Jak rozwiązywać problemy z Bluetooth na komputerze Mac

Bluetooth zapewnia swobodę bezprzewodowego korzystania z urządzeń, takich jak klawiatury i słuchawki, ale nie zawsze jest niezawodny. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z Bluetooth w systemie macOS, możesz wykonać następujące kroki, aby je rozwiązać.

Podstawowe pierwsze kroki

Zanim udasz się do Apple Store lub zaczniesz myśleć o zamiennikach, wykonaj najpierw niektóre z bardziej typowych kroków rozwiązywania problemów. W wielu przypadkach najbardziej podstawowe kroki mogą rozwiązać problem z łącznością Bluetooth.

Sprawdź stan parowania

Dobrym pierwszym krokiem jest upewnienie się, że urządzenie jest sparowane i prawidłowo podłączone do komputera Mac. Aby to sprawdzić, przejdź do menu ustawień Bluetooth. Kliknij ikonę Launchpad w Docku, a następnie kliknij Preferencje systemowe> Bluetooth.

Podłącz ponownie urządzenie Bluetooth

Jeśli urządzenie nie jest połączone z komputerem Mac, wyłącz urządzenie Bluetooth, a następnie włącz je ponownie, aby sprawdzić, czy ponownie się połączy. Jest to również dobry moment, aby sprawdzić poziom naładowania baterii w urządzeniu. Jeśli nie ma wystarczającej mocy do działania, podejmij niezbędne kroki, aby rozwiązać ten problem.

Jeśli urządzenie ma wystarczającą moc, ale nie łączy się ponownie automatycznie, kliknij ikonę Launchpad w Docku. Następnie przejdź do Preferencje systemowe> Bluetooth, a następnie kliknij „Połącz” obok urządzenia.

Kliknij

Jeśli zobaczysz ikonę Bluetooth na pasku menu, możesz jej również użyć do połączenia (lub ponownego połączenia) urządzenia Bluetooth.

Aby wyświetlić ikonę Bluetooth na pasku menu, zaznacz pole wyboru obok „Pokaż Bluetooth na pasku menu” w menu ustawień Bluetooth.

Kliknij pole wyboru obok

Każde sparowane urządzenie ma wpis w menu Bluetooth na pasku menu. Aby odłączyć urządzenie, najedź na jego nazwę, a następnie kliknij „Odłącz”. Kliknij „Połącz”, aby ponownie połączyć.

Kliknij

Uruchom ponownie radio Bluetooth

Jeśli urządzenie nie chce się ponownie połączyć, możesz ponownie uruchomić radio Bluetooth na komputerze Mac. Aby to zrobić, kliknij ikonę Launchpad w Docku i przejdź do Preferencje systemowe> Bluetooth.

Następnie kliknij „Wyłącz Bluetooth”, a potem „Włącz Bluetooth”.

Kliknij

Jeśli jest włączona, możesz to również zrobić w menu ustawień Bluetooth na pasku menu. Po prostu kliknij ikonę Bluetooth, kliknij „Wyłącz Bluetooth”, a następnie kliknij „Włącz Bluetooth”, aby go ponownie uruchomić.

Kliknij ikonę Bluetooth, a następnie kliknij

Usuń swoje urządzenie Bluetooth

Jeśli żaden z poprzednich kroków nie zadziała, możesz spróbować całkowicie usunąć kłopotliwe urządzenie Bluetooth z komputera Mac, zanim rozważysz bardziej drastyczne kroki.

Aby to zrobić, kliknij ikonę Launchpad w Docku i przejdź do Preferencje systemowe> Bluetooth. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij „Usuń”.

Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij

Po usunięciu urządzenia możesz spróbować je ponownie sparować. Najpierw jednak upewnij się, że urządzenie jest poprawnie skonfigurowane. Na przykład może być konieczne skonfigurowanie klawiatury Bluetooth, aby działały odpowiednie klawisze.

Przywróć ustawienia fabryczne wszystkich podłączonych urządzeń Apple

Sprzęt Apple zwykle działa najlepiej z innymi urządzeniami Apple, ale nie oznacza to, że akcesoria takie jak Airpods zawsze będą działać idealnie z macOS.

Może się to wydawać drastyczne, ale możesz rozważyć zresetowanie Airpodów lub innych urządzeń peryferyjnych Apple, jeśli nie możesz przywrócić lub ustabilizować łączności Bluetooth. Może to być trudniejsze w przypadku iPhone’a, ale jest to prosty proces w przypadku mniejszych urządzeń (takich jak Airpods).

Zamiast wykonywać tę czynność dla każdego urządzenia, możesz to zrobić na wszystkich podłączonych urządzeniach Apple w menu debugowania Bluetooth.

Aby to zrobić, ikona Bluetooth musi być widoczna na pasku menu, więc zaczniemy od tego.

