Napraw nieobsługiwany wyjątek, który wystąpił w Twojej aplikacji w systemie Windows 10

Czy zmagasz się z komunikatem o błędzie, gdy w Twojej aplikacji wystąpił nieobsługiwany wyjątek? Jeśli tak, ten artykuł poprowadzi Cię do znalezienia potencjalnego rozwiązania tego problemu. Ten błąd zwykle występuje podczas próby uruchomienia aplikacji utworzonej wcześniej w programie Visual Studio. Często te błędy pojawiają się głównie w aplikacjach związanych z Uplay, Internet Explorerem i grami stworzonymi specjalnie dla starszej wersji systemu Windows. Ten problem można łatwo rozwiązać, wypróbowując metody podane poniżej.

Jak naprawić nieobsługiwany wyjątek, który wystąpił w Twojej aplikacji w systemie Windows 10?

Przed opracowaniem metod zapoznaj się z przyczynami wystąpienia tego nieobsługiwanego wyjątku w składniku aplikacji w systemie Windows 10:

  • Program antywirusowy innych firm może utrudniać działanie niektórych aplikacji w celu ochrony.
  • Obecność uszkodzonych plików systemowych.
  • Jeśli debugowanie skryptu jest włączone, prawdopodobieństwo błędu jest wysokie.
  • Naruszenie MSVCR92.DLL.
  • Jeśli aktualizacje systemu Windows, aplikacji i platformy .Net Framework są nieaktualne.
  • Brak .Net Framework dla aplikacji zbudowanych w starszej wersji.

Metoda 1: Zaktualizuj system Windows

Częstą przyczyną błędu, w którym wystąpił nieobsługiwany wyjątek win32, jest naruszenie zasad dostępu w MSVCR92.DLL odpowiedzialne za zatrzymanie działania aplikacji i wywołanie funkcji strncpy. Najważniejszą metodą zalecaną w celu rozwiązania tego problemu jest aktualizacja systemu operacyjnego Windows, jeśli jest on nieaktualny. Firma Microsoft jest już świadoma tego problemu i udostępniła poprawkę w najnowszej aktualizacji. Dlatego upewnij się, że system operacyjny Windows jest aktualny. Przeczytaj lub podaj przewodnik Co to jest system Windows, aby dowiedzieć się więcej o procesie Windows Update. Aby zaktualizować system Windows, postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem, aby pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację systemu Windows 10.

Po zakończeniu wszystkich aktualizacji uruchom ponownie system. Uruchom aplikację, w której wystąpił nieobsłużony wyjątek w składniku Twojej aplikacji, wcześniej wystąpił błąd systemu Windows 10 i sprawdź, czy został naprawiony.

Metoda 2: Zaktualizuj aplikacje

Konieczne jest aktualizowanie aplikacji. Proces aktualizacji zawsze zapewnia, że ​​wszelkie błędy nie są obecne wcześniej. Dlatego wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować aplikacje.

1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz sklep Microsoft i kliknij Otwórz.

2. Kliknij ikonę trzech poziomych kropek znajdującą się w prawym górnym rogu strony ekranu Microsoft Store.

3. Wybierz opcję Pobieranie i aktualizacje z menu rozwijanego.

4. Kliknij przycisk Pobierz aktualizacje, aby pobrać oczekujące aktualizacje dla wszystkich aplikacji związanych ze sklepem Microsoft Store.

5. Po aktualizacji uruchom ponownie komputer.

Metoda 3: Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aplikacjami Windows Store

Wszystkie problemy związane z Microsoft Apps zostaną rozwiązane przez uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z aplikacjami Windows Store. To również rozwiązałoby ten nieobsługiwany błąd wyjątku. Oto kilka instrukcji dotyczących uruchamiania narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią na komputerze z systemem Windows 10.

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + I, aby otworzyć Ustawienia.

2. Wybierz ustawienie Aktualizacja i zabezpieczenia.

3. Przejdź do menu Rozwiązywanie problemów z lewego panelu.

4. Kliknij Aplikacje Sklepu Windows i wybierz przycisk Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces rozwiązywania problemów.

Metoda 4: Tymczasowe wyłączenie antywirusa innych firm (jeśli dotyczy)

Program antywirusowy innej firmy może powodować utrudnienia w niektórych aplikacjach i powodować w Twojej aplikacji wystąpienie nieobsłużonego wyjątku w wyskakującym okienku błędu. Dlatego wyłącz aplikację antywirusową innej firmy. Przeczytaj nasz przewodnik Jak tymczasowo wyłączyć program antywirusowy w systemie Windows 10 i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby tymczasowo wyłączyć program antywirusowy na komputerze.

Jeśli problem został rozwiązany, włącz ponownie program antywirusowy. Włączenie antywirusa jest zawsze zalecane, ponieważ urządzenie bez pakietu bezpieczeństwa zawsze stanowi zagrożenie.

