Jak przenieść gry Origin na inny dysk

Jedną z popularnych aplikacji do gier uwielbianych przez graczy jest Origin Client, która ma ogromną rzeszę fanów. Jednak ze względu na dużą ilość miejsca zajmowanego przez pliki gry, pliki gry Origin zajmują dużo miejsca na dyskach twardych. Aby rozwiązać problem z przestrzenią dyskową, możesz przenieść gry Origin na inny dysk swojego komputera. Problem polega na tym, że tradycyjna praktyka przenoszenia plików gry nie pozwala na grę na kliencie Origin. W tym artykule omówiono działające rozwiązania umożliwiające przenoszenie gier Origin na inny dysk twardy bez utraty danych pliku gry. Przeczytaj wszystkie metody opisane w artykule i zaimplementuj metody przenoszenia oryginalnych plików gry do innej lokalizacji na swoim komputerze.

Jak przenieść gry Origin na inny dysk

Poniżej przedstawiono możliwe metody przenoszenia gier Origin na inny dysk twardy.

Metoda 1: Zmień lokalizację docelową

Możesz przenieść gry, po prostu zmieniając lokalizację pobierania w kliencie Origin. Istnieją dwie opcje przenoszenia plików gry za pomocą aplikacji Origin.

Opcja I: Zmień cały katalog pobierania

Możesz użyć tej metody, aby przenieść gry Origin na inny dysk, zmieniając lokalizację docelową pobierania w kliencie Origin.

1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz pochodzenie i kliknij Otwórz.

2. Kliknij kartę Origin na górnym pasku strony głównej i kliknij kartę Ustawienia aplikacji w wyświetlonym menu.

3. Przejdź do zakładki ZAINSTALUJ I ZAPISZ na górnym pasku i kliknij przycisk Zmień folder… w sekcji Lokalizacja biblioteki gier.

4. Wyszukaj dysk docelowy w oknie Open Directory, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce, przesuń kursor do opcji Nowy i kliknij opcję Folder w sąsiednim menu. Wybierz folder Origin Games w oknie Open Directory i kliknij przycisk Select Folder, aby ustawić folder jako folder do pobierania gier.

Uwaga: Wpisz nazwę nowego folderu jako Origin Games i naciśnij klawisz Enter, aby nazwać folder.

5. Kliknij przycisk Zamknij w oknie Twoje ustawienia uległy zmianie, aby zakończyć proces.

Poniższe kroki pozwolą Ci przenieść gry Origin na inny dysk, przenosząc pliki gry z preinstalowanej lokalizacji.

6. Naciśnij jednocześnie klawisze Windows + E, aby otworzyć Eksploratora Windows i przejdź do folderu gry, podążając ścieżką lokalizacji jako Ten komputer > Dysk lokalny (C:) > Pliki programów (x86) > Gry Origin.

Uwaga: W celu wyjaśnienia wybrano folder The Sims.

7. Naciśnij klawisze Ctrl+X, aby wyciąć folder The Sims ze ścieżki lokalizacji.

8. Przejdź do nowej ścieżki lokalizacji jako Ten komputer > Nowy wolumin (D:) > Origin Games i naciśnij klawisze Ctrl+V, aby wkleić folder The Sims w nowej lokalizacji.

Uwaga 1: Musisz przejść do ścieżki lokalizacji, którą wybrałeś w kliencie Origin i wkleić folder gry.

Uwaga 2: Jeśli klient Origin nie może wybrać ścieżki docelowej, zostanie to wskazane przez komunikat o błędzie na ekranie.

9. Uruchom klienta Origin, kliknij kartę Moja biblioteka gier w lewym panelu okna, kliknij grę The Sims na liście, a następnie kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać pliki gry do nowej lokalizacji docelowej.

10. Po zakończeniu procesu instalacji Klient Origin automatycznie uruchomi proces o nazwie WERYFIKACJA PLIKÓW GRY.

11. Po zakończeniu procesu możesz użyć pobranego pliku gry z nowej lokalizacji.

Opcja II: Przenieś konkretny plik gry

Sposób przenoszenia gier Origin na inny dysk za pomocą klienta Origin jest omówiony w sekcji. Za pomocą aplikacji Origin możesz łatwo przenieść dowolną konkretną grę w inne miejsce.

Gra, którą chcesz przenieść do innej lokalizacji, nie powinna działać w tle, więc zamknij grę uruchomioną w kliencie Origin, aby uniknąć błędów. Gra nie powinna być również w trakcie pobierania w kliencie Origin i musisz mieć włączone połączenie Wi-Fi, aby korzystać z klienta Origin w trybie online.

1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz pochodzenie i kliknij Otwórz.

2. Kliknij kartę Moja biblioteka gier w lewym panelu okna, kliknij prawym przyciskiem myszy grę The Sims na liście i kliknij opcję Przenieś grę.

Uwaga: W celu wyjaśnienia wybrano folder The Sims.

3. Wyszukaj lokalizację w oknie Otwórz katalog, wybierz inny folder i kliknij przycisk Wybierz folder, aby przenieść folder gry.

Uwaga: możesz przenieść plik gry do dowolnej lokalizacji zamiast do określonego folderu docelowego.

4. Po zakończeniu procesu instalacji Klient Origin automatycznie uruchomi proces o nazwie WERYFIKACJA PLIKÓW GRY.

Uwaga: Jeśli nie możesz wybrać opcji Przenieś grę, uruchom ponownie komputer i uruchom klienta Origin jako administrator.

Metoda 2: Użyj oprogramowania Steam Mover

Możesz użyć aplikacji Steam Mover, aby przenosić gry w aplikacji Origin, tak jak możesz przenosić gry Steam. Pierwszym etapem przenoszenia gier Origin na inny dysk jest wybranie innego folderu docelowego w kliencie Origin.

1. Uruchom aplikację Origin.

2. Kliknij kartę Origin na górnym pasku strony głównej i kliknij kartę Ustawienia aplikacji w wyświetlonym menu.

3. Przejdź do zakładki ZAINSTALUJ I ZAPISZ na górnym pasku i kliknij przycisk Zmień folder… w sekcji Lokalizacja biblioteki gier.

4. Wyszukaj dysk docelowy w oknie Open Directory, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce, przesuń kursor do opcji Nowy i kliknij opcję Folder w sąsiednim menu. Wybierz folder Origin Games w oknie Open Directory i kliknij przycisk Select Folder, aby ustawić folder jako folder do pobierania gier.

Uwaga: Wpisz nazwę nowego folderu jako Origin Games i naciśnij klawisz Enter, aby nazwać folder.

5. Kliknij przycisk Zamknij w oknie Twoje ustawienia uległy zmianie, aby zakończyć proces.

Następnym etapem jest pobranie aplikacji Steam mover, a następnie przeniesienie gier Origin na inny dysk za pomocą aplikacji.

6. Otwórz stronę pobierania Steam Mover w aplikacji Google Chrome i kliknij przycisk Pobierz teraz.

7. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby uruchomić oprogramowanie Steam Mover na swoim komputerze.

Uwaga: nie musisz instalować aplikacji, wystarczy uruchomić pobrany plik oprogramowania.

8. W lewym panelu okna przejdź do ścieżki lokalizacji jako Ten komputer > Dysk lokalny (C:) > Pliki programów (x86) > Gry Origin i kliknij folder The Sims na liście.

9. W prawym panelu okna przejdź do nowej ścieżki lokalizacji jako Ten komputer > Nowy wolumin (D:) > Gry Origin.

10. Kliknij przycisk z niebieską strzałką w lewym dolnym rogu okna i powinieneś zobaczyć kopię plików w toku.

Metoda 3: Przenieś gry Origin na inny komputer

Jeśli chcesz przenieść pliki gry Origin z jednego komputera na inny, możesz skorzystać z tej metody.

Krok I: Odinstaluj klienta Origin

Musisz odinstalować klienta Origin na źródłowym komputerze, aby przenieść gry Origin na inny dysk na drugim komputerze.

1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz panel sterowania i kliknij Otwórz.

2. Kliknij Odinstaluj program w sekcji Programy, aby odinstalować zainstalowaną aplikację Origin.

3. Wybierz aplikację Origin z listy i kliknij przycisk Odinstaluj na górnym pasku.

4. Kliknij przycisk Odinstaluj w oknie Odinstaluj Origin, aby zainicjować dezinstalację.

5. Kliknij przycisk Dalej w następnym oknie i poczekaj na zakończenie procesu odinstalowywania.

6. Kliknij przycisk Zakończ w oknie Kończenie dezinstalacji Origin, aby zakończyć proces dezinstalacji.

Krok II: Zainstaluj klienta Origin

Aby przenieść gry Origin na inny dysk na drugim komputerze, musisz zainstalować klienta Origin na drugim komputerze, a pliki zostaną automatycznie pobrane.

1. Pobierz Origin z jego oficjalnej strony internetowej, klikając przycisk Pobierz dla Windows, jak pokazano.

2. Poczekaj na zakończenie pobierania i uruchom pobrany plik, klikając go dwukrotnie.

3. Tutaj kliknij Zainstaluj Origin, jak pokazano.

4. Wybierz lokalizację instalacji… i zmodyfikuj inne opcje zgodnie z wymaganiami.

5. Następnie sprawdź Umowę licencyjną użytkownika końcowego, aby ją zaakceptować, i kliknij przycisk Kontynuuj, jak pokazano poniżej.

