Jak używać funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w zakresie wartości

WYSZUKAJ.PIONOWO to jedna z najbardziej znanych funkcji programu Excel. Zwykle będziesz go używać do wyszukiwania dokładnych dopasowań, takich jak identyfikatory produktów lub klientów, ale w tym artykule dowiemy się, jak używać funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO z zakresem wartości.

Przykład pierwszy: Używanie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO do przypisywania ocen literowych do wyników egzaminów

Na przykład załóżmy, że mamy listę wyników egzaminów i chcemy przypisać ocenę do każdego wyniku. W naszej tabeli kolumna A przedstawia rzeczywiste wyniki egzaminów, a kolumna B zostanie użyta do pokazania ocen literowych, które obliczamy. Utworzyliśmy również tabelę po prawej stronie (kolumny D i E), która pokazuje wynik niezbędny do uzyskania oceny z każdej litery.

Dzięki funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO możemy użyć wartości zakresu w kolumnie D, aby przypisać oceny literowe w kolumnie E do wszystkich rzeczywistych wyników egzaminu.

Formuła WYSZUKAJ.PIONOWO

Zanim przejdziemy do zastosowania formuły do ​​naszego przykładu, przypomnijmy sobie szybko składnię WYSZUKAJ.PIONOWO:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)

W tym wzorze zmienne działają w ten sposób:

lookup_value: jest to wartość, której szukasz. Dla nas jest to wynik w kolumnie A, zaczynający się od komórki A2.
table_array: Często nieoficjalnie nazywa się to tablicą przeglądową. Dla nas jest to tabela zawierająca wyniki i powiązane oceny (zakres D2: E7).
col_index_num: Jest to numer kolumny, w której zostaną umieszczone wyniki. W naszym przykładzie jest to kolumna B, ale ponieważ polecenie WYSZUKAJ.PIONOWO wymaga liczby, jest to kolumna 2.
range_lookup> To jest pytanie o wartości logicznej, więc odpowiedź brzmi albo prawda, albo fałsz. Czy szukasz zakresu? Dla nas odpowiedź brzmi tak (lub „PRAWDA” w terminach WYSZUKAJ.PIONOWO).

Kompletna formuła naszego przykładu jest pokazana poniżej:

=VLOOKUP(A2,$D$2:$E$7,2,TRUE)

Wyniki naszego WYSZUKAJ.PIONOWO

Tablica tabeli została naprawiona tak, aby nie zmieniała się, gdy formuła jest kopiowana w dół do komórek kolumny B.

Coś, na co należy uważać

Podczas przeglądania zakresów za pomocą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO ważne jest, aby pierwsza kolumna tablicy tabeli (w tym scenariuszu kolumna D) była posortowana w kolejności rosnącej. Formuła opiera się na tej kolejności, aby umieścić wartość wyszukiwania we właściwym zakresie.

Poniżej znajduje się obraz wyników, które otrzymalibyśmy, gdybyśmy posortowali tablicę tabeli według litery oceny, a nie oceny.

Błędne wyniki z powodu nieprawidłowej kolejności tabeli

Ważne jest, aby było jasne, że kolejność jest ważna tylko w przypadku wyszukiwania zakresów. Kiedy umieścisz False na końcu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, kolejność nie jest tak ważna.

Przykład drugi: udzielenie rabatu na podstawie tego, ile klient wydaje

W tym przykładzie mamy pewne dane dotyczące sprzedaży. Chcielibyśmy udzielić rabatu od kwoty sprzedaży, a procent tego rabatu zależy od wydanej kwoty.

Tabela przeglądowa (kolumny D i E) zawiera rabaty w każdym przedziale wydatków.

Drugie przykładowe dane WYSZUKAJ.PIONOWO

Poniższa formuła WYSZUKAJ.PIONOWO może posłużyć do zwrócenia prawidłowego rabatu z tabeli.

=VLOOKUP(A2,$D$2:$E$7,2,TRUE)

Ten przykład jest interesujący, ponieważ możemy go użyć we wzorze do odejmowania rabatu.

Często zobaczysz użytkowników Excela piszących skomplikowane formuły dla tego typu logiki warunkowej, ale ta funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zapewnia zwięzły sposób osiągnięcia tego.

Poniżej funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO jest dodawana do formuły w celu odjęcia zwróconego rabatu od kwoty sprzedaży w kolumnie A.

=A2-A2*VLOOKUP(A2,$D$2:$E$7,2,TRUE)

WYSZUKAJ.PIONOWO zwracające rabaty warunkowe

WYSZUKAJ.PIONOWO jest przydatne nie tylko podczas wyszukiwania określonych rekordów, takich jak pracownicy i produkty. Jest bardziej wszechstronny niż wiele osób wie, a zwracanie go z szeregu wartości jest tego przykładem. Możesz go również użyć jako alternatywy dla skomplikowanych formuł.