Jak dodawać użytkowników do tablic Jira

Jira to popularne narzędzie do zarządzania zadaniami używane w wielu branżach. Jest wyjątkowo popularny w IT i został stworzony do użytku z frameworkiem Agile, ale jeśli wiesz, jak używać i organizować rzeczy w Jira, możesz go używać w prawie każdej dziedzinie.

Tablice Jira

Tablica Jira pokazuje elementy lub zgłoszenia utworzone w ramach projektu. Każdy projekt, który tworzysz w Jira, zawiera jedną już utworzoną tablicę, jednak możesz utworzyć dodatkowe tablice, które pokazują określone elementy lub problemy z bieżącego projektu. Na przykład możesz utworzyć tablicę, na której będą wyświetlane wszystkie elementy związane z konkretną opracowywaną funkcją.

Możesz zaprosić innych użytkowników do tablicy Jira, jednak ważne jest, aby najpierw zrozumieć, jak działają uprawnienia, jeśli chodzi o tablicę Jira. Na jednym koncie lub witrynie Jira może znajdować się wiele projektów. Każdy projekt będzie miał swoje własne tablice. Gdy zapraszasz użytkownika do tablicy Jira, możesz zaprosić go z uprawnieniami, które dają mu dostęp do całej Jira. Oznacza to, że będą mogli uzyskać dostęp do wszystkich tablic Jira dla wszystkich projektów, które zostały utworzone w witrynie Jira.

Możesz także zaprosić użytkowników do jednego projektu, a oni będą mieli dostęp tylko do tablic utworzonych w ramach tego konkretnego projektu.

Dodaj użytkowników do tablic Jira

Teraz, gdy wiesz, jak działają uprawnienia podczas dodawania użytkowników do tablicy Jira, możesz zacząć je dodawać. Upewnij się, że masz odpowiednie uprawnienia na poziomie administratora, aby dodawać/zapraszać użytkowników do witryny, projektu i tablicy Jira.

Otwórz swoją witrynę Jira i zaloguj się.
W prawym górnym rogu kliknij przycisk koła zębatego i wybierz z menu Zarządzanie użytkownikami.
Wpisz adres e-mail użytkownika, którego chcesz zaprosić.
Kliknij Dodaj członków.

Na podany adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie. Użytkownik musi kliknąć zaproszenie, skonfigurować konto Jira i dołączyć do projektu. Gdy dołączą do projektu, będą mogli przeglądać znajdujące się pod nim tablice Jira.

Uprawnienia użytkownika w Jira

Proces zapraszania użytkowników do projektu w Jira nie obejmuje kroku, w którym definiuje się uprawnienia. Aby zarządzać uprawnieniami, tj. do jakich projektów, a następnie do których tablic użytkownik będzie miał dostęp, musisz zrozumieć, w jaki sposób są one zdefiniowane.

Jira zawiera predefiniowane „Grupy”. Dostęp do tych grup można uzyskać z kolumny po lewej stronie na stronie Zarządzanie użytkownikami. Grupy mają już skonfigurowany własny zestaw uprawnień. Aby nadać użytkownikowi zestaw uprawnień, musisz dodać go do odpowiedniej grupy. Możesz także tworzyć niestandardowe grupy z niestandardowym zestawem uprawnień.

Kliknij przycisk koła zębatego w prawym górnym rogu Jira i wybierz Zarządzanie użytkownikami.
Przewiń w dół do listy użytkowników.
Kliknij przycisk więcej opcji obok użytkownika i wybierz Dodaj do grupy.
Wybierz grupę, do której chcesz dodać użytkownika.

Gdy użytkownik zostanie dodany do grupy, jego uprawnienia i dostęp w witrynie Jira zostaną zaktualizowane.

x