Jak przetestować swoją witrynę z Google Lighthouse?

Nowe narzędzie Google ma na celu przetestowanie i zalecenie poprawy wydajności, SEO, bezpieczeństwa, najlepszych praktyk i dostępności.

Niedawno uruchomiono Google Latarnia morskanarzędzie typu open source do ręcznego i automatycznego audytu witryny.

Jakie dane są testowane przez Google Lighthouse?

Testuje ponad 75 wskaźników i zapewnia ogólną punktację. Możesz zainteresować się niektórymi z poniższych popularnych jako właściciel witryny, analityk SEO i webmaster.

 • Wydajność – czas do interakcji, opóźnienia, indeks prędkości, optymalizacja zasobów, TTFB, dostarczanie zasobów, czas wykonania skryptów, rozmiar DOM itp.
 • SEO – Przyjazny dla urządzeń mobilnych, meta, indeksujący, kanoniczny, struktura itp.
 • Najlepsze praktyki — optymalizacja obrazu, biblioteki JS, rejestrowanie błędów przeglądarki, dostęp przez HTTPS, znane luki w zabezpieczeniach JS itp.
 • Dostępność — elementy strony, język, atrybuty ARIA itp.
 • PWA (Progressive Web Application) – przekierowanie HTTP na HTTPS, kod odpowiedzi ok, szybkie ładowanie w 3G, ekran powitalny, viewport itp.

To fantastyczne narzędzie, którego możesz używać na wiele sposobów.

Zgadza się – na tak wiele sposobów. Jeśli jesteś programistą, możesz użyć Node.js, aby programowo uruchomić test. Na rynku dostępnych jest już kilka narzędzi obsługiwanych przez Lighthouse, które oferują ciągłe monitorowanie wydajności witryny.

Zobaczmy, jak przeprowadzasz test latarni w swojej witrynie.

Zacznij od najłatwiejszego.

Zmierz według web.dev

Google wypuścił web.dev kilka miesięcy temu i zyskał dużą popularność. Testowanie online jest łatwe.

Iść do Mierzyć i wprowadź adres URL, aby przeprowadzić audyt. Zajmie to kilka sekund i powinieneś zobaczyć szczegółowe raporty z ogólną punktacją.

Wyniki pokazują również test mierników sukcesu dla zdanych audytów i prace nad tymi, które wymagają uwagi.

Nie spędzaj zbyt dużo czasu na zdobywaniu 100. Nawet witryny Google nie uzyskują tego wyniku.

Potraktuj je jako wskazówki i postaraj się ulepszyć jak najwięcej.

Uwaga: web.dev emuluje test za pomocą urządzenia mobilnego, a podczas pisania nie widzę opcji testowania za pomocą pulpitu.

Chrom

Czy wiesz, że Lighthouse jest dostępny w Twojej przeglądarce Chrome? Wspaniałą wiadomością jest to, że możesz testować za pomocą urządzeń mobilnych lub komputerów stacjonarnych i jest to dostępne w narzędziach dla programistów.

 • Otwórz przeglądarkę Chrome
 • Uzyskaj dostęp do swojej witryny, aby przetestować
 • Otwórz Narzędzia programistyczne (naciśnij F12, jeśli używasz systemu Windows) lub kliknij prawym przyciskiem myszy stronę i kliknij Sprawdź.
 • Przejdź do zakładki audyty.

Jak widać powyżej, masz możliwość wyboru tego, co chcesz przetestować. Wspaniale jest skoncentrować się na swoim celu i szybciej uzyskać wyniki audytu.

Wyniki wyglądają i działają z Chome i web.dev są prawie podobne.

Ale jeśli przyjrzysz się temu uważnie, jest tu jeszcze jedna dodatkowa grupa metryk – Progressive Web App. Więc kolejny powód do audytu za pomocą Chrome.

API latarni morskiej wdzzwdz

Możesz również uzyskać dane o wydajności sieci za pomocą newsblog.pl Lighthouse API. To wyodrębnia dane Lighthouse dla urządzeń mobilnych lub komputerów za pomocą jednego kliknięcia w formacie HTML, JSON lub CSV.

Możesz także dostosować raport, zmieniając format wyjściowy i/lub koncentrując się na określonej metryce, takiej jak SEO.

