Jak zainstalować i używać AnyDesk w systemie Linux

AnyDesk, podobnie jak inne programy do zdalnego pulpitu, umożliwia dostęp do zdalnych komputerów i kontrolowanie ich z systemu lokalnego. Możesz udostępniać pliki zdalnemu systemowi, uruchamiać na nim aplikacje, rozmawiać z użytkownikiem po drugiej stronie ekranu, a nawet udostępniać swój ekran.

Dzięki AnyDesk możesz wyświetlić pulpit systemu zdalnego na ekranie urządzenia lokalnego i pracować na nim tak, jakbyś siedział przed nim. Wszystko, czego potrzebujesz, to zainstalować i uruchomić AnyDesk zarówno na systemach lokalnych, jak i zdalnych.

Zobaczmy, jak zainstalować i używać AnyDesk w systemie Linux.

Instalowanie AnyDesk na Ubuntu, Debianie lub Linux Mint

AnyDesk nie jest dostępny w domyślnych repozytoriach dystrybucji opartych na Debianie. Można go jednak zainstalować z repozytorium AnyDesk lub korzystając z pakietu DEB dostępnego na stronie AnyDesk.

Wykonaj jedną z poniższych metod, aby zainstalować AnyDesk w dystrybucjach opartych na Debianie, takich jak Ubuntu i Linux Mint.

1. Za pośrednictwem repozytorium AnyDesk

Aby zainstalować AnyDesk z oficjalnego repozytorium, musisz najpierw dodać repozytorium i jego klucz GPG. Aby dodać klucz GPG, otwórz terminal i uruchom:

 wget -qO - https://keys.anydesk.com/repos/DEB-GPG-KEY | sudo apt-key add - 

Dodaj repozytorium do listy źródeł systemu, uruchamiając:

 echo "deb http://deb.anydesk.com/ all main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/anydesk-stable.list 

Po zakończeniu zaktualizuj indeks pakietu APT za pomocą:

 sudo apt update 

Teraz możesz zainstalować AnyDesk w swoim systemie, używając:

 sudo apt install anydesk 

2. Korzystanie z pakietu AnyDesk DEB

Aby zainstalować AnyDesk przy użyciu pakietu DEB, pobierz pakiet instalacyjny ze strony internetowej AnyDesk:

Download: AnyDesk (Free)

Następnie użyj polecenia dpkg, aby zainstalować pakiet DEB:

 sudo dpkg -i anydesk_*_amd64.deb 

W przypadku pojawienia się błędu dotyczącego zależności, uruchom:

 sudo apt -f install 

Zainstaluj AnyDesk na systemach opartych na RHEL i openSUSE

W dystrybucjach openSUSE i opartych na RPM, takich jak RHEL, CentOS i Fedora, możesz zainstalować AnyDesk, dodając jego repozytorium RPM, a następnie instalując je przy użyciu domyślnego menedżera pakietów.

Utwórz plik repo AnyDesk.repo w katalogu /etc/yum.repos.d za pomocą nano, Vima lub dowolnego innego edytora tekstu:

 sudo nano /etc/yum.repos.d/AnyDesk.repo 

W przypadku openSUSE utwórz ten plik repo w bieżącym katalogu terminala, uruchamiając:

 sudo nano AnyDesk.repo 

Dodaj następujące linie do pliku:

 [anydesk]
name=AnyDesk - stable
baseurl=
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://keys.anydesk.com/repos/RPM-GPG-KEY

W zależności od używanej dystrybucji Linuksa zmodyfikuj linię baseurl w powyższym pliku na następującą:

Na RHEL:

 baseurl=http://rpm.anydesk.com/rhel/$releasever/$basearch/ 

W CentOS:

 baseurl=http://rpm.anydesk.com/centos/$releasever/$basearch/ 

W Fedorze:

 baseurl=http://rpm.anydesk.com/fedora/$basearch/ 

Na openSUSE:

 baseurl=http://rpm.anydesk.com/opensuse/$basearch/ 

Po zakończeniu zapisz i zamknij plik. Po utworzeniu plików repozytorium możesz zainstalować AnyDesk za pomocą systemowego menedżera pakietów.

Aby zainstalować AnyDesk na RHEL/CentOS/Fedora, użyj polecenia dnf:

 sudo dnf install anydesk 

W starszych dystrybucjach, takich jak CentOS 7, RHEL 7 i Fedora 21, możesz użyć YUM do zainstalowania AnyDesk:

 sudo yum install anydesk 

Aby zainstalować AnyDesk na openSUSE, musisz najpierw dodać repozytorium do repozytoriów oprogramowania systemu:

 zypper addrepo --repo AnyDesk.repo 

Następnie możesz zainstalować AnyDesk w swoim systemie za pomocą Zyppera:

 sudo zypper install anydesk 

Jak korzystać z AnyDesk w systemie Linux

Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że AnyDesk jest zainstalowany i działa zarówno w systemie lokalnym, jak i zdalnym. Aby rozpocząć, uruchom AnyDesk z menu aplikacji.

Po lewej stronie interfejsu AnyDesk pod Twoim adresem zobaczysz dziewięciocyfrowy numer. Jest to identyfikator Twojego systemu lokalnego, w którym siedzisz. Będziesz musiał udostępnić ten identyfikator innym osobom, jeśli chcesz, aby łączyły się z Twoim systemem. Podobnie, jeśli chcesz połączyć się z systemem zdalnym, będziesz potrzebować jego identyfikatora.

Aby połączyć się z innym systemem, wprowadź jego identyfikator w polu Remote Desk w lokalnym oknie AnyDesk i kliknij Połącz.

Jeśli podany identyfikator jest prawidłowy, musisz zaakceptować żądanie połączenia na drugim komputerze. Po zaakceptowaniu żądania zostanie nawiązane połączenie.

Można także skonfigurować dostęp nienadzorowany, jeśli w systemie zdalnym nie ma nikogo, kto fizycznie zaakceptowałby połączenie. W systemie, do którego chcesz uzyskać zdalny dostęp, otwórz AnyDesk i kliknij Ustaw hasło. Spowoduje to otwarcie okna Ustawienia.

Na karcie Bezpieczeństwo zaznacz pole Włącz dostęp nienadzorowany. Następnie ustaw dla niego hasło. Odtąd, gdy będziesz musiał połączyć się z tym zdalnym systemem, będziesz musiał używać tylko tego hasła.

Zdalny dostęp w systemie Linux jest łatwy dzięki AnyDesk

Niezależnie od tego, czy musisz pracować zdalnie, czy pomagać odległym przyjaciołom i rodzinie w zarządzaniu ich systemami, AnyDesk oferuje szybkie i łatwe rozwiązanie do zdalnego dostępu.

Nie ogranicza się to tylko do Linuksa; możesz połączyć się z dowolnym zdalnym systemem z systemem AnyDesk, w tym Windows, macOS, Android, iOS, FreeBSD, Raspberry Pi i ChromeOS.

x