Jak anulować subskrypcję Adobe Acrobat

Adobe Acrobat zapoczątkował genezę plików PDF jako najlepszego trybu cyfrowej transmisji dokumentów. Jego nowatorskie funkcje w połączeniu z nieodłączną prostotą uczyniły z niego kwintesencję przeglądarki plików PDF XXI wieku. Wszechobecność Adobe Acrobat osiągnęła taki punkt, że trudno wyobrazić sobie świat bez niego do przeglądania plików PDF. Jednak ludzie często są niezadowoleni z usług oferowanych przez Adobe Acrobat i decydują się zrezygnować z subskrypcji Adobe Acrobat. Dzisiaj udzielimy Ci dokładnych odpowiedzi na pytania, takie jak anulowanie subskrypcji Adobe Acrobat, zalogowanie się na konto Adobe i opłata za anulowanie Adobe Acrobat.

Jak anulować subskrypcję Adobe Acrobat

Subskrypcję Adobe Acrobat można anulować z oficjalnej witryny Adobe i aplikacji Creative Cloud na komputer. Czytaj dalej, aby znaleźć kroki, które szczegółowo ilustrują to samo, z przydatnymi ilustracjami dla lepszego zrozumienia.

Jak zalogować się na konto Adobe?

Możesz zalogować się na swoje konto Adobe z oficjalnej witryny Adobe oraz z aplikacji komputerowej Creative Cloud. Zobaczmy obie te metody ze szczegółowymi krokami.

Opcja I: za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Adobe

Wykonaj czynności wymienione poniżej, aby zalogować się na swoje konto Adobe za pośrednictwem oficjalnej witryny Adobe.

1. Odwiedź witrynę Adobe w przeglądarce.

2. Zaloguj się na swoje konto Adobe, korzystając z jednej z następujących metod:

Opcja II: za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud Desktop

Jak wspomniano wcześniej, możesz również zalogować się za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz aplikację Creative Cloud na komputerze.

Uwaga: Jeśli nie masz aplikacji, pobierz Creative Cloud ze strony pobierania Adobe Creative Cloud.

2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij Zaloguj się, aby natychmiast uzyskać dostęp do konta Adobe z aplikacji Creative Cloud.

Uwaga: Możesz także użyć kont Facebook lub Google, aby zalogować się do swojego konta Adobe.

Czy tylko subskrypcja Adobe Acrobat Pro?

TAk. Adobe Acrobat Pro jest zasadniczo oparty na subskrypcji i każdy z poniższych planów można kupić zgodnie z preferencjami użytkownika:

Plany
Plany podrzędne
cennik
Osoby fizyczne
Acrobat Pro DC
14,99 USD/mies

Acrobat Standard DC
12,99 USD/mies
Biznes
Acrobat DC dla zespołów
15,70 USD/licencję/mies
Uczniowie i nauczyciele
Acrobat Pro DC
14,99 USD/mies

Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla uczniów i nauczycieli
19,99 USD/miesiąc

Oprogramowanie komputerowe Adobe 2020 można jednak kupić jednorazowo.

Czy możesz anulować subskrypcję Adobe PDF?

TAk. Subskrypcję Adobe PDF można anulować na stronie konta Adobe. Możesz również skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe, aby poprosić o anulowanie wybranej subskrypcji Adobe ze swojego konta.

Czy trudno jest anulować subskrypcję Adobe?

Nie, anulowanie subskrypcji Adobe jest dość łatwe, choć trochę dziwne. Subskrypcję można łatwo anulować za pośrednictwem strony Konto Adobe lub zgłaszając chęć anulowania za pośrednictwem zarejestrowanej linii obsługi klienta. Jeśli anulujesz w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zamówienia, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy, ale jeśli czas anulowania przekroczy 14 dni od inicjalizacji umowy, otrzymasz zwrot ryczałtu w wysokości 50%, a usługa będzie kontynuowana do zakończenie okresu rozliczeniowego.

Czy istnieje opłata za anulowanie programu Adobe Acrobat?

Tak, istnieje opłata za anulowanie subskrypcji Adobe Acrobat. Jeśli anulujesz w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zamówienia, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. Jeśli jednak czas anulowania przekroczy 14 dni od rozpoczęcia subskrypcji, otrzymasz zwrot ryczałtu w wysokości 50%, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego.

Jak anulować subskrypcję Adobe?

Przeczytaj i wykonaj czynności wymienione poniżej, aby anulować subskrypcję Adobe.

1. Odwiedź witrynę Adobe w przeglądarce i zaloguj się na swoje konto Adobe.

2. Kliknij ikonę Profil w prawym górnym rogu strony.

3. Następnie kliknij Wyświetl konto.

4. W sekcji Twój plan kliknij Zarządzaj planem, jak pokazano poniżej.

5. Kliknij Anuluj swój plan w podświetlonej opcji Zakończ usługę.

6. Na kolejnej nowo otwartej stronie przeglądarki wprowadź hasło do konta Adobe i kliknij przycisk Kontynuuj.

7. Wybierz żądane powody anulowania i kliknij Kontynuuj.

8. Ponownie kliknij Kontynuuj na stronie Anulowanie planu dzisiaj oznacza.

9. Kliknij Nie, dziękuję na stronie Rozważ oferty.

10. Na koniec kliknij Potwierdź na stronie potwierdzenia anulowania planu.

Pomyślnie anulowałeś subskrypcję Adobe.

