Jak dodać kanał RSS do programu Outlook 365

Outlook może działać jako czytnik kanałów RSS. Po dodaniu kanał RSS pojawia się w aplikacji komputerowej jako skrzynka odbiorcza i odświeża się tak, jak w zwykłym czytniku lub usłudze czytania kanałów. Nie ma ograniczeń co do liczby kanałów, które możesz dodać, i możesz swobodnie korzystać z funkcji organizacji programu Outlook do grupowania i zarządzania kanałami w dowolny sposób.

Outlook obsługuje źródła RSS od lat, ale nie zmienił sposobu ich dodawania. Nie tylko proces jest niepotrzebnie skomplikowany, ale także sama funkcja jest trudna do znalezienia. Oto, jak możesz dodać kanał RSS do programu Outlook.

Kanał RSS programu Outlook

Aby dodać kanał RSS do programu Outlook, najpierw potrzebujesz łącza do niego.

Znajdź kanał RSS

Witryny internetowe i blogi, które są regularnie aktualizowane, takie jak newsblog.pl, zwykle mają kanał RSS, który można subskrybować. Poszukaj następującego symbolu na swojej ulubionej stronie internetowej / blogu. Kliknij łącze, a zostaniesz przeniesiony na nową stronę.

Strona może pokazać plik XML i wszystko, czego potrzebujesz, to adres URL. Możesz zobaczyć inne opcje dodawania kanału do usług RSS, np. Feedly. Ponieważ dodajemy kanał do programu Outlook, po prostu korzystamy z wersji XML.

Dodaj kanał RSS do programu Outlook

Teraz, gdy masz już łącze do źródła danych RSS, możesz dodać je do programu Outlook. Wykonaj poniższe kroki.

Otwórz program Outlook i przejdź do Plik> Ustawienia kont> Ustawienia kont.
W oknie, które zostanie otwarte, przejdź do zakładki Kanały RSS.
Kliknij przycisk Nowy, a otworzy się kolejne, mniejsze okno.
W nowym, mniejszym oknie wprowadź łącze do źródła w polu „Wprowadź lokalizację źródła RSS, które chcesz dodać do programu Outlook”. Kliknij Dodaj.
Zobaczysz małe okno, w którym Outlook spróbuje połączyć się z serwerem, z którego pochodzi kanał.
Jeśli w tym momencie nie można połączyć się z serwerem, należy sprawdzić łącze (może być zepsute lub przestało działać) lub własne połączenie internetowe.
Po nawiązaniu połączenia zobaczysz kolejne okno, w którym możesz dostosować sposób pobierania źródła, ale możesz pozostawić wszystko nietknięte i ponownie kliknąć Dodaj, aby zakończyć proces.
Powtórz te czynności dla każdego kanału, który chcesz dodać.

Uzyskaj dostęp do źródła danych RSS w programie Outlook

Po dodaniu kanałów możesz wrócić do głównego okna programu Outlook. Spójrz na kolumnę po lewej stronie, a zobaczysz skrzynkę odbiorczą o nazwie Kanały RSS. Skrzynka odbiorcza może być zagnieżdżona pod skonfigurowanym kontem lub może to być skrzynka odbiorcza wysokiego poziomu. Rozwiń go, a zobaczysz każdy dodany kanał. Liczba obok każdego kanału wskazuje nowe / nieprzeczytane elementy.

Aby usunąć kanał, po prostu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Usuń folder”.

x