Jak zmienić kolejność wielu monitorów w systemie Windows 10

Jeśli korzystasz z konfiguracji z wieloma monitorami w systemie Windows 10, ważne jest, aby poinformować systemy operacyjne o ich rozmieszczeniu w przestrzeni fizycznej, aby działały poprawnie. Oto jak to zrobić.

Jak zmienić rozmieszczenie wyświetlaczy

Aby skonfigurować rozmieszczenie monitorów, musisz przejść do strony ustawień wyświetlania. Aby szybko uzyskać do niego dostęp, kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit systemu Windows 10 i wybierz „Ustawienia wyświetlania”.

Alternatywnie możesz otworzyć aplikację Ustawienia, naciskając Windows + i. Przejdź do System> Wyświetlacz.

Jeśli masz podłączonych więcej niż jeden monitor, zobaczysz wizualną reprezentację monitorów w postaci prostokątów z numerami wewnątrz nich. Ten uproszczony diagram przedstawia orientację monitorów w rozumieniu systemu Windows. Aby to zmienić, musimy zmienić diagram.

Aby zmienić położenie wyświetlacza, kliknij jego prostokąt i przeciągnij w wybranym miejscu względem innych podłączonych monitorów.

Zmiana układu ekranów w systemie Windows 10

Jeśli wyświetlacze mają różne rozdzielczości, prostokąty będą miały różne rozmiary. Przydatne jest wyrównanie górnej lub dolnej części dwóch wyświetlaczy, tak aby kursor myszy i przeciągane okna przemieszczały się między nimi zgodnie z oczekiwaniami. Aby to zrobić, po prostu kliknij i przeciągnij jedno z pól monitora, aż górna lub dolna krawędź zrównają się.

Wyświetlacze zostały zmienione w systemie Windows 10

W powyższym przykładzie, Ekran 2 znajduje się teraz po lewej stronie Ekranu 1. Jeśli dojdziesz do lewej krawędzi Ekranu 1, kursor myszy lub przeciągane okno pojawi się na prawej krawędzi ekranu 2.

Jak zmienić główny monitor (główny wyświetlacz)

W systemie Windows 10 „monitor główny” lub „wyświetlacz główny” to monitor, na którym domyślnie otwierają się nowe okna i aplikacje. Możesz zmienić, który monitor jest głównym wyświetlaczem, korzystając z tego samego ekranu Ustawienia> System> Wyświetlacz.

W Ustawieniach wyświetlania kliknij prostokąt reprezentujący monitor, który chcesz wyznaczyć jako monitor główny w Ustawieniach wyświetlania. Windows podświetli pole reprezentujące wybrany monitor.

Wyświetl 2 wybrane w ustawieniach wyświetlania systemu Windows 10

Przewiń w dół panel Wyświetl w Ustawieniach i znajdź sekcję „Wiele wyświetlaczy”. Zaznacz pole obok „Ustaw jako mój główny ekran”.

Jeśli już tam jest wyszarzone pole wyboru, oznacza to, że wybrany monitor jest już monitorem podstawowym.

Ustaw monitor jako główny ekran w systemie Windows 10

Jeśli chcesz zmienić z powrotem główny wyświetlacz, najpierw. wybierz inny monitor w Ustawieniach wyświetlania, klikając jego prostokąt. Przewiń w dół, a następnie zaznacz pole wyboru „Ustaw jako mój główny ekran” dla tego monitora.

x