Jak zostać OSCP [Full Guide]

Przewiduje się, że przyszłe zatrudnienie specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji znacznie wzrośnie w porównaniu z innymi zawodami.

Wszelkie certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego lub bezpieczeństwa IT byłyby korzystne.

Co to jest certyfikowany specjalista ds. bezpieczeństwa ofensywnego (OSCP)?

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, który udowodnił, że posiada wiedzę techniczną i informacje wymagane do przeprowadzania złożonych ocen bezpieczeństwa, jest certyfikowanym specjalistą ds. bezpieczeństwa ofensywnego (OSCP).

Ekspert z certyfikatem OSCP potrzebuje określonego zestawu talentów, takich jak identyfikowanie i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach, dokumentowanie ustaleń i wdrażanie skutecznych środków zaradczych.

Biorąc pod uwagę jego wysoki standard i powszechne uznanie, jest to pożądany certyfikat dla każdego, kto chce rozpocząć lukratywną karierę w cyberbezpieczeństwie.

Osoba, która uzyskała certyfikat OSCP, może konfigurować, instalować i rozwiązywać problemy z szeroką gamą systemów bezpieczeństwa oraz identyfikować i reagować na problemy związane z bezpieczeństwem.

W tym artykule przyjrzymy się dogłębnym szczegółom certyfikacji OSCP (Offensive Security Certified Professional), najdokładniejszego i najbardziej pożądanego poświadczenia bezpieczeństwa w tej dziedzinie. Współpracownicy, pracodawcy i inni profesjonaliści z branży wysoko ją cenią.

Co to jest certyfikat OSCP?

Jednym z najbardziej cenionych certyfikatów w branży Cyber ​​jest certyfikat Offensive Security Certified Professional (OSCP) w zakresie etycznego hakowania, wydawany przez firmę Offensive-Security.

Jest to kompleksowa i praktyczna certyfikacja, która pokazuje kompetencje w ocenie bezpieczeństwa, analizie podatności i wykorzystaniu.

Certyfikat OSCP ma na celu zweryfikowanie biegłości danej osoby w testach penetracyjnych i jest uważany za złoty standard w branży w tym zakresie.

Kandydaci ubiegający się o certyfikat muszą ukończyć praktyczny test penetracyjny w ograniczonym czasie i wykazać się zrozumieniem materiału kursu. Certyfikat OSCP jest powszechnie uznawany i akceptowany na całym świecie.

Zdanie wymagającego egzaminu na certyfikat OSCP wymaga połączenia wiedzy i umiejętności. Wyliczanie, skanowanie i wykorzystywanie to tylko niektóre z metodologii, narzędzi i zestawów narzędzi używanych w testach penetracyjnych, które należy dokładnie zrozumieć.

Posiadacze OSCP posiadają pewien stopień praktycznej wiedzy w zakresie etycznego hakowania, co czyni ich niezwykle cennymi w branży cyberbezpieczeństwa, oprócz wiedzy zdobytej na kursie i posiadanej certyfikacji.

Co dokładnie certyfikuje OSCP?

OSCP to profesjonalista o sprawdzonej wiedzy, doświadczeniu i wiedzy technicznej w zakresie testów penetracyjnych i bezpieczeństwa cybernetycznego.

Poświadcza zdolność poszczególnych osób do wykorzystania ich wiedzy i talentów do wykrywania luk w zabezpieczeniach i opracowywania rozwiązań ograniczających ryzyko, wykazując głęboką świadomość zasad etycznego hakowania.

Trudny egzamin wymagający dogłębnej znajomości narzędzi, strategii i procedur etycznych hakerów sprawia, że ​​jest to wymagająca certyfikacja.

Podstawowy poziom pewności, że ktoś jest wykształcony w zakresie ofensywnych zabezpieczeń i jest kompetentny do wykrywania i eliminowania luk w zabezpieczeniach w dowolnym środowisku sieciowym, daje zdanie egzaminu certyfikacyjnego OSCP.

Wskazuje na zdolność danej osoby do skutecznej oceny i wykorzystania operacyjnych sieci i systemów przy jednoczesnym wykorzystaniu różnych instrumentów, metod i strategii.

Ponadto certyfikat OSCP może pokazać potencjalnym pracodawcom, że rozumiesz podstawy etycznego hakowania.

Kto wydaje certyfikat OSCP (PEN-200) i jakie są kryteria kwalifikacyjne?

