Jak podzielić dane na wiersze za pomocą Power Query

Jak podzielić dane na wiersze za pomocą Power Query?

Wprowadzenie

Power Query to potężne narzędzie w Excelu, które umożliwia przekształcanie i kształtowanie danych przed ich analizą. Jednym z najczęstszych zadań w Power Query jest dzielenie danych na poszczególne wiersze. Może to być konieczne z różnych powodów, np. w celu uzgadniania danych z innych źródeł lub tworzenia unikatowych identyfikatorów dla każdego wiersza.

W tym artykule pokażemy krok po kroku, jak podzielić dane na wiersze za pomocą Power Query. Omówimy różne metody, które można zastosować w zależności od struktury danych.

Metody dzielenia danych na wiersze

Metoda 1: Użycie funkcji „Unpivot Columns”

Jeśli masz dane w układzie kolumnowym, możesz użyć funkcji „Unpivot Columns”, aby podzielić je na wiersze.

1. Wybierz dane, które chcesz podzielić.
2. Przejdź do zakładki „Przekształć” na wstążce Power Query.
3. W grupie „Kolumny” kliknij przycisk „Unpivot Columns”.
4. W oknie dialogowym „Unpivot Columns” wybierz kolumnę, którą chcesz rozwinąć.
5. Kliknij przycisk „OK”.

Power Query podzieli dane na wiersze, tworząc nową kolumnę dla wartości rozwijanej i nową kolumnę dla nazw oryginalnych kolumn.

Metoda 2: Użycie funkcji „Split Column by Delimiter”

Jeśli dane są rozdzielone separatorami, takimi jak przecinki, średniki lub znaki tabulacji, możesz użyć funkcji „Split Column by Delimiter” w celu podzielenia ich na wiersze.

1. Wybierz kolumnę, którą chcesz podzielić.
2. Przejdź do zakładki „Przekształć” na wstążce Power Query.
3. W grupie „Kolumny” kliknij przycisk „Split Column by Delimiter”.
4. W oknie dialogowym „Split Column by Delimiter” wybierz separator, który chcesz użyć.
5. Kliknij przycisk „OK”.

Power Query podzieli dane na wiersze na podstawie wybranego separatora.

Metoda 3: Użycie funkcji „Text to Columns”

Funkcja „Text to Columns” może być użyta do podzielenia danych na wiersze, jeśli są rozdzielone określonymi znakami lub wyrażeniami.

1. Wybierz dane, które chcesz podzielić.
2. Przejdź do zakładki „Dane” na wstążce Excela.
3. W grupie „Narzędzia danych” kliknij przycisk „Tekst w kolumny”.
4. W kreatorze „Konwertowanie tekstu na kolumny” wybierz separator, który chcesz użyć.
5. Określ, czy dane mają nagłówki.
6. Kliknij przycisk „Dalej”.
7. Przeglądaj dane podglądu i dokonaj niezbędnych dostosowań.
8. Kliknij przycisk „Zakończ”.

Excel podzieli dane na wiersze na podstawie wybranego separatora i utworzy nowe kolumny dla podzielonych wartości.

Przykłady

Przykład 1: Dzielenie danych na wiersze za pomocą funkcji „Unpivot Columns”

Mając poniższe dane w formacie kolumnowym:

| Produkt | Sprzedaż |
|—|—|
| Laptop | 1000 |
| Telefon | 500 |

Możemy użyć funkcji „Unpivot Columns”, aby podzielić dane na wiersze:

| Produkt | Wartość | Kolumna |
|—|—|—|
| Laptop | 1000 | Sprzedaż |
| Telefon | 500 | Sprzedaż |

Przykład 2: Dzielenie danych na wiersze za pomocą funkcji „Split Column by Delimiter”

Mając poniższe dane rozdzielone przecinkami:

| Nazwisko, Imię | Adres |
|—|—|
| Nowak, Jan | ul. Warszawska 10 |
| Kowalski, Piotr | ul. Krakowska 20 |

Możemy użyć funkcji „Split Column by Delimiter”, aby podzielić dane na wiersze:

| Nazwisko | Imię | Adres |
|—|—|—|
| Nowak | Jan | ul. Warszawska 10 |
| Kowalski | Piotr | ul. Krakowska 20 |

Przykład 3: Dzielenie danych na wiersze za pomocą funkcji „Text to Columns”

Mając poniższe dane rozdzielone znakiem średnika:

| Student; Ocena; Rok |
|—|—|—|
| Jan; 5; 2022 |
| Maria; 4; 2021 |

Możemy użyć funkcji „Text to Columns”, aby podzielić dane na wiersze:

| Student | Ocena | Rok |
|—|—|—|
| Jan | 5 | 2022 |
| Maria | 4 | 2021 |

Zakończenie

Dzielenie danych na wiersze za pomocą Power Query jest prostym, ale skutecznym sposobem na przekształcanie i kształtowanie danych. Używając różnych metod opisanych w tym artykule, możesz podzielić dane na wiersze w zależności od ich struktury, co umożliwi Ci dalszą analizę i przetwarzanie danych.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Do czego służy funkcja „Unpivot Columns”?
Funkcja „Unpivot Columns” dzieli dane z układu kolumnowego na wiersze.

2. Kiedy należy użyć funkcji „Split Column by Delimiter”?
Funkcja „Split Column by Delimiter” jest przydatna do dzielenia danych rozdzielonych separatorami, takimi jak przecinki lub średniki.

3. Co robi funkcja „Text to Columns”?
Funkcja „Text to Columns” dzieli dane na kolumny na podstawie określonych znaków lub wyrażeń.

4. Czy mogę podzielić wiele kolumn na wiersze jednocześnie?
Tak, możesz wybrać wiele kolumn i użyć funkcji „Unpivot Columns” lub „Split Column by Delimiter” w celu podzielenia ich wszystkich na wiersze.

5. Czy podział danych na wiersze jest odwracalny?
Tak, możesz odwrócić proces dzielenia danych na wiersze za pomocą funkcji „PivotColumns” lub „Combine Columns”.

6. Czy mogę podzielić dane na wiersze na podstawie kombinacji kryteriów?
Tak, możesz użyć funkcji „Advanced Split Column” lub „Custom Split Column” w celu podzielenia danych na podstawie niestandardowych reguł.

7. Jak mogę poprawić wydajność podczas dzielenia dużych zestawów danych na wiersze?
Możesz spróbować użyć funkcji „Rozszerzone dzielenie kolumn” lub „Niestandardowe dzielenie kolumn”, które są bardziej wydajne w przypadku dużych zestawów danych.

8. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o Power Query?
Więcej informacji o Power Query można znaleźć w dokumentacji Microsoft w sieci web lub na kursach online.