuntu.

Krok 2: Po kliknięciu skrótu aplikacji w Alacarte, znajdź przycisk „Właściwości” i wybierz go. Kliknięcie „Właściwości” wywoła okno „Właściwości Launchera”.

Krok 3: Wprowadź zmiany w oknie „Właściwości Launchera”. Aby zmienić nazwę programu na komputerze Ubuntu, znajdź „Nazwa” i zmień nazwę w polu tekstowym. Lub zmień polecenie, klikając pole „Polecenie”. Zmień ikonę programu, klikając istniejącą ikonę po lewej stronie.

Krok 4: Kliknij przycisk „OK” po zakończeniu edycji skrótu do aplikacji w Alacarte. Ubuntu powinien automatycznie aktualizować wprowadzone zmiany.

Usuwanie skrótów aplikacji

Możesz całkowicie usunąć aplikację z menu aplikacji Ubuntu, aby przestała się wyświetlać. Oto jak to zrobić.

Krok 1: Przejrzyj kategorie po lewej stronie i wybierz tę, która ma skrót do aplikacji, który chcesz usunąć z menu aplikacji Ubuntu.

Krok 2: Wybierz skrót aplikacji w Alacarte za pomocą myszy.

Krok 3: Znajdź przycisk „Usuń” po prawej stronie i kliknij go myszą, aby usunąć skrót z menu aplikacji Ubuntu oraz z samego systemu plików komputera Ubuntu.

Powtórz ten proces, aby usunąć tyle skrótów do aplikacji z menu aplikacji Ubuntu, ile potrzeba.

Utwórz nowe skróty

Chcesz utworzyć nowy skrót do aplikacji w menu aplikacji Ubuntu? Wykonaj następujące czynności.

Krok 1: Kliknij kategorie po lewej stronie za pomocą myszy.

Krok 2: Znajdź przycisk „Nowy przedmiot” i kliknij go myszą.

Krok 3: Użyj menu programu uruchamiającego, aby utworzyć nowy skrót.

Po zakończeniu kliknij „OK”, aby zapisać nowy skrót.

x