{
 "parameters": [
   "--output=html",
   "--only-categories=seo",
 ],
 "url": "example.com"
}

I na szczęście mamy jedną bezpłatną warstwę bez zobowiązań, która obejmuje 3000 wywołań interfejsu API miesięcznie. Płatne dodają jednak obsługę wielu lokalizacji, proxy mieszkaniowe i wyższe stawki za żądania, zaczynając od zaledwie 5 USD miesięcznie.

Node.js

Lighthouse jest dostępny jako moduł Node. Możesz zainstalować go na swoim serwerze i używać go programowo lub z wiersza poleceń. Sprawdźmy szybko, jak zainstalować Lighthouse, aby przeprowadzić kilka testów.

Instalowanie Lighthouse na Ubuntu 18.x

Następujące, przetestowałem na Cyfrowy Ocean serwer. Lighthouse wymaga Node LTS 8.9 lub nowszego i zakładam, że już go masz. Jeśli nie, zapoznaj się z tym przewodnikiem instalacji Node.js.

Będziesz także wymagał zainstalowania przeglądarki chromium na serwerze. Omówiłem tutaj instrukcję instalacji.

Instalacja Lighthouse jest prosta, podobnie jak w przypadku innych modułów.

 • Zaloguj się do swojego serwera
 • Uruchom następujące polecenie, aby zainstalować
npm install -g lighthouse

Używam tutaj -g, więc jest instalowany jako moduł globalny.

[email protected]:~# npm install -g lighthouse
/usr/bin/lighthouse -> /usr/lib/node_modules/lighthouse/lighthouse-cli/index.js
/usr/bin/chrome-debug -> /usr/lib/node_modules/lighthouse/lighthouse-core/scripts/manual-chrome-launcher.js

> [email protected] postinstall /usr/lib/node_modules/lighthouse/node_modules/axe-core
> node build/utils/postinstall.js

+ [email protected]
added 179 packages from 119 contributors in 10.094s
[email protected]:~#

Po zainstalowaniu uruchom polecenie latarnia morska, aby upewnić się, że została poprawnie zainstalowana.

[email protected]:~# lighthouse
Please provide a url

Specify --help for available options
[email protected]:~#

Dobrze, latarnia gotowa do przeprowadzenia audytu. Wypróbujmy kilka opcji testowych.

Aby przeprowadzić test przy użyciu przeglądarki bezgłowej

lighthouse URL --chrome-flags="--headless"

Musisz podać bezwzględny adres URL, w tym HTTP lub HTTPS.

Były:

