Jak naprawić uszkodzone elementy rejestru w systemie Windows 10/11 w 5 minut

Rejestr systemu Windows przechowuje konfiguracje i ustawienia systemu operacyjnego i programów. Rejestr systemu Windows ma kluczowe znaczenie, ale ze względu na ciągłe użytkowanie należy spodziewać się nagromadzenia bałaganu. Czyszczenie rejestru systemu Windows jest zalecane w celu zachowania i wyczyszczenia przestarzałych wpisów.

Co to jest rejestr systemu Windows?

źródło: microsoft.com

Wszystkie wersje systemów operacyjnych Windows po Windows 95 używają hierarchicznej bazy danych, zwanej także repozytorium, do przechowywania konfiguracji związanych z oprogramowaniem, urządzeniami sprzętowymi, preferencjami użytkownika i samym systemem operacyjnym. Nazywa się to rejestrem systemu Windows.

Na przykład, gdy instalowany jest nowy program, odrębny zestaw instrukcji i odniesień do plików może zostać dodany do rejestru w określonej lokalizacji związanej z programem. Umożliwia innym programom, które mogą z nim wchodzić w interakcje, odwoływanie się do rejestru w celu uzyskania dodatkowych informacji, takich jak lokalizowanie plików lub wybieranie odpowiednich opcji programu.

Rejestr oferuje klucze i wartości, do których odwołuje się system operacyjny w celu pobrania odpowiednich danych dla programów i aplikacji.

Rejestr zawiera kluczowe informacje, które system Windows wykorzystuje w swoich bieżących operacjach. Obejmuje to indywidualne profile użytkowników, aplikacje zainstalowane na komputerze, skojarzenia typów plików, niestandardowe ustawienia folderów i ikon aplikacji, konfigurację sprzętową systemu oraz wykorzystanie aktywnych portów.

Rejestr jest podzielony na kilka sekcji, z których każda nazywana jest „ulą”, a każda reprezentuje inną część systemu. Ule to:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE — zawiera sprzęt, zainstalowany program i ustawienia konfiguracji systemu.
  • HKEY_CURRENT_USER – Przechowuje ustawienia aktualnie zalogowanego użytkownika.
  • HKEY_USERS – Zawiera ustawienia dla wszystkich użytkowników systemu.
  • HKEY_CLASSES_ROOT – Zawiera informacje o formatach plików powiązanych z różnymi aplikacjami.

Rejestr można edytować ręcznie, ale nie jest to zalecane, ponieważ bardzo łatwo można popełnić błąd i spowodować poważne problemy. Jednak może być edytowany przez ekspertów, wykonując kopię zapasową rejestru.

Podsumowując, rejestr systemu Windows to miejsce, w którym system Microsoft Windows przechowuje ustawienia konfiguracji sprzętu, oprogramowania i konfiguracji systemu, działając jako DNA systemu operacyjnego. Przechowuje zmiany użytkownika i ma klucze i wartości. Fizyczne pliki rejestru są przechowywane w różnych lokalizacjach w zależności od wersji systemu Windows.

Poniższe podsekcje przedstawiają różne metody naprawy zepsutego lub uszkodzonego rejestru systemu Windows.

Powody uszkodzenia rejestru

W normalnych warunkach rejestr działa prawidłowo. Jednak manipulowanie kluczami rejestru może prowadzić do uszkodzenia lub uszkodzenia.

Głównymi winowajcami uszkodzonych elementów rejestru są złośliwe oprogramowanie, wirusy, fragmenty rejestru i błędy wynikające z zamykania systemu. Nawet uszkodzone programy i aplikacje pozostawiają uszkodzone klucze rejestru.

Dlatego ważne jest, aby utworzyć kopię rejestru, aby upewnić się, że bezpieczna wersja jest przechowywana na dysku twardym i pobierana w razie potrzeby.

W poniższej sekcji znajdziesz różne metody naprawy uszkodzonego rejestru systemu Windows 10 i 11.

Konsekwencje uszkodzonego rejestru systemu Windows

Rejestr systemu Windows przechowuje krytyczne pliki wymagane do skutecznego działania systemu operacyjnego Windows, aplikacji i procesów, a każda z tych awarii doprowadzi do niepożądanych wpisów w rejestrze.

Ponadto użytkownicy personalizują swoje komputery, co powoduje, że wiele niepotrzebnych plików pozostaje w rejestrze systemu Windows nawet wtedy, gdy nie są już potrzebne.

Przyczyny uszkodzenia rejestru są różne, na przykład nagromadzenie zbędnych plików, które mogą spowodować szkody, uszkodzenia, a ostatecznie nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego. Ponadto awarie systemu, nieoczekiwane zamknięcia, wadliwy sprzęt i złośliwe oprogramowanie mogą naruszyć elementy rejestru.

W rezultacie nagromadzenie uszkodzonych elementów rejestru może obniżyć wydajność komputera, spowolnić jego działanie i potencjalnie spowodować problemy z uruchamianiem.

Nawet rejestr może zawierać uszkodzone elementy, które spowalniają komputer po odinstalowaniu/usunięciu pliku, a ich wyczyszczenie jest korzystne.

Powoduje to frustrujące wrażenia użytkownika, których rozwiązanie często wymaga profesjonalnej pomocy.

Metody wykrywania uszkodzonego rejestru

Rejestr systemu Windows przechowuje ważne ustawienia systemu Windows, ale błędy mogą prowadzić do awarii systemu.
Oznaki, które należy obserwować, aby dowiedzieć się, czy rejestr jest uszkodzony, to powolne działanie systemu, częste awarie lub zawieszanie się oraz błędy podczas instalowania nowych programów.

Jednym z powszechnych narzędzi do znajdowania uszkodzonego lub uszkodzonego rejestru systemu Windows jest wbudowane narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows (Scanreg.exe). To narzędzie może skanować i naprawiać problemy w rejestrze, przywracając go do zdrowego stanu.

Inną opcją jest użycie oprogramowania do naprawy rejestru innej firmy, które przeskanuje komputer w poszukiwaniu błędów i je naprawi. Innym sposobem jest ręczne sprawdzenie rejestru za pomocą wbudowanego narzędzia Edytora rejestru systemu Windows.

Jak naprawić uszkodzone elementy rejestru?

Po zidentyfikowaniu przyczyny i źródła problemów, które możesz mieć z rejestrem, następnym krokiem jest naprawienie uszkodzonych elementów rejestru. Przed naprawieniem rejestru systemu Windows ważne jest, aby wykonać kopię zapasową rejestru.

Poniżej przedstawiono jedną z najłatwiejszych metod tworzenia kopii zapasowej rejestru w systemie Windows 10 i 11.

Przejdź do pola wyszukiwania na pasku zadań -> wpisz „regedit” -> wybierz opcję „Uruchom jako administrator”, jak pokazano poniżej:

W oknie Edytora rejestru wybierz ->Plik i przejdź do Eksportuj, jak pokazano poniżej, i wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisana kopia zapasowa rejestru

Po utworzeniu kopii zapasowej rejestru możesz przystąpić do naprawy uszkodzonego lub uszkodzonego rejestru, korzystając z następujących metod.

# 1. Czyszczenie dysku

Narzędzie Windows Disk Cleanup jest dołączone do każdej wersji systemu operacyjnego Windows i zostało udowodnione, że jest niezawodne. Szybko usuwa pozostałości systemu Windows, takie jak pliki programów, wpisy rejestru, pliki internetowe i pamięć podręczną za pomocą jednego kliknięcia.

Wykonaj poniższe czynności, aby naprawić problemy z rejestrem za pomocą narzędzia Oczyszczanie dysku.

Krok 1: Otwórz pole wyszukiwania na pasku zadań i wpisz „oczyszczanie dysku”. i naciśnij enter.

Krok 2: Po wybraniu opcji Oczyszczanie dysku z listy pojawi się opcja wyboru dysku, jak pokazano poniżej:

Krok 3: Po wybraniu dysku zazwyczaj wybierany jest folder instalacyjny systemu Windows (w większości przypadków c:) w celu wyczyszczenia uszkodzonych plików.

Krok 4: Pojawi się następujące okno, aby wybrać pliki do wyczyszczenia. Możesz wybrać wszystkie pliki, które chcesz usunąć. Wszystkie wybrane pliki zostaną usunięte z twojego systemu.

Krok 5: W następnym kroku, aby usunąć pliki systemowe, wybierz Wyczyść pliki systemowe, jak pokazano poniżej. Usunie niechciane pliki systemowe z dysku twardego.

#2. Kontroler plików systemowych (SFC) ScanNow

Kontroler plików systemowych służy do skanowania systemu Windows i przywracania uszkodzonych plików.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8, najpierw uruchom wbudowane narzędzie DISM (Deployment Image Servicing and Management) przed uruchomieniem Kontrolera plików systemowych.

Aby uruchomić następujące polecenie, otwórz wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień (wiersz polecenia z uprawnieniami administratora).

