Jak zainstalować Telnet, aby usunąć błąd „nierozpoznany” w systemie Windows

Jak naprawić błąd „nie rozpoznano telnetu” podczas uruchamiania na komputerze stacjonarnym i serwerze Windows?

Telnet to jedno z popularnych poleceń służących do sprawdzania łączności sieciowej i z jakiegoś powodu wyższa wersja systemu operacyjnego Windows nie jest domyślnie zainstalowana. Powoduje to wyświetlenie błędu podczas uruchamiania usługi Telnet w wierszu poleceń.

C:\Users>telnet
'telnet' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users>

Łatwo to naprawić.

Aby to zadziałało, musisz zainstalować telnet.

Instalowanie Telnetu w Windows 10 i 11

#1. Korzystanie z Panelu sterowania

Otwórz Panel sterowania z wyszukiwania na pasku zadań.

Kliknij Programy.

Wejdź w opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.

Przewiń w dół, aby sprawdzić Klienta Telnet i kliknij OK na dole.

#2. Korzystanie z wiersza poleceń

Wpisz „cmd” w wyszukiwarce na pasku zadań i otwórz Wiersz Poleceń jako administrator.

Wklej dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient i naciśnij Enter.

Podobnie możