Jak kontrolować marginesy w Dokumentach Google

Marginesy w dokumencie to odstępy otaczające tekst w pliku. Pojawiają się u góry, u dołu, po lewej i po prawej stronie. Chociaż domyślne marginesy są w porządku przez większość czasu, czasami trzeba je zmienić. Oto jak.

Jak kontrolować marginesy w Dokumentach Google

Kontrolowanie marginesów w dokumencie to prosty proces, który można wykonać na kilka sposobów: za pomocą linijki lub paska menu.

Uwaga: Zmiana marginesów ma wpływ na każdą stronę w dokumencie. Nie możesz zmienić marginesów jednej strony oddzielnie od innych.

Kontroluj marginesy za pomocą linijki

Po otwarciu pliku spójrz na linijki u góry i po lewej stronie dokumentu. Górna linijka kontroluje lewy i prawy margines, a druga górny i dolny margines. Szary obszar na linijce wskazuje bieżący margines.

Linia marginesu to linia na linijce między marginesem a powierzchnią użytkową dokumentu. Kliknij i przeciągnij linię marginesu, aby dostosować dopełnienie. Wartość domyślna to jeden cal lub 2,54 cm, w zależności od używanej jednostki.

Zwróć uwagę, że górna linia marginesu ukrywa się za niebieską linią i strzałką. Są to wskaźniki wcięć, które pozwalają kontrolować, zgadłeś, wcięcia akapitów twojego dokumentu.

Powtórz ten krok dla każdej strony, którą chcesz wyregulować.

Dokumenty Google dynamicznie zmieniają margines, gdy bawisz się liniami linijki.

Kontroluj marginesy za pomocą paska menu

Możesz także ustawić określone marginesy za pomocą poleceń menu zamiast przeciągania linii marginesu na linijce.

Otwórz menu „Plik”, a następnie kliknij „Ustawienia strony”.

W oknie Ustawienia strony wpisz żądane zmiany marginesów, a następnie kliknij „OK”.

To wszystko! Jesteś teraz panem swojej domeny, a marginesy dokumentu są pod Twoją pełną kontrolą.