Aby przeskanować obraz systemu Windows w poszukiwaniu uszkodzeń, uruchom następujące polecenie w wierszu polecenia:

Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

Po pomyślnym wykonaniu powyższego polecenia narzędzie wyświetli, czy obraz jest w dobrym stanie, do naprawy lub nie do naprawy, jak pokazano poniżej.

Jeśli obrazu nie można naprawić, należy go odrzucić i zacząć od nowa. Jeśli obraz można naprawić, możesz użyć argumentu /RestoreHealth, aby naprawić obraz.

Aby naprawić obraz systemu Windows

Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień i naciśnij klawisz Enter.

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Uwaga: DISM używa usługi Windows Update do pobierania plików w celu naprawienia uszkodzeń. Jeśli twój klient Windows Update jest uszkodzony, możesz użyć działającej instalacji systemu Windows jako źródła naprawy lub folderu Windows z udziału sieciowego lub nośnika wymiennego.

W takim przypadku można użyć następującego polecenia:

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:C:\RepairSource\Windows /LimitAccess

Uwaga: Zastąp argument źródłowy lokalizacją źródła naprawy.

Po wykonaniu powyższych kroków możesz uruchomić sfc /scannow z wiersza polecenia, jak pokazano poniżej:

sfc /scannow

Program sfc/scannow skanuje wszystkie pliki systemowe i zastępuje uszkodzone pliki.

Po zakończeniu tego procesu zostanie wyświetlony jeden z następujących czterech wyników skanowania:

Wszelkie błędy w danych wyjściowych tego polecenia zostaną zapisane w pliku CBS.Log znajdującym się w %WinDir%\Logs\CBS.

Nawet uruchomienie skanowania Kontrolera plików systemowych w trybie awaryjnym rozwiąże problemy, które napotykasz w trybie podwyższonych uprawnień.

Po zakończeniu czyszczenia rejestru ważne jest, aby ponownie uruchomić komputer, aby upewnić się, że wszystkie zmiany zostały wprowadzone prawidłowo.

#3. Naprawa uruchamiania systemu Windows — narzędzie do automatycznej naprawy

Windows Startup Repair to wbudowane narzędzie diagnostyczne, które naprawia uszkodzone elementy rejestru, które utrudniają proces uruchamiania.

Przejdź do pola wyszukiwania na pasku zadań -> wpisz Ustawienia i wybierz opcję Odzyskiwanie, jak pokazano poniżej.

Następnie wybierz Zaawansowane uruchamianie i kliknij Uruchom ponownie.

System uruchomi się ponownie w trybie wcześniejszego uruchamiania.

Przejdź do przycisku Rozwiązywanie problemów -> Przycisk opcji zaawansowanych -> i kliknij przycisk Naprawa podczas uruchamiania, jak pokazano poniżej:

Po wprowadzeniu danych logowania narzędzie automatycznie naprawi problemy i uruchomi ponownie system.

#4. Sprawdź, czy w Twoim systemie nie ma złośliwego oprogramowania

Jedną z najczęstszych przyczyn manipulacji w rejestrze są systemy zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Złośliwe oprogramowanie może modyfikować wpisy rejestru, aw niektórych przypadkach uszkadzać wpisy rejestru. Dlatego wysoce zalecane jest wykonanie pełnego skanowania komputera przy użyciu programu Windows Defender, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie systemu Windows.

Poniższe kroki pomogą Ci wykonać pełne skanowanie systemu Windows za pomocą programu Windows Defender, który jest wbudowaną ochroną antywirusową dla Windows 10 i 11.

Krok 1: Przejdź do pola wyszukiwania na pasku zadań -> wpisz „Bezpieczeństwo”, a otrzymasz okno bezpieczeństwa systemu Windows, jak pokazano poniżej.

Krok 2: Kliknij opcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami i wybierz Opcje skanowania.

Krok 3: Wybierz program antywirusowy Microsoft Defender (skanowanie offline) i kliknij przycisk Skanuj teraz.

Zabezpieczenia systemu Windows przeprowadzą głębokie skanowanie wszystkich plików w systemie.

Microsoft Defender Offline korzysta z najnowszych aktualizacji ochrony dostępnych na punkcie końcowym, dlatego przed uruchomieniem tego skanowania należy spróbować zaktualizować ochronę antywirusową Microsoft Defender online za pomocą opcji Ochrona przed wirusami i zagrożeniami -> przejdź do Aktualizacje ochrony przed wirusami i zagrożeniami i kliknij Aktualizacje ochrony jako pokazane poniżej.

#5. Przywracanie systemu Windows

Jedną z łatwych metod szybkiego naprawienia uszkodzonego rejestru jest przywracanie systemu. Możesz wykonać to zadanie, jeśli powyższe metody nie działają.

