Jak otworzyć historię mojego schowka?

Windows 10 ma wbudowanego menedżera schowka. Jest to dość nowa funkcja, która została dodana w celu rozszerzenia możliwości schowka w systemie Windows 10.

Użytkownicy systemu Windows od dawna używali menedżerów schowka do przechowywania więcej niż jednego elementu w schowku. W przypadku narzędzi innych firm zawsze istnieje niebezpieczeństwo wycieku poufnych danych, dlatego lepsze jest posiadanie rozwiązania pokładowego, takiego jak Historia schowka systemu Windows 10.

Historia schowka systemu Windows 10 nie działa

Aby korzystać z historii schowka systemu Windows 10, musisz spełnić następujące wymagania systemowe;

Z systemem Windows 10 października 2018 lub nowszą kompilacją
Dodaj konto Microsoft Live do systemu Windows 10

Aby włączyć historię schowka po upewnieniu się, że spełniasz powyższe wymagania, wykonaj następujące kroki.

Otwórz aplikację Ustawienia za pomocą skrótu klawiaturowego Win + I.
Idź do System> Schowek.
Włącz przełącznik „Zapisz wiele elementów w schowku, aby użyć ich później…”.

Korzystanie z historii schowka w systemie Windows 10;

Kopiuj elementy za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + C w normalny sposób.
Stuknij skrót klawiaturowy Win + V, aby otworzyć historię schowka.
Wybierz element, który chcesz wkleić.
Po zaznaczeniu użyj skrótu klawiaturowego Ctrl + V, aby go wkleić.

Jak uzyskać dostęp do schowka (historia)

Jeśli przeszedłeś przez proces konfiguracji i historia schowka nie działa, wypróbuj poniższe rozwiązania.

1. Uruchom ponownie Eksploratora Windows

Jeśli włączyłeś historię schowka, ale ta funkcja nie działa, pierwszym krokiem rozwiązywania problemów powinno być ponowne uruchomienie Eksploratora Windows.

Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz Menedżer zadań z menu kontekstowego.
Przejdź do zakładki Procesy.
Poszukaj i wybierz Eksplorator Windows.
Kliknij przycisk Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu.

Uwaga: po włączeniu historii schowka warto ponownie uruchomić system.

2. Włącz historię schowka z rejestru

W przypadku niektórych użytkowników historia schowka musi być włączona z rejestru systemu Windows. Nie jest jasne, dlaczego tak się dzieje, ale może to mieć związek z ustawieniami regionalnymi ustawionymi w systemie Windows 10.

Stuknij skrót klawiaturowy Win + R, aby otworzyć okno Uruchom.
W polu uruchamiania wprowadź regedit i naciśnij klawisz Enter.
Idź do tego klucza: KEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsSystem
Poszukaj wartości AllowClipboardHistory. Jeśli nie istnieje, kliknij prawym przyciskiem myszy wartość System i wybierz Nowy> Wartość DWORD (32-bitowa) z menu kontekstowego. Nadaj mu nazwę AllowClipboardHistory.
Kliknij dwukrotnie wartość AllowClipboardHistory i ustaw jej wartość na 1.
Uruchom ponownie Eksploratora Windows (patrz poprzednia sekcja).

3. Edytuj zasady grupy

Jeśli masz wersję Pro systemu Windows 10, oprócz edytora rejestru masz także edytor zasad grupy. Będziesz musiał oddzielnie włączyć historię schowka w zasadach grupy.

Stuknij skrót klawiaturowy Win + R, aby otworzyć okno uruchamiania.
W polu uruchamiania wprowadź gpedit.msc i naciśnij klawisz Enter.
Przejdź do Konfiguracja komputera> Szablony administracyjne> System> Zasady systemu operacyjnego.
Wyszukaj i kliknij dwukrotnie Zezwalaj na historię schowka.
W oknie, które zostanie otwarte, wybierz opcję Włączone.
Kliknij OK.
Poszukaj opcji Zezwalaj na synchronizację schowka między urządzeniami i kliknij ją dwukrotnie.
Wybierz opcję Włączone i kliknij OK.

Uwaga: po wprowadzeniu tej zmiany dobrze jest ponownie uruchomić Eksploratora Windows.

Wniosek

Historia schowka działa, jeśli masz konto Microsoft Live ustawione jako konto użytkownika w systemie. Dla wielu użytkowników jest to jedyna wada tej funkcji. Jeśli nie używasz konta Microsoft Live, włączenie go będzie prawdopodobnie najbardziej czasochłonną częścią włączania historii schowka. Ta funkcja działa od razu po jej włączeniu i generalnie nie ma czasu oczekiwania na jej aktywację.

x