6. Najnowsza wersja Origin zostanie zainstalowana, jak pokazano.

7. Uruchom aplikację Origin za pomocą paska wyszukiwania na drugim komputerze, a zobaczysz wszystkie zainstalowane pliki gry na komputerze.

Uwaga: możesz usunąć pliki gry na komputerze źródłowym w ścieżce lokalizacji Ten komputer > Dysk lokalny (C:) > Pliki programów (x86) > Gry Origin.

Metoda 4: Użyj oprogramowania do przesyłania innych firm

Możesz użyć dowolnego oprogramowania do przesyłania innej firmy, aby przenieść pliki gry z jednego dysku twardego na inny w komputerze lub łatwo przenieść je na inny komputer.

Opcja I: do innego dysku partycji

Możesz użyć metody omówionej poniżej, aby przenieść gry Origin na inny dysk na komputerze, na którym korzystasz z klienta Origin.

1. Naciśnij klawisz Windows, wpisz Chrome, i kliknij Otwórz.

2. Otwórz oficjalną stronę EaseUS Todo PCTrans i kliknij przycisk Darmowe pobieranie, aby zainstalować oprogramowanie.

3. Uruchom pobrany plik i uruchom oprogramowanie EaseUS Todo PCTrans na swoim komputerze.

4. Kliknij kartę Migracja aplikacji w sekcji Transfer w lewym panelu okna i kliknij przycisk Start.

5. Kliknij dysk lokalny (C:) w lewym okienku następnego ekranu, zaznacz wszystkie pliki gry, które chcesz przenieść, wybierz lokalizację docelową za pomocą menu rozwijanego i kliknij przycisk Transfer.

6. Pliki gry zostaną przeniesione do nowej lokalizacji po zakończeniu okna procesu.

Opcja II: Przenieś pliki gry na inny komputer

Inną opcją przeniesienia gier Origin na inny dysk jest przeniesienie plików gry z jednego komputera na drugi przy użyciu metody opisanej tutaj.

1. Uruchom oprogramowanie EaseUS Todo PCTrans na swoim komputerze, wpisując w pasku wyszukiwania systemu Windows. Kliknij Otwórz.

2. Kliknij kartę PC do PC > opcję Start, jak pokazano.

3. Kliknij przycisk Stary na ekranie, aby wysłać pliki z tego komputera.

4. Wybierz nazwę drugiego komputera i kliknij przycisk Połącz na ekranie.

5. Wpisz hasło logowania do drugiego komputera i kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli nazwy komputera nie ma na liście, kliknij przycisk Połącz ręcznie w lewym panelu okna.

6. Kliknij kartę Pliki na ekranie, wybierz pliki gry i kliknij przycisk Transfer na ekranie, aby przesłać pliki.

Metoda 5: Rozszerz przestrzeń na dysku partycji

Jeśli nie chcesz przenosić gier Origin na inny dysk, możesz rozszerzyć przestrzeń partycji wybranego dysku za pomocą oprogramowania do rozszerzania partycji.

1. Uruchom aplikację Google Chrome.

2. Otwórz witrynę Kreatora partycji MiniTool i kliknij przycisk Pobierz teraz, aby zainstalować aplikację.

3. Uruchom pobrany plik i uruchom aplikację MiniTool Partition Wizard na swoim komputerze.

4. Wybierz dysk C: na liście i kliknij kartę Rozszerz partycję w lewym panelu okna.

5. W oknie Rozszerz partycję kliknij dowolny dysk partycji w menu rozwijanym i kliknij przycisk OK.

6. Kliknij przycisk Zastosuj u góry, aby rozszerzyć miejsce na dysku lokalnym (C:).

Pro Tip: Jak odzyskać utracone gry po przeniesieniu plików gry

Jeśli nie możesz użyć plików gry przeniesionych z lokalizacji źródłowej, możesz spróbować odzyskać utracone gry za pomocą tej metody.

1. Otwórz aplikację Origin.

2. Kliknij kartę Gry na górnym pasku i kliknij opcję Odśwież bibliotekę gier w menu, aby odzyskać pliki gry.

Uwaga: Możesz kliknąć opcję Add Non-Origin Game…, wyszukać plik gry w nowej lokalizacji i wybrać plik .exe w pliku gry, aby dodać grę do klienta Origin.

***

W artykule omówiono metody przenoszenia gier Origin na inny dysk na komputerze. Możesz użyć metod przenoszenia gier Origin na inny dysk twardy i zapisywania plików gry w innym miejscu. Daj nam znać wszystkie swoje sugestie i pytania na ten temat w sekcji komentarzy.

x