Offensive Security Certified Professional (OSCP) to osoba, która ukończyła najbardziej rygorystyczną certyfikację oferowaną przez Offensive Security.

W dziedzinie bezpieczeństwa informacji certyfikacja Offensive Security Certified Professional (OSCP) jest jednym z najbardziej poszukiwanych poświadczeń. Offensive Security, najlepsze źródło szkoleń i certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, stworzyło ten praktyczny kurs certyfikacji testów penetracyjnych.

Certyfikat jest przeznaczony dla specjalistów IT biegłych w administrowaniu sieciami i systemami, którzy mają podstawową wiedzę na temat ofensywnych koncepcji bezpieczeństwa. Aby zdać egzamin, musisz posiadać wysoki poziom wiedzy technicznej i praktycznego doświadczenia.

Uwaga: Kurs szkoleniowy, który musisz odbyć w zakresie testów penetracyjnych z Kali Linux, jest najbardziej niesamowitym źródłem, które pomoże ci zdać ten egzamin.

Wymagania wstępne dotyczące certyfikacji

Chociaż nie ma obowiązkowych warunków wstępnych do uzyskania certyfikatu, posiadanie kilku konkretnych umiejętności pomogłoby uczniom zdać certyfikację.

 • Znajomość i doświadczenie w pracy w sieciach TCP/IP
 • Zrozumienie i doświadczenie w administrowaniu systemami Windows i Linux
 • Znajomość podstaw skryptów Bash i Python

Poniższi specjaliści mogą zdecydować się na certyfikację OSCP

 • Specjaliści IT planujący przystąpić do testów penetracyjnych
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa
 • Administratorzy sieci
 • Inni administratorzy systemów planujący zdobyć wiedzę na temat Cyberbezpieczeństwa

Jaki jest schemat egzaminu, aby uzyskać certyfikat PEN-200?

Po przejściu praktycznego, rygorystycznego i dobrze znanego szkolenia Penetration Testing z Kali Linux prowadzonego przez Offensive Security Company, zostaje się Offensive Security Certified Professional (OSCP).

Wymaga trudnego egzaminu i 24-godzinnej oceny laboratoryjnej, które potwierdzają biegłość kandydata w stosowaniu etycznych technik hakerskich w celu znajdowania i naprawiania luk w zabezpieczeniach w środowisku sieciowym.

Przyjrzyjmy się niektórym szczegółowym konspektom egzaminów na certyfikat PEN-200.

Struktura egzaminu:

Prywatna sieć VPN symuluje działającą sieć z kilkoma podatnymi na ataki stacjami roboczymi do egzaminu certyfikacyjnego OSCP. Egzamin składa się z dwóch części, z których jedna obejmuje 24-godzinną ocenę laboratoryjną i późniejsze przesłanie dokumentów.

Rodzaje pytań:

Trzy niezależne urządzenia mogą osiągnąć do 60 znaków. W sumie 20 punktów na maszynę, każda samodzielna maszyna przyznaje 10 punktów za dostęp niskiego poziomu i 10 punktów za eskalację uprawnień.

Za cały łańcuch exploitów zestawu domen przyznawanych jest 40 punktów. Punkty przyznawane są tylko za cały łańcuch exploitów domeny.

 • Czas trwania egzaminu: Na zaliczenie egzaminu przewidziano 23 godziny i 45 minut.
 • Tryb: nadzorowany (online)
 • Suma punktów: 100 (wynik pozytywny to 70)

Ostatni krok:

Ostatnia faza wymaga dostarczenia profesjonalnego raportu opisującego strategię eksploatacji dla każdego celu. Raport z testu penetracyjnego powinien być używany do wyszczególnienia każdego etapu ataków, wraz z wszelkimi wysłanymi poleceniami i danymi wyjściowymi konsoli.

Walidacja certyfikacji:

Po otrzymaniu certyfikatu OSCP jesteś jego właścicielem. Nie ma kryteriów ponownej kwalifikacji w Offensive Security w odniesieniu do subskrypcji, odnowień, opłat członkowskich lub innych rzeczy.

Jakie są ścieżki do uzyskania certyfikatu PEN-200?