[email protected]:~$ lighthouse https://newsblog.pl.com --chrome-flags="--headless"
 ChromeLauncher Waiting for browser. +0ms
 ChromeLauncher Waiting for browser... +1ms
 ChromeLauncher Waiting for browser..... +511ms
 ChromeLauncher Waiting for browser.....✓ +2ms
 status Connecting to browser +176ms
 status Resetting state with <a href="https://newsblog.pl.com/aboutblank-in-chrome-firefox-safari/">about:blank</a> +24ms
 status Benchmarking machine +30ms
 status Initializing… +508ms
 status Loading page & waiting for onload Scripts, CSSUsage, Viewport, ViewportDimensions, ThemeColor, Manifest, RuntimeExceptions, ChromeConsoleMessages, ImageUsage, Accessibility, LinkElements, AnchorsWithNoRelNoopener, AppCacheManifest, Doctype, DOMStats, JSLibraries, OptimizedImages, PasswordInputsWithPreventedPaste, ResponseCompression, TagsBlockingFirstPaint, MetaDescription, FontSize, CrawlableLinks, MetaRobots, Hreflang, EmbeddedContent, Canonical, RobotsTxt +27ms
 status Retrieving in-page: Scripts +2s
 status Retrieving in-page: CSSUsage +0ms
 status Retrieving in-page: Viewport +0ms
 status Retrieving in-page: ViewportDimensions +0ms
 status Retrieving in-page: ThemeColor +0ms
 status Retrieving in-page: Manifest +0ms
 status Retrieving in-page: RuntimeExceptions +0ms
 status Retrieving in-page: ChromeConsoleMessages +0ms
 status Retrieving in-page: ImageUsage +0ms
 status Retrieving in-page: Accessibility +0ms
 status Retrieving in-page: LinkElements +0ms
 status Retrieving in-page: AnchorsWithNoRelNoopener +1ms
 status Retrieving in-page: AppCacheManifest +0ms
 status Retrieving in-page: Doctype +0ms
 status Retrieving in-page: DOMStats +0ms
 status Retrieving in-page: JSLibraries +0ms
 status Retrieving in-page: OptimizedImages +0ms
 status Retrieving in-page: PasswordInputsWithPreventedPaste +0ms
 status Retrieving in-page: ResponseCompression +0ms
 status Retrieving in-page: TagsBlockingFirstPaint +0ms
 status Retrieving in-page: MetaDescription +0ms
 status Retrieving in-page: FontSize +0ms
 status Retrieving in-page: CrawlableLinks +0ms
 status Retrieving in-page: MetaRobots +0ms
 status Retrieving in-page: Hreflang +0ms
 status Retrieving in-page: EmbeddedContent +0ms
 status Retrieving in-page: Canonical +0ms
 status Retrieving in-page: RobotsTxt +0ms
 status Retrieving trace +1ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +110ms
 status Retrieving: Scripts +27ms
 status Retrieving: CSSUsage +53ms
 status Retrieving: Viewport +192ms
 status Retrieving: ViewportDimensions +5ms
 status Retrieving: ThemeColor +13ms
 status Retrieving: Manifest +2ms
 status Retrieving: RuntimeExceptions +295ms
 status Retrieving: ChromeConsoleMessages +1ms
 status Retrieving: ImageUsage +2ms
 status Retrieving: Accessibility +22ms
 status Retrieving: LinkElements +526ms
 status Retrieving: AnchorsWithNoRelNoopener +10ms
 status Retrieving: AppCacheManifest +6ms
 status Retrieving: Doctype +20ms
 status Retrieving: DOMStats +4ms
 status Retrieving: JSLibraries +50ms
 status Retrieving: OptimizedImages +25ms
 status Retrieving: PasswordInputsWithPreventedPaste +234ms
 status Retrieving: ResponseCompression +3ms
 status Retrieving: TagsBlockingFirstPaint +7ms
 status Retrieving: MetaDescription +6ms
 status Retrieving: FontSize +7ms
 status Retrieving: CrawlableLinks +245ms
 status Retrieving: MetaRobots +6ms
 status Retrieving: Hreflang +2ms
 status Retrieving: EmbeddedContent +2ms
 status Retrieving: Canonical +3ms
 status Retrieving: RobotsTxt +6ms
 status Resetting state with about:blank +19ms
 status Loading page & waiting for onload ServiceWorker, Offline, StartUrl +24ms
 status Retrieving in-page: ServiceWorker +59ms
 status Retrieving in-page: Offline +0ms
 status Retrieving in-page: StartUrl +1ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +0ms
 status Retrieving: ServiceWorker +2ms
 status Retrieving: Offline +1ms
 status Retrieving: StartUrl +1ms
 status Resetting state with about:blank +5ms
 status Loading page & waiting for onload HTTPRedirect, HTMLWithoutJavaScript +48ms
 status Retrieving in-page: HTTPRedirect +260ms
 status Retrieving in-page: HTMLWithoutJavaScript +0ms
 status Retrieving devtoolsLog & network records +0ms
 status Retrieving: HTTPRedirect +7ms
 status Retrieving: HTMLWithoutJavaScript +12ms
 status Disconnecting from browser... +7ms
 status Analyzing and running audits... +6ms
 status Evaluating: Uses HTTPS +3ms
 status Evaluating: Redirects HTTP traffic to HTTPS +24ms