Narzędzie do przywracania systemu zapisze pliki i sterowniki systemu Windows, w tym zawartość rejestru, i przywróci ostatnią znaną dobrą konfigurację z punktem przywracania.

Przejdź do pola wyszukiwania na pasku zadań -> wpisz „punkt przywracania”. a otrzymasz okno właściwości systemu, jak pokazano poniżej.

Kliknij opcję Przywracanie systemu, a otrzymasz opcje wyboru najnowszego punktu przywracania systemu. Domyślnie pokazuje najnowszy punkt przywracania systemu, jak pokazano poniżej:

Potwierdź wybór punktu przywracania i kliknij Dalej. W następnym kroku system uruchomi się ponownie, a system operacyjny Windows zastąpi wybrany punkt przywracania systemu, tym samym zastępując wszystkie pliki.

#6. Zresetuj swój komputer

Jeśli którakolwiek z powyższych metod nie działa, ostatnią opcją jest zresetowanie komputera, ale ta opcja spowoduje usunięcie wszystkich sterowników i programów oraz przywrócenie komputera do pierwotnego stanu.

Upewnij się, że wykonałeś wszystkie niezbędne kopie zapasowe przed rozpoczęciem resetowania.

Wpisz ustawienia aktualizacji systemu Windows w polu wyszukiwania i przejdź do ->Opcje zaawansowane->Odzyskiwanie->Zresetuj ten komputer, jak pokazano poniżej.

# 1. Zestaw narzędzi do odzyskiwania rejestru

Recovery Toolbox for Registry to narzędzie do przywracania informacji z uszkodzonych plików rejestru systemu Windows.

Posiada wydajny algorytm odzyskiwania do szybkiej ekstrakcji danych oraz dwa tryby, Automatyczny i Zaawansowany, do prostego lub ręcznego użycia. Przyjazny dla użytkownika interfejs podąża za kreatorem krok po kroku odpowiednim dla wszystkich kategorii użytkowników. Po zakończeniu struktura przypominająca drzewo wyświetla elementy zidentyfikowane podczas odzyskiwania.

#2. Ostateczna obrona mechaniki systemowej

System Mechanic Ultimate Defense to pakiet oprogramowania przeznaczony do optymalizacji i ochrony komputera. Oferuje takie funkcje, jak narzędzie do czyszczenia komputera, funkcje antywirusowe, oprogramowanie do odzyskiwania danych, menedżer haseł, ochrona prywatności i optymalizacja.

Pakiet oprogramowania ma na celu przyspieszenie procesora, pamięci, łącza szerokopasmowego i dysków twardych, usuwanie niepotrzebnych plików i fragmentów rejestru, usuwanie złośliwego oprogramowania, zabezpieczanie haseł i kart kredytowych, ochronę nawyków przeglądania, ochronę prywatności i wiele innych oraz naprawę ponad 30 000 różne problemy, aby Twój komputer był stabilny i wolny od problemów. Oprogramowanie oferuje również 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

#3. Zaawansowana opieka systemowa 16 PRO

Advanced SystemCare to oprogramowanie optymalizacyjne oparte na sztucznej inteligencji, którego celem jest poprawa wydajności komputera poprzez usunięcie niepotrzebnych plików, złośliwego oprogramowania i nieprawidłowych wpisów w rejestrze.

Optymalizuje ustawienia przeglądarki, aby przyspieszyć surfowanie po Internecie o 300% i inteligentnie czyści pamięć RAM, aby zwiększyć szybkość komputera o 200%.

Pomaga rozwiązać problemy z komputerem i poprawić wydajność poprzez skanowanie AI w poszukiwaniu modułów, które spowalniają komputer, czyści uszkodzone pliki rejestru, usuwa ślady online i blokuje niezaufany dostęp, aby zapobiec kradzieży danych i infekcjom wirusowym.

Ostatnie słowa

Rejestr systemu Windows to miejsce, w którym system operacyjny Windows zapisuje wszystkie ustawienia konfiguracji systemu, takie jak sprzęt, oprogramowanie i profile użytkowników.

Odgrywa istotną rolę w systemie operacyjnym i jest podzielony na pięć kategorii lub gałęzi zawierających wiele kluczy i podkluczy. Utrzymanie go w czystości pomoże przezwyciężyć powolność w działaniu systemu. Omówione powyżej metody naprawy uszkodzonego rejestru systemu Windows pomogą rozwiązać problemy z rejestrem i poprawić wydajność systemu operacyjnego Windows.

Następnie sprawdź najlepsze narzędzia do czyszczenia rejestru systemu Windows, aby zapewnić płynne działanie komputera.

x