Zdecydowałeś się na certyfikację PEN-200? Zobaczmy więc, jakie są sposoby na jego osiągnięcie:

Offensive Security oferuje trzy sposoby ubiegania się o ten certyfikat:

 • Kurs indywidualny: Jest to kurs do samodzielnej nauki z 90-dniowym dostępem do laboratorium i jedną próbą egzaminu. Jest dla tych, którzy chcą uczyć się samodzielnie, korzystać tylko z laboratoriów i stawić się na egzamin.
 • Learn One: Ten pakiet zawiera treści przygotowujące do egzaminu, 365 dni dostępu do laboratorium i dwie próby egzaminu.
 • Learn Unlimited: Ten kurs jest odpowiedni, jeśli chcesz nieograniczoną liczbę prób egzaminacyjnych. Zapewnia również zawartość i dostęp do laboratorium przez 365 dni.

Ceny są różne dla wszystkich trzech kursów, do których można uzyskać dostęp w sekcji cenowej Offensive Security.

Przyszłość certyfikowanych specjalistów OSCP

Oczekuje się, że miejsca pracy związane z bezpieczeństwem informacji będą rosły w tempie 35% w latach 2021-2031, czyli znacznie szybciej niż średnia dla wszystkich innych zawodów.

W przyszłości zapotrzebowanie na specjalistów ds. bezpieczeństwa będzie nadal wysokie, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na stanowiska związane z cyberbezpieczeństwem.

Mimo że zwykle dowiadujemy się o cyberatakach na cele o wysokim profilu, każda firma lub osoba obecna w Internecie jest na nie podatna. Ataki tylko zwiększają częstotliwość i nasilenie.

Podsumowując, certyfikacja OSCP i inne certyfikaty bezpieczeństwa cybernetycznego, takie jak CISSP, CISA, CEH, CISM, SSCP, CASP itp., zapewnią przewagę profesjonalistom, którzy będą ją posiadać w przyszłości.

OSCP kontra CEH

Certyfikaty OSCP i CEH to dwa najbardziej rozpowszechnione certyfikaty cyberbezpieczeństwa w branży.

Kompleksowy kurs OSCP uczy studentów, jak znajdować i wykorzystywać luki w zabezpieczeniach. Z kolei CEH, co oznacza Certified Ethical Hacker, uczy studentów, jak zatrzymywać i identyfikować złośliwe działania w infrastrukturze firmy.

Chociaż oba certyfikaty dają studentom wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w cyberbezpieczeństwie, nacisk każdego programu znacznie się różni.

CEH oferuje dogłębną analizę etycznego hakowania i obejmuje różne tematy, w tym zagrożenia złośliwym oprogramowaniem, systemy, hakowanie sieciowe, kryptografię i inne.

Podczas gdy CEH jest bardziej odpowiedni dla osób, które chcą zostać etycznymi hakerami i wiedzą, jak chronić sieci przed niebezpiecznymi atakami, OSCP jest skierowany do tych, którzy chcą zostać profesjonalnymi testerami penetracyjnymi.

Certyfikacja CEH jest przeznaczona dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy preferują bardziej teoretyczne podejście. Z kolei certyfikat OSCP jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć praktyczne doświadczenie.

Oba certyfikaty są pomocne dla ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego i oba wymagają nauki i praktyki.

Jednakże, ponieważ do uznania wymaga praktycznej demonstracji umiejętności, certyfikat OSCP jest często bardziej ceniony w branży.

Zasoby

Kompletny kurs eskalacji uprawnień w systemie Linux 2022 — OSCP

Ten kompletny kurs eskalacji uprawnień systemu Linux jest przeznaczony dla początkujących i profesjonalistów, którzy chcą nauczyć się teorii i zdobyć praktyczne doświadczenie, aby przystąpić do egzaminu OSCP.

Struktura kursu obejmuje wszystko, od podstawowych uprawnień do plików i NFS do zadań Cron, exploitów jądra, plików wykonywalnych SUID/SGID, narzędzi automatycznych itp. Ten kurs zawiera bezpłatne laboratorium hakerskie online do eskalacji uprawnień.

Pod koniec tego kursu pojmiesz podstawy eskalacji uprawnień w systemie Linux i będziesz w stanie śmiało podjąć każde wyzwanie eskalacji uprawnień w systemie Linux podczas zawodów CTF, egzaminu lub scenariusza z życia wziętego.

Na ten kurs mogą zapisać się osoby przystępujące do egzaminu OSCP, etyczni hakerzy lub testerzy penetracji.

Przykłady eskalacji uprawnień w systemie Linux od zera do bohatera – OSCP

Kurs Linux Privilege Escalation Examples ma na celu nauczenie studentów, jak zapobiegać eskalacji uprawnień. Eskalacja uprawnień ma miejsce, gdy haker zlokalizuje błąd w błędzie projektowym, aplikacji lub systemie operacyjnym i próbuje uzyskać uprawnienia dostępu do danych.