 status Evaluating: Registers a service worker that controls page and start_url +1ms
 status Evaluating: Current page responds with a 200 when offline +0ms
 status Evaluating: Has a `<meta name="viewport">` tag with `width` or `initial-scale` +1ms
 status Evaluating: Contains some content when JavaScript is not available +1ms
 status Evaluating: First Contentful Paint +6ms
 status Evaluating: First Meaningful Paint +54ms
 status Evaluating: Page load is fast enough on mobile networks +10ms
 status Evaluating: Speed Index +33ms
 status Evaluating: Screenshot Thumbnails +529ms
 status Evaluating: Final Screenshot +287ms
 status Evaluating: Estimated Input Latency +2ms
 status Evaluating: No browser errors logged to the console +16ms
 status Evaluating: Server response times are low (TTFB) +1ms
 status Evaluating: First CPU Idle +1ms
 status Evaluating: Time to Interactive +30ms
 status Evaluating: User Timing marks and measures +0ms
 status Evaluating: Minimize Critical Requests Depth +2ms
 status Evaluating: Avoid multiple page redirects +3ms
 status Evaluating: Web app manifest meets the installability requirements +2ms
 status Evaluating: Configured for a custom splash screen +1ms
 status Evaluating: Sets an address-bar theme color +0ms
 status Evaluating: Content is sized correctly for the viewport +1ms
 status Evaluating: Displays images with correct aspect ratio +0ms
 status Evaluating: Avoids deprecated APIs +1ms
 status Evaluating: Minimizes main-thread work +0ms
 status Evaluating: JavaScript execution time +11ms
 status Evaluating: Preload key requests +3ms
 status Evaluating: Preconnect to required origins +2ms
 status Evaluating: All text remains visible during webfont loads +2ms
 status Evaluating: Network Requests +1ms
 status Evaluating: Metrics +2ms
 status Evaluating: start_url responds with a 200 when offline +1ms
 status Evaluating: Site works cross-browser +1ms
 status Evaluating: Page transitions don't feel like they block on the network +0ms
 status Evaluating: Each page has a URL +0ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes match their roles +1ms
 status Evaluating: `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes +1ms
 status Evaluating: Elements with `[role]` that require specific children `[role]`s, are present +0ms
 status Evaluating: `[role]`s are contained by their required parent element +1ms
 status Evaluating: `[role]` values are valid +1ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes have valid values +0ms
 status Evaluating: `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled +1ms
 status Evaluating: `<audio>` elements contain a `<track>` element with `[kind="captions"]` +1ms
 status Evaluating: Buttons have an accessible name +1ms
 status Evaluating: The page contains a heading, skip link, or landmark region +1ms
 status Evaluating: Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio +1ms
 status Evaluating: `<dl>`'s contain only properly-ordered `<dt>` and `<dd>` groups, `<script>` or `<template>` elements. +1ms
 status Evaluating: Definition list items are wrapped in `<dl>` elements +0ms
 status Evaluating: Document has a `<title>` element +1ms
 status Evaluating: `[id]` attributes on the page are unique +1ms
 status Evaluating: `<frame>` or `<iframe>` elements have a title +1ms
 status Evaluating: `<html>` element has a `[lang]` attribute +0ms
 status Evaluating: `<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute +1ms
 status Evaluating: Image elements have `[alt]` attributes +1ms
 status Evaluating: `<input type="image">` elements have `[alt]` text +1ms
 status Evaluating: Form elements have associated labels +0ms
 status Evaluating: Presentational `<table>` elements avoid using `<th>`, `<caption>` or the `[summary]` attribute. +1ms
 status Evaluating: Links have a discernible name +1ms
 status Evaluating: Lists contain only `<li>` elements and script supporting elements (`<script>` and `<template>`). +1ms
 status Evaluating: List items (`<li>`) are contained within `<ul>` or `<ol>` parent elements +1ms
 status Evaluating: The document does not use `<meta http-equiv="refresh">` +0ms
 status Evaluating: `[user-scalable="no"]` is not used in the `<meta name="viewport">` element and the `[maximum-scale]` attribute is not less than 5. +1ms
 status Evaluating: `<object>` elements have `[alt]` text +1ms
 status Evaluating: No element has a `[tabindex]` value greater than 0 +1ms
