Napraw brakujące centrum sterowania AMD Catalyst

Catalyst Control Center to narzędzie dla sterowników graficznych AMD. Jest to prawie obowiązkowe oprogramowanie, które należy zainstalować, jeśli komputer ma kartę graficzną AMD. Chip może być wbudowaną kartą graficzną lub GPU; jednak aplikacja zostanie zainstalowana po zaktualizowaniu bieżącego sterownika karty graficznej. Jednak według niektórych użytkowników napotykają problem z niedziałającym AMD Catalyst Control Center. W tym poście dowiesz się, jak rozwiązać problem braku AMD Catalyst Control Center, korzystając z prostych wskazówek i taktyk.

Jak naprawić brak AMD Catalyst Control Center w systemie Windows 10?

Karty graficzne AMD są dobrze znane ze swojej wysokiej wydajności. Nie dziwi więc ich popularność. Umożliwi to dostosowanie zachowania GPU i obsługę określonych aplikacji. Może być również używany między innymi do zmiany profilu kolorów monitora. Zaawansowani użytkownicy najczęściej używają tego oprogramowania między innymi do korekcji kolorów i zarządzania wyświetlaniem. Poniżej przedstawiamy kilka problemów, z którymi borykają się użytkownicy.

 • Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że nie mogą dokonywać żadnych zmian, takich jak zmiana profili wyświetlania.
 • Entuzjaści gier mogą być również rozczarowani brakiem olśniewających efektów wideo podczas grania.
 • Użytkownicy posiadający dwie karty graficzne w swoich laptopach nie byli w stanie przełączać się między nimi.

Jakie są przyczyny braku AMD Catalyst Control Center?

Poniżej wymieniono typowe przyczyny tego problemu.

 • Wadliwe lub nieaktualne sterowniki graficzne
 • Nieaktualna wersja Windows
 • Uszkodzone pliki systemowe
 • Uszkodzone pliki instalacyjne aplikacji AMD
 • Za dużo procesów AMD w tle

Oprócz problemu z brakiem AMD Catalyst Control Center mogą pojawić się dalsze trudności. Catalyst Control Center ma wiele problemów. Zalecamy rozwiązanie następujących problemów w centrum sterowania katalizatorem AMD w systemie Windows 10 na podstawie zapytań użytkowników. Są to:

 • Brak centrum sterowania AMD Catalyst.
 • Catalyst Control Center w tej chwili nie działa.
 • Windows 10: Aplikacja hosta Catalyst Control Center przestała działać.
 • Program monitorujący dla Catalyst Control Center przestał działać.
 • Interfejs wiersza poleceń programu Catalyst Control Center przestał działać.

Metoda 1: Zacznij od katalogu instalacyjnego

Tę aplikację można uruchomić tak samo, jak każdy inny program z katalogu instalacyjnego. Problem może polegać na tym, że skrót na pulpicie narzędzia jest uszkodzony. Wykonaj poniższe kroki.

1. Otwórz Eksplorator plików, naciskając jednocześnie klawisze Windows + E.

2. Idź do podanej ścieżki lokalizacji.

C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACEamd64

3. Aby uruchomić CLIStart.exe, kliknij go dwukrotnie.

Uwaga: możesz również utworzyć skrót na pulpicie, aby uniknąć konieczności przeglądania plików za każdym razem, gdy chcesz uruchomić CCC.

Ponownie uruchom plik .exe, jak pokazano poniżej;

1. Otwórz Eksplorator plików, jak zrobiono wcześniej.

2. Przejdź do następującej ścieżki lokalizacji.

C:Pliki programów AMD

Uwaga: Kluczem jest zrozumienie, gdzie jest zainstalowany program. Plik instalacyjny można znaleźć w dowolnej ścieżce, takiej jak C:AMD i C:Program Files (86)AMD.

3. Uruchom .exe plik, klikając go dwukrotnie.

Uwaga: może znajdować się w dowolnym miejscu wymienionym powyżej, więc sprawdź je wszystkie.

Metoda 2: Zakończ wszystkie procesy AMD

Możliwe, że masz zbyt wiele aktywnych procesów Catalyst Control Center. W większości przypadków aplikacja może uruchomić tylko jedną instancję na raz, a uruchomienie wielu instancji uniemożliwi działanie programu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Uruchom Menedżera zadań, naciskając jednocześnie klawisze Ctrl + Shift + Esc.

2. Wyszukaj i wybierz AMD Catalyst Control Center i kliknij Zakończ zadanie.

3. Wykonaj tę samą procedurę dla wszystkich zadań AMD Catalyst Control Center.

Metoda 3: Zaktualizuj sterowniki graficzne

Aplikacja może się nie uruchomić, jeśli sterowniki są nieaktualne. Doprowadzi to do tego, że problem się nie rozpocznie. Wykonaj poniższe czynności, aby naprawić problem z niedziałającym AMD Catalyst Control Center.

1. Wpisz Menedżer urządzeń w menu wyszukiwania systemu Windows 10 i otwórz go.

2. Kliknij dwukrotnie Karty graficzne na panelu głównym, aby je rozwinąć.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik i wybierz Aktualizuj sterownik z menu kontekstowego.

4. Teraz kliknij Wyszukaj automatycznie sterowniki.

5A. Jeśli sterownik jest nieaktualny, zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.

5B. Jeśli są już na zaktualizowanym etapie, na ekranie pojawi się następujący komunikat: Najlepsze sterowniki dla Twojego urządzenia są już zainstalowane.

6. Kliknij Zamknij i uruchom ponownie komputer.

Metoda 4: Zainstaluj ponownie sterownik graficzny

Jeśli aktualizacja sterownika nie pomogła, spróbuj ponownie zainstalować sterowniki, aby uzyskać skuteczną naprawę. Wykonaj poniższe kroki.

1. Otwórz Menedżera urządzeń, jak to zrobiono w poprzedniej metodzie.

2. Kliknij dwukrotnie Karty graficzne na panelu głównym, aby je rozwinąć.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sterownik i wybierz Odinstaluj urządzenie.

4. Potwierdź monit, klikając Odinstaluj.

5. Na koniec uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Ponowne uruchomienie komputera najprawdopodobniej wykryje zmiany sprzętowe i zainstaluje odpowiednie sterowniki.

6. Jeśli sterownik nie zostanie ponownie zainstalowany, wybierz Karty graficzne.

7. Następnie kliknij menu Akcja i wybierz Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.

8. Poczekaj, aż zlokalizuje i zainstaluje odinstalowany sterownik.

Metoda 5: Zaktualizuj system Windows

Upewnij się, że na komputerze są załadowane najnowsze aktualizacje systemu Windows 10. Oznacza to zastosowanie wszystkich dostępnych poprawek krytycznych, zalecanych i opcjonalnych. Postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + I, aby otworzyć Ustawienia systemu.

2. Wybierz Aktualizacja i zabezpieczenia.

3. Sprawdź aktualizacje, klikając Sprawdź aktualizacje.

4A. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, kliknij Zainstaluj teraz, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję.

4B. Jeśli Twój system jest już zaktualizowany, wyświetli się komunikat Jesteś aktualny.

Metoda 6: Napraw uszkodzone pliki

Catalyst Control Center może być uszkodzone lub może występować problem z systemem Windows 10, który uniemożliwia jego działanie. System Windows ma wbudowany program o nazwie Kontroler plików systemowych. Możesz go użyć do sprawdzenia integralności plików systemowych. Wykonaj następujące kroki, aby wykonać skanowanie SFC:

1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz Wiersz polecenia i kliknij Uruchom jako administrator.

2. Kliknij Tak w monicie Kontrola konta użytkownika.

3. Wpisz sfc /scannow i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić skanowanie Kontrolera plików systemowych.

Uwaga: rozpocznie się skanowanie systemu, a jego zakończenie zajmie kilka minut. W międzyczasie możesz kontynuować wykonywanie innych czynności, ale uważaj, aby przypadkowo nie zamknąć okna.

Po zakończeniu skanowania wyświetli jeden z tych komunikatów:

 • Ochrona zasobów systemu Windows nie znalazła żadnych naruszeń integralności.
 • Ochrona zasobów systemu Windows nie mogła wykonać żądanej operacji.
 • Ochrona zasobów systemu Windows znalazła uszkodzone pliki i pomyślnie je naprawiła.
 • Ochrona zasobów systemu Windows znalazła uszkodzone pliki, ale nie była w stanie naprawić niektórych z nich.

4. Po zakończeniu skanowania uruchom ponownie komputer.

5. Ponownie uruchom Wiersz Poleceń jako administrator i wykonaj podane polecenia jedno po drugim:

dism.exe /Online /cleanup-image /scanhealth
dism.exe /Online /cleanup-image /restorehealth
dism.exe /Online /cleanup-image /startcomponentcleanup

Uwaga: Aby poprawnie wykonywać polecenia DISM, musisz mieć działające połączenie internetowe.

Metoda 7: Ponowna instalacja AMD Catalyst Control Center

Szereg działań pomogło wielu użytkownikom w rozwiązaniu tego problemu. Wymagane jest ponowne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym i ponowna instalacja sterowników graficznych. Jeśli chcesz rozwiązać problem AMD Catalyst Control Center Windows 10, musisz również użyć narzędzia do całkowitego usunięcia wszystkich śladów sterownika. Spójrz na poniższe kroki!

1. Wpisz Panel sterowania w pasku wyszukiwania systemu Windows i otwórz go.

2. Ustaw Widok według kategorii. Kliknij Odinstaluj program.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy AMD Catalyst Control Center i wybierz opcję Odinstaluj.

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby go odinstalować. Uruchom ponownie system.

7. Przejdź do Witryna AMD oraz pobierz i zainstaluj AMD Catalyst Control Center.

Metoda 8: Użyj punktu przywracania systemu

Jeśli żadna z powyższych metod nie zadziałała, spróbuj przywrócić system Windows do poprzedniego stanu w ostateczności. Oto jak użyć funkcji Przywracanie systemu, aby wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows:

Uwaga 1: Ta procedura może spowodować utratę zainstalowanych aplikacji, ale nie wpłynie to na normalne pliki.

Uwaga 2: Przed wykonaniem poniższych kroków uruchom system w trybie awaryjnym. Czasami zwykle nie można uruchomić przywracania systemu z powodu błędów systemowych i wadliwych sterowników. W takich przypadkach uruchom system w trybie awaryjnym, a następnie wykonaj przywracanie systemu. Oto kilka kroków, jak to zrobić.

1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby uruchomić okno dialogowe Uruchom.

2. Następnie wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć Konfigurację systemu.

3. Teraz przejdź do zakładki Boot w nowym oknie.

4. Tutaj zaznacz pole Bezpieczny rozruch w Opcjach rozruchu i kliknij OK.

5. Kliknij Uruchom ponownie.

6. Wpisz Wiersz polecenia w pasku wyszukiwania systemu Windows i kliknij Uruchom jako administrator.

7. Wpisz polecenie rstrui.exe i naciśnij klawisz Enter.

8. Kliknij Dalej, jak pokazano na poniższym obrazku.

9. Na koniec potwierdź punkt przywracania, klikając przycisk Zakończ.

***

Mamy nadzieję, że te informacje okazały się przydatne i że udało Ci się rozwiązać problem braku centrum kontroli katalizatora AMD w systemie Windows 10. Daj nam znać, która technika była dla Ciebie najbardziej korzystna. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, wypełnij poniższy formularz.

x