Jak edytować obrazy w Prezentacjach Google

Jeśli tworzysz prezentację w Prezentacjach Google, możesz dołączyć obrazy zewnętrzne. Prezentacje Google umożliwiają przycinanie, ponowne kolorowanie i dodawanie efektów, takich jak cienie i odbicia za pomocą wbudowanego edytora zdjęć. Oto jak.

Przycinanie obrazów w Prezentacjach Google

Chociaż możesz kontynuować przycinanie zdjęć w programie Photoshop lub alternatywnym edytorze zdjęć, możesz wykonać tę najbardziej podstawową edycję obrazów w samych Prezentacjach Google. Najpierw musisz otworzyć plik Prezentacje Google prezentacja na komputerze.

Jeśli jeszcze nie wstawiłeś obrazu, możesz to zrobić, klikając Wstaw> Obrazy. W tym miejscu możesz przesłać obraz z komputera, Dysku Google lub pamięci Google Zdjęcia lub wyszukać i wstawić obraz z sieci.

Aby wstawić obraz do Prezentacji Google, kliknij Wstaw> Obraz i wybierz jedną z potencjalnych opcji „width =” 650 ″ height = ”572 ″ onload =” pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this); ”  onerror = ”this.onerror = null; pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this);”> </p>
<p> Po umieszczeniu obrazu kliknij prawym przyciskiem myszy swoje zdjęcie i kliknij „Przytnij obraz”, aby rozpocząć kadrowanie. </p>
<p> Możesz także przełączyć się do trybu przycinania obrazu, klikając dwukrotnie obraz. </p>
<p> <img loading =

Wokół obrazu pojawi się dodatkowe menu obramowania przycinania, umożliwiające wybranie obszarów, które chcesz usunąć.

Za pomocą myszy lub gładzika wybierz części obrazu, które chcesz zachować. Wszystko poza szarą ramką zostanie usunięte.

Za pomocą myszy zaznacz obszary obrazu, które chcesz przyciąć w Prezentacjach Google

Gdy jesteś zadowolony z przyciętego obrazu, kliknij raz poza obszarem obrazu. Prezentacje Google automatycznie zastosują przycięcie obrazu.

Przykład przyciętego obrazu w Prezentacjach Google

Ponowne kolorowanie obrazów w Prezentacjach Google

Narzędzie do ponownego kolorowania w Prezentacjach Google umożliwia modyfikowanie kolorów wstawionego obrazu przez zastosowanie jednego z kilku filtrów kolorów. Obejmują one tryb sepii, który nadaje obrazowi starszego charakteru, a także filtr czarno-biały, który całkowicie usuwa kolor.

Aby rozpocząć, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i wybierz „Opcje formatu”, aby uzyskać dostęp do menu formatowania obrazu.

Możesz również uzyskać do niego dostęp, klikając Format> Opcje formatu na pasku menu.

Aby uzyskać dostęp do menu formatowania obrazu, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i kliknij Opcje formatu lub kliknij Format> Opcje formatu na pasku menu ”width =” 650 ″ height = ”473 ″ onload =” pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this); ”  onerror = ”this.onerror = null; pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this);”> </p>
<p> Spowoduje to wyświetlenie opcji formatowania obrazu po prawej stronie.  Kliknij podkategorię „Ponowne kolorowanie”, aby rozpocząć ponowne kolorowanie obrazu. </p>
<p> Domyślnie w menu rozwijanym zostanie wybrana opcja „Bez ponownego kolorowania”.  Kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz jeden z filtrów wizualnych, aby zastosować go do obrazu. </p>
<p> <img loading =

Zastosowany filtr obrazu zmieni kolor obrazu, dopasowując go do miniatury podglądu wyświetlanej w menu rozwijanym.

Przykład ponownie pokolorowanych obrazów w Prezentacjach Google

Dostosowywanie jasności, kontrastu i przezroczystości obrazu w Prezentacjach Google

Jeśli chcesz poprawić jasność lub kontrast obrazu lub zmniejszyć przezroczystość, aby nadać mu wyblakły wygląd, możesz to zrobić w menu formatowania obrazu w Prezentacjach Google.

Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz „Opcje formatu” lub kliknij Format> Opcje formatu na pasku menu. Kliknij podkategorię „Dopasowania”, aby uzyskać dostęp do poziomów jasności, kontrastu i przezroczystości obrazu.

Aby zmienić jasność, kontrast lub przezroczystość obrazu w Prezentacjach Google, kliknij Format> Opcje formatu> Dopasowania ”width =” 650 ″ height = ”415 ″ onload =” pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this); ”  onerror = ”this.onerror = null; pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this);”> </p>
<p> Powyższy obraz królowej Elżbiety II ma zerowy poziom przezroczystości.  Poziomy jasności i kontrastu są również ustawione na zero, z możliwością zmniejszenia tych ustawień powyżej i poniżej zera (używając oryginalnych ustawień obrazu jako domyślnych). </p>
<p> Aby zmienić te ustawienia, przesuń suwaki dla każdego za pomocą myszy lub gładzika.  Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć efekt tej opcji, lub przesuń go w prawo, aby ją zwiększyć. </p>
<p> <img loading =

Korekty są stosowane automatycznie. Gdy będziesz z nich zadowolony, kliknij poza obszarem obrazu lub wybierz „Resetuj”, aby przywrócić obraz do pierwotnego stanu.

Dodawanie efektów do obrazów w Prezentacjach Google

Menu formatowania obrazu w Prezentacjach Google zawiera dwa dodatkowe efekty, które możesz zastosować do obrazu: odbicie i cień.

Kliknij Format> Opcje formatowania lub kliknij prawym przyciskiem myszy obraz i kliknij „Opcje formatowania”, aby uzyskać dostęp do menu formatowania obrazu.

Dodawanie efektu cienia

W menu „Opcje formatu” kliknij strzałkę menu rozwijanego, aby przejść do podkategorii „Cień”.

Spowoduje to automatyczne zaznaczenie pola wyboru obok „Cień” i zastosowanie efektu do obrazu. Pod spodem pojawią się opcje modyfikacji efektu cienia.

Aby zastosować cień do obrazu w Prezentacjach Google, kliknij Format> Opcje formatu> Cień ”width =” 650 ″ height = ”540 ″ onload =” pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this); ”  onerror = ”this.onerror = null; pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this);”> </p>
<p> Możesz zmienić kolor cienia, jak bardzo chcesz go rozszerzyć i pod jakim kątem, jak zamazany, jaki chcesz, i zastosowany do niego poziom przezroczystości. </p>
<p> Za pomocą myszy lub gładzika przesuń suwaki w lewo lub w prawo, aby dostosować poziomy dla każdej z tych opcji.  Użyj menu rozwijanego, aby wybrać kolor cienia. </p>
<p> <img loading =

Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zastosowane do obrazu.

Kliknij pole wyboru obok nazwy kategorii „Cień”, aby w dowolnym momencie usunąć efekt.

Dodawanie efektu odbicia obrazu

Podkategoria „Odbicie” w menu „Opcje formatu” umożliwia dodanie efektu odbicia pod obrazem. Otwarcie podkategorii domyślnie uaktywni pole wyboru obok nazwy i zastosuje efekt.

Aby dodać odbicie do obrazu w Prezentacjach Google, kliknij Format> Opcje formatu> Odbicie ”width =” 650 ″ height = ”540 ″ onload =” pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this); ”  onerror = ”this.onerror = null; pagespeed.lazyLoadImages.loadIfVisibleAndMaybeBeacon (this);”> </p>
<p> Możesz dalej modyfikować efekt, korzystając z opcji zmiany przezroczystości, odległości i rozmiaru odbicia za pomocą dostępne suwaki. </p>
<p> Za pomocą myszy przesuń suwak każdej opcji w lewo lub w prawo, aby zmniejszyć lub zwiększyć efekt. </p>
<p> <img loading =

Zmiany w efekcie odbicia zostaną zastosowane automatycznie. Aby usunąć efekt, kliknij pole wyboru obok nazwy podkategorii „Odbicie”.