Włącz ikonę Bluetooth na pasku menu

Jeśli nie widzisz ikony Bluetooth na pasku menu, kliknij ikonę Launchpad w Docku, a następnie przejdź do Preferencje systemowe> Bluetooth.

Kliknij pole wyboru obok „Pokaż Bluetooth na pasku menu”, aby je włączyć.

Kliknij pole wyboru obok

Wejdź do menu debugowania Bluetooth i zresetuj urządzenia Apple do ustawień fabrycznych

Gdy ikona Bluetooth jest widoczna na pasku menu, naciśnij i przytrzymaj Shift + Option i kliknij ikonę Bluetooth. Zostanie wyświetlone menu Bluetooth zawierające dodatkowe menu „Debuguj” i inne ukryte informacje o połączeniu.

Kliknij „Debuguj”, a następnie kliknij „Przywróć ustawienia fabryczne wszystkich podłączonych urządzeń Apple”. Działa to tylko wtedy, gdy urządzenie Bluetooth jest aktualnie podłączone do komputera Mac; jeśli tak nie jest, postępuj zgodnie z instrukcjami resetowania dla tego urządzenia.

Kliknij

Zaakceptuj ostrzeżenie i kliknij „OK”, aby rozpocząć resetowanie wszystkich podłączonych urządzeń Apple.

Kliknij OK, aby rozpocząć przywracanie ustawień fabrycznych wszystkich urządzeń Apple podłączonych przez Bluetooth

Po zakończeniu procesu przywracania ustawień fabrycznych na wszystkich urządzeniach będziesz musiał ponownie sparować i ponownie połączyć je w menu ustawień Bluetooth, albo z menu Preferencje systemowe, albo z paska menu.

Usuń wszystkie urządzenia Bluetooth lub zresetuj moduł Bluetooth

W opcjach debugowania możesz także usunąć wszystkie urządzenia Bluetooth z konfiguracji Bluetooth lub całkowicie zresetować moduł Bluetooth systemu macOS.

Aby to zrobić, ikona Bluetooth musi być widoczna na pasku menu. Jeśli tak nie jest, kliknij ikonę Launchpad w Docku i przejdź do Preferencje systemowe> Bluetooth. Następnie kliknij pole wyboru obok „Pokaż Bluetooth na pasku menu”, a ikona powinna się pojawić.

Naciśnij Shift + Option i kliknij widoczną teraz ikonę Bluetooth, aby uzyskać dostęp do menu Debug.

Usuń wszystkie urządzenia Bluetooth

W menu Debug kliknij „Usuń wszystkie urządzenia”, aby usunąć wszystkie urządzenia Bluetooth zapisane w konfiguracji Bluetooth systemu macOS.

Kliknij ikonę Bluetooth, wybierz

Kliknij „Usuń”, aby potwierdzić akcję.

Kliknij

Zresetuj moduł Bluetooth

Możesz także całkowicie zresetować moduł Bluetooth z menu Debug. Spowoduje to wyczyszczenie konfiguracji Bluetooth, zresetowanie sprzętu Bluetooth i odłączenie wszystkich podłączonych urządzeń Bluetooth.

Kliknij „Zresetuj moduł Bluetooth”, aby rozpocząć.

Kliknij

Kliknij „OK”, aby potwierdzić.

Kliknij

Po zakończeniu procesu uruchom ponownie komputer Mac i ponownie podłącz urządzenia. Jeśli używasz klawiatury lub myszy Bluetooth, pamiętaj o ich ponownym połączeniu przed ponownym uruchomieniem komputera Mac.

Sprawdź dziennik systemu

Powyższe kroki powinny pomóc w rozwiązaniu wielu typowych problemów. Jeśli jednak nadal będziesz mieć problemy, możesz sprawdzić dziennik systemu, aby uzyskać więcej informacji.

Może pomóc zawęzić potencjalne konflikty lub problemy ze sprzętem lub urządzeniami Bluetooth. Aby uzyskać dostęp do dziennika, użyj Spotlight.

Naciśnij klawisze Command + Space, wpisz „Console” w polu tekstowym, a następnie naciśnij Enter. Możesz także kliknąć ikonę Szukaj na pasku menu, aby uruchomić Spotlight. Kliknij opcję „Konsola”, gdy się pojawi.

Rodzaj

Kliknij wpisy „Raporty” po lewej stronie, aby przejrzeć dziennik systemu. Możesz także wpisać „Bluetooth” w pasku wyszukiwania u góry, aby wyświetlić odpowiednie wpisy.

Kliknij

Nie można wyleczyć problemu bezpośrednio z dziennika systemowego, ale może to pomóc w zdiagnozowaniu głębszego problemu z ustawieniami lub sprzętem.

x