Kurs obejmuje podstawy, takie jak sposób działania systemu Linux i tworzenie użytkowników, a także bardziej zaawansowane tematy, takie jak wykonywanie i unikanie eskalacji uprawnień w systemie Linux oraz konfiguracja serwera Linux w Virtual Box.

Ten kurs jest odpowiedni dla studentów realizujących OSCP, studentów poszukujących certyfikatu etycznego hakera lub wszystkich zainteresowanych nauką eskalacji uprawnień.

Szkolenie online i certyfikacja OSCP

PassYourCert to znaczące źródło szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i technologii, oferujące różne kursy z zakresu bezpieczeństwa IT. Szkolenie i certyfikacja online OSCP zakończy Twoje poszukiwania kompleksowych instrukcji, jeśli chcesz uzyskać certyfikat OSCP.

Zgodnie z ramami certyfikacji OSCP, kurs oferuje dokładny program nauczania.

W tym kursie duży nacisk kładzie się na testy penetracyjne. Na tym kursie dowiesz się, jak wykrywać luki w zabezpieczeniach, konstruować i wykorzystywać exploity oraz przygotować się do podniesienia uprawnień w celu przetestowania zabezpieczeń systemu informatycznego. Techniki te wahają się od najbardziej podstawowych do najbardziej zaawansowanych.

Przygotowanie do egzaminu OSCP

Ten kanał YouTube zawiera przydatne informacje, jeśli szukasz bezpłatnych zasobów, które pomogą Ci przygotować się do certyfikacji OSCP. Jak podejść do egzaminu, materiały szkoleniowe i ćwiczenia, laboratoria, raporty oraz porady dotyczące wyliczania i wykorzystania są omówione w filmie.

Omówione są również trzy ostatnie najważniejsze rzeczy – jak zaplanować egzamin, przygotowanie psychiczne i – co najważniejsze – pisanie raportów. Krótko mówiąc, wideo zapewnia kompletne narzędzie do nauki dla OSCP.

Linkedin

Certyfikat bezpieczeństwa IT: Kurs OSCP firmy LinkedIn zapewni lepszy przegląd ścieżki kariery w zakresie bezpieczeństwa IT, jeśli chcesz to zrozumieć. Obejmuje rynki bezpieczeństwa IT, certyfikaty, awanse zawodowe itp.

Wreszcie, oferowane jest poradnictwo zawodowe. Przedstawia również koncepcje bezpieczeństwa IT, zagrożenia cyberbezpieczeństwa oraz, co najważniejsze, opcje pracy i sposób tworzenia ścieżki kariery. Niezależnie od tego, czy subskrybujesz subskrypcję roczną, czy miesięczną, LinkedIn oferuje miesięczny bezpłatny okres próbny.

Książki do polecenia

Jeśli szukasz literatury do przejrzenia podczas przygotowań do certyfikacji OSCP, kilka poniższych książek poprowadzi Cię w tym kierunku.

The Hacker Playbook 2: Praktyczny przewodnik po testach penetracyjnych autorstwa Petera Kima

Testy penetracyjne: praktyczne wprowadzenie do hakowania obejmuje podstawowe umiejętności i techniki testowania penetracyjnego autorstwa Georgii Weidman.

Podręcznik hakera aplikacji internetowych: znajdowanie i wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach autorstwa Dafydda Stuttarda i Marcusa Pinto

Teraz sprawdźmy niektóre z bezpłatnych zasobów do egzaminu OSCP.

Darmowe zasoby

Niektóre podstawowe informacje i umiejętności wymagane do przystąpienia do egzaminu OSCP i zdania go są podane poniżej wraz z bezpłatnymi dostępnymi źródłami.

Ostatnie słowa

Każdy, kto zajmuje się bezpieczeństwem IT, może skorzystać z certyfikatu OSCP, który wyjaśnia metody i myśli atakujących. Pomaga to w zrozumieniu zagrożeń i metod ataków, których należy unikać oraz w jaki sposób wykrywać próby wykorzystania.

Ponadto profesjonalista z certyfikatem OSCP zna skoordynowane ataki w kontrolowany, skoncentrowany sposób i pomaga we wzmacnianiu zdolności obronnych w miejscu pracy, minimalizując prawdopodobieństwo powodzenia exploita.

Następnie możesz sprawdzić ataki związane z eskalacją uprawnień, techniki zapobiegania i narzędzia.