 status Evaluating: Cells in a `<table>` element that use the `[headers]` attribute only refer to other cells of that same table. +1ms
 status Evaluating: `<th>` elements and elements with `[role="columnheader"/"rowheader"]` have data cells they describe. +0ms
 status Evaluating: `[lang]` attributes have a valid value +1ms
 status Evaluating: `<video>` elements contain a `<track>` element with `[kind="captions"]` +1ms
 status Evaluating: `<video>` elements contain a `<track>` element with `[kind="description"]` +1ms
 status Evaluating: `[accesskey]` values are unique +1ms
 status Evaluating: Custom controls have associated labels +0ms
 status Evaluating: Custom controls have ARIA roles +1ms
 status Evaluating: User focus is not accidentally trapped in a region +0ms
 status Evaluating: Interactive controls are keyboard focusable +0ms
 status Evaluating: Headings don't skip levels +0ms
 status Evaluating: Interactive elements indicate their purpose and state +1ms
 status Evaluating: The page has a logical tab order +0ms
 status Evaluating: The user's focus is directed to new content added to the page +1ms
 status Evaluating: Offscreen content is hidden from assistive technology +0ms
 status Evaluating: HTML5 landmark elements are used to improve navigation +0ms
 status Evaluating: Visual order on the page follows DOM order +0ms
 status Evaluating: Uses efficient cache policy on static assets +1ms
 status Evaluating: Avoids enormous network payloads +3ms
 status Evaluating: Defer offscreen images +1ms
 status Evaluating: Eliminate render-blocking resources +12ms
 status Evaluating: Minify CSS +28ms
 status Evaluating: Minify JavaScript +64ms
 status Evaluating: Defer unused CSS +69ms
 status Evaluating: Serve images in next-gen formats +12ms
 status Evaluating: Efficiently encode images +11ms
 status Evaluating: Enable text compression +6ms
 status Evaluating: Properly size images +6ms
 status Evaluating: Use video formats for animated content +7ms
 status Evaluating: Avoids Application Cache +11ms
 status Evaluating: Page has the HTML doctype +0ms
 status Evaluating: Avoids an excessive DOM size +1ms
 status Evaluating: Links to cross-origin destinations are safe +2ms
 status Evaluating: Avoids requesting the geolocation permission on page load +1ms
 status Evaluating: Avoids `document.write()` +0ms
 status Evaluating: Avoids front-end JavaScript libraries with known security vulnerabilities +0ms
 status Evaluating: Detected JavaScript libraries +9ms
 status Evaluating: Avoids requesting the notification permission on page load +1ms
 status Evaluating: Allows users to paste into password fields +0ms
 status Evaluating: Uses HTTP/2 for its own resources +0ms
 status Evaluating: Uses passive listeners to improve scrolling performance +1ms
 status Evaluating: Document has a meta description +0ms
 status Evaluating: Page has successful HTTP status code +1ms
 status Evaluating: Document uses legible font sizes +5ms
 status Evaluating: Links have descriptive text +1ms
 status Evaluating: Page isn’t blocked from indexing +1ms
 status Evaluating: robots.txt is valid +2ms
 status Evaluating: Document has a valid `hreflang` +1ms
 status Evaluating: Document avoids plugins +1ms
 status Evaluating: Document has a valid `rel=canonical` +0ms
 status Evaluating: Page is mobile friendly +1ms
 status Evaluating: Structured data is valid +0ms
 status Generating results... +0ms
 ChromeLauncher Killing Chrome instance 7098 +59ms
 Printer html output written to /home/chandan/newsblog.pl.com_2019-01-20_19-29-35.report.html +46ms
 CLI Protip: Run lighthouse with `--view` to immediately open the HTML report in your browser +1ms

W przedostatnim wierszu widać, że wydrukowano ścieżkę do znalezienia raportu. Domyślnie wygeneruje raport w formacie HTML, który można wyświetlić, pobierając na komputer lub udostępniając go za pośrednictwem serwera WWW.

Ale co, jeśli musisz wygenerować raport w formacie JSON?

Jest to wykonalne w następujący sposób.

lighthouse URL --chrome-flags="--headless" --output json --output-path URL.json

Korzystając z Lighthouse CLI, masz pełną kontrolę, aby używać go tak, jak chcesz. Gorąco polecam sprawdzenie Repozytorium GitHub aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z CLI lub programowo.

Wniosek

Google Lighthouse wygląda na obiecujące narzędzie do przeprowadzania testu ciągłości w celu poprawy wydajności i użyteczności witryny. Jeśli korzystasz z WordPressa i chcesz przyspieszyć ładowanie witryny, sprawdź Rakieta.

x