Jak anulować abonament roczny Adobe bez opłat?

Jeśli anulujesz plan Adobe w okresie próbnym, nie zostaniesz obciążony żadną opłatą. Wykonaj poniższe czynności, aby dowiedzieć się, jak anulować subskrypcję Adobe Acrobat bez żadnych opłat.

1. Zaloguj się na swoje konto Adobe w witrynie Adobe.

2. Kliknij ikonę Profil > Wyświetl konto w prawym górnym rogu strony.

3. Kliknij Zarządzaj planem w sekcji Twój plan.

4. W opcji Zakończ usługę kliknij Anuluj swój plan.

5. Wprowadź hasło do konta Adobe na następnej stronie przeglądarki.

6. Następnie kliknij Kontynuuj i wybierz żądane powody anulowania.

7. Następnie ponownie kliknij Kontynuuj.

8. Ponownie kliknij Kontynuuj > Nie, dziękuję na kolejnych stronach.

9. Na ostatniej stronie potwierdzenia kliknij Potwierdź, aby ostatecznie anulować roczny plan Adobe.

Dlaczego firma Adobe pobiera opłatę za anulowanie?

Firma Adobe pobiera opłatę za anulowanie określoną w Warunkach subskrypcji i anulowania firmy Adobe. Nie możesz uniknąć tych opłat, jeśli zgodziłeś się na umowne warunki. Jeśli anulujesz swój plan po bezpłatnym okresie próbnym, Adobe ma prawo obciążyć Cię 50% opłaty subskrypcyjnej, jak wspomniano w warunkach opłaty za anulowanie programu Adobe Acrobat.

Dlaczego nie możesz anulować subskrypcji Adobe?

Anulowanie subskrypcji Adobe nie będzie możliwe, ponieważ:

Jak anulować wersję próbną Adobe Acrobat Pro?

Możesz przeczytać i wykonać poniższe kroki, aby anulować wersję próbną kanału Adobe Acrobat Pro.

1. Poruszaj się po witrynie Adobe w swojej przeglądarce.

2. Następnie zaloguj się do swojego konta Adobe przy użyciu poświadczeń konta.

3. Kliknij ikonę Profil w prawym górnym rogu strony.

4. Następnie kliknij Wyświetl konto > Zarządzaj planem.

5. Następnie kliknij Anuluj swój plan.

6. Na nowo otwartej stronie wprowadź hasło do konta Adobe i kliknij przycisk Kontynuuj.

7. Wybierz żądane powody anulowania i kliknij Kontynuuj na kolejnych dwóch stronach.

8. Na stronie Rozważ oferty kliknij Nie, dziękuję na dole strony.

9. Na koniec kliknij Potwierdź, aby zakończyć anulowanie wersji próbnej programu Adobe Acrobat Pro.

Jak anulować subskrypcję Adobe Acrobat Pro?

Aby anulować subskrypcję Adobe Acrobat Pro ze strony Adobe, możesz rozważyć wykonanie poniższych kroków:

Uwaga: przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że jesteś zalogowany na swoje konto Adobe.

1. W witrynie Adobe kliknij ikonę Profil > Wyświetl konto w prawym górnym rogu.

2. W sekcji Twój plan kliknij Zarządzaj planem.

3. Następnie kliknij Anuluj swój plan, jak pokazano poniżej.

4. Następnie przejdź do Wprowadź hasło do konta Adobe i kliknij Kontynuuj.

5. Następnie ponownie kliknij Kontynuuj po wybraniu żądanych powodów anulowania.

6. Kliknij Nie, dziękuję > Potwierdź.

Jak anulować subskrypcję programu Adobe Acrobat?

Aby anulować subskrypcję lub anulować subskrypcję Adobe Acrobat, wykonaj poniższe kroki na swoim koncie Adobe:

1. Przejdź do witryny Adobe w przeglądarce na komputerze.

2. Zaloguj się do swojego konta Adobe i kliknij ikonę Profil.

3. Następnie kliknij Wyświetl konto.

4. Kliknij Zarządzaj planem, jak pokazano poniżej.

5. Kliknij Anuluj swój plan i wprowadź hasło do konta Adobe.

6. Następnie kliknij Kontynuuj.

7. Następnie wybierz żądane powody anulowania i kliknij Kontynuuj, jak pokazano poniżej.

8. Następnie kliknij Kontynuuj > Nie, dziękuję > Potwierdź na kolejnych stronach.

W ten sposób udało Ci się anulować subskrypcję planu Adobe Acrobat.

***

Mamy więc nadzieję, że zrozumiałeś szczegółowe kroki dotyczące anulowania subskrypcji programu Adobe Acrobat. Możesz przekazać nam wszelkie pytania dotyczące tego artykułu lub sugestie dotyczące dowolnego innego tematu, na który chcesz napisać artykuł. Upuść je w sekcji komentarzy poniżej, abyśmy mogli się dowiedzieć.