Metoda 5: Włącz .Net Framework

Niektóre stare aplikacje i programy wymagają .Net Framework do bezbłędnego działania. Dlatego włącz .Net Framework, wykonując poniższe kroki.

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

2. Wpisz opcjonalne funkcje i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić funkcje systemu Windows.

3. Rozwiń i zaznacz wszystkie opcje w polu .NET Framework 3.5 (w tym .NET 2.0 i 3.0). Następnie kliknij OK.

4. Kliknij Pozwól Windows Update pobrać pliki za Ciebie.

5. Teraz poczekaj kilka chwil, aż system Windows zakończy, pojawi się monit o żądane zmiany, a następnie kliknij Zamknij.

6. Wreszcie, uruchom ponownie komputer aby zmiany były skuteczne.

Metoda 6: Napraw pliki systemowe

Czasami kilka plików systemowych może zostać uszkodzonych z powodu ataków złośliwego oprogramowania, niewłaściwego zamykania, niekompletnych instalacji aktualizacji systemu Windows itp. Błąd dysku wpływa na integralność procesora. W związku z tym uruchomienie narzędzia do sprawdzania plików systemowych (SFC) oraz skanowania obsługi i zarządzania obrazami wdrażania (DISM) jest konieczne do naprawienia błędów. Przeczytaj nasz przewodnik dotyczący naprawy plików systemowych w systemie Windows 10 i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby naprawić wszystkie uszkodzone pliki.

Metoda 7: Uruchom skanowanie złośliwego oprogramowania

Mała infekcja wirusowa na twoim urządzeniu lub zewnętrznym dysku twardym może spowodować ten komunikat o błędzie. Nawet jeśli skanowanie komputera za pomocą poleceń SFC i DISM nie daje rozwiązania, możesz spróbować pełnego skanowania złośliwego oprogramowania. Przeczytaj nasz przewodnik na temat usuwania złośliwego oprogramowania z komputera w systemie Windows 10.

Metoda 8: Odinstaluj ostatnie aktualizacje

Wszelkie poprzednie niezgodne aktualizacje na komputerze z systemem Windows 10 mogą powodować ten błąd. Dlatego zaleca się odinstalowanie ostatnich aktualizacji zainstalowanych na komputerze, aby rozwiązać ten błąd. Wykonanie zadania jest bardzo łatwe, a kroki są przedstawione w następujący sposób.

1. Naciśnij klawisz Windows i wpisz Panel sterowania, a następnie kliknij Otwórz.

2. Ustaw Widok według jako kategorię.

3. Teraz kliknij opcję Odinstaluj program w menu Programy, jak pokazano.

4. Kliknij Wyświetl zainstalowane aktualizacje w lewym okienku, jak pokazano.

5. Teraz wyszukaj i wybierz najnowszą aktualizację, odnosząc się do Zainstalowane w dniu i klikając opcję Odinstaluj, jak pokazano poniżej.

6. Na koniec potwierdź wszelkie monity i uruchom ponownie komputer.

Metoda 9: Usuń wartość rejestru programu uruchamiającego (jeśli dotyczy)

Niektórzy użytkownicy zgłosili, że podczas próby uruchomienia Uplay za pośrednictwem Ubisoft wystąpił nieobsługiwany wyjątek win32. Można to rozwiązać, usuwając klucz programu uruchamiającego za pomocą edytora rejestru. Wykonaj poniższe czynności, aby zrobić to samo.

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

2. Wpisz regedit i naciśnij Enter, aby otworzyć Edytor rejestru.

3. Kliknij Tak w monicie.

4. W oknie Edytora rejestru przejdź do następującej lokalizacji.

ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWOW6432NodeUbisoft

5. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy klawisz Launcher i wybierz opcję Usuń.

6. Na koniec zamknij Edytor rejestru i uruchom ponownie komputer, aby zmiany odniosły skutek.

Nieobsługiwany wyjątek wystąpił w składniku aplikacji Błąd systemu Windows 10 zostanie naprawiony, jeśli przyczyną problemu jest program uruchamiający.

Metoda 10: Zresetuj Internet Explorer (jeśli dotyczy)

Często zdarza się, że napotykasz nieobsługiwany wyjątek, który wystąpił w błędzie aplikacji podczas próby otwarcia programu Internet Explorer w systemie. Aby to naprawić, zresetuj Internet Explorer w jego oknie właściwości, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

2. Wpisz inetcpl.cpl w wierszu polecenia Uruchom i naciśnij Enter, aby otworzyć okno Właściwości internetowe.

3. Przejdź do zakładki Zaawansowane.

4. Kliknij podświetlony przycisk Resetuj, aby zresetować aplikację w oknie Właściwości internetowe.

5. W oknie Resetuj ustawienia przeglądarki Internet Explorer zaznacz pole opcji Usuń ustawienia osobiste i kliknij Resetuj.

6. Kliknij Zamknij w monicie.

7. Teraz uruchom ponownie komputer i ponownie uruchom Internet Explorer.

Metoda 11: Włącz .Net Framework

Czasami obecny framework Windows .Net może ulec uszkodzeniu. Z tego powodu w Twojej aplikacji mógł wystąpić komunikat o błędzie nieobsługiwany wyjątek. Dlatego upewnij się, że .Net Framework jest aktualizowany do najnowszej wersji. Aby to zrobić, zastosuj podane instrukcje.

1. Otwórz Panel sterowania z paska wyszukiwania systemu Windows.

2. Ustaw Widok według jako kategorię. Wybierz opcję Programy.

3. Teraz kliknij opcję Włącz i wyłącz funkcje systemu Windows w sekcji Programy i funkcje.

4. W oknie Funkcje systemu Windows zaznacz opcję .NET Framework 4.8 Advanced Series i kliknij OK.

Uwaga: Jeśli program .NET Framework 4.8 Advanced Series jest już włączony, napraw go, usuwając zaznaczenie tego pola. Następnie uruchom ponownie system i ponownie włącz .NET Framework 4.8 Advanced Series. Ponownie uruchom ponownie komputer.

5. Na koniec uruchom ponownie komputer.

Metoda 12: Wyłącz debugowanie skryptów i usuń klucze rejestru (jeśli dotyczy)

Jeśli debugowanie skryptu jest włączone, a rejestr ma uszkodzone dane, może pojawić się komunikat o błędzie, szczególnie w przypadku aplikacji Internet Explorer. Dlatego wyłącz debugowanie skryptu i usuń powiązane klucze rejestru, wykonując czynności podane poniżej.

1. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

2. Wpisz inetcpl.cpl i naciśnij Enter, aby otworzyć Właściwości internetowe.

3. Przejdź do zakładki Zaawansowane.

4. Zlokalizuj i zaznacz pole Wyłącz debugowanie skryptów (Internet Explorer) w sekcji Przeglądarka.

5. Wybierz Zastosuj, a następnie kliknij OK, aby zapisać wprowadzone zmiany.

6. Po zakończeniu modyfikacji naciśnij jednocześnie klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.

7. Wpisz regedit i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić Edytor rejestru.

8. Kliknij Tak w monicie.

9. W oknie Edytora rejestru przejdź do następującej lokalizacji.

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoftWindows NTCurrentVersionAeDebug

Uwaga 1: Te ilustracje są używane na komputerze 64-bitowym.

Uwaga 2: Jeśli używasz komputera 32-bitowego, przejdź do następującej ścieżki:

HKEY_LOCAL_MACHINE MicrosoftWindows NTCurrentVersionAeDebug

10. Kliknij prawym przyciskiem myszy klawisz Debugger i wybierz Usuń z menu kontekstowego.

11. Po usunięciu klucza przejdź do następującej lokalizacji:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoft.NETFramework

Uwaga: jeśli używasz komputera 32-bitowego, przejdź do następującej ścieżki:

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft.NETFramework

12. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy klucz DbgManagedDebugger i wybierz Usuń z menu kontekstowego.

13. Zamknij okno Edytora rejestru i uruchom ponownie komputer.

Metoda 13: Wykonaj czysty rozruch

Czasami aplikacje innych firm przeszkadzają i tworzą konfliktowe środowisko w systemie Windows. Ta metoda rozwiązywania problemów może działać na Twoją korzyść i sprawdzić, czy za przeszkodą i przyczyną błędu jest jakiś program innej firmy. Przeczytaj nasz przewodnik Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows 10, aby zrobić to samo.

Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli tak, odinstaluj wszystkie najnowsze programy lub aplikacje dodane do systemu.

Metoda 14: Zresetuj komputer

Mimo to, jeśli napotkasz ten problem na komputerze z systemem Windows 10, ostatnim wyborem jest ponowna instalacja plików systemowych. Jest to możliwe dzięki procesowi o nazwie Czysta instalacja. Usuwa poprzedni system operacyjny, dane przechowywane w programach, ustawieniach i wszystkie pliki osobiste. Nowy system operacyjny zostanie zainstalowany ze wszystkimi zainstalowanymi aktualizacjami. Możesz jednak zresetować system Windows 10 bez utraty danych. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem Jak zresetować system Windows 10 bez utraty danych.

Po zainstalowaniu naprawy na komputerze system operacyjny zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji.

***

Mamy nadzieję, że ten artykuł był pomocny i nauczyłeś się naprawiać nieobsługiwany wyjątek, który wystąpił w Twojej aplikacji w systemie Windows 10. Daj nam znać, która metoda zadziałała najlepiej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt za pośrednictwem sekcji komentarzy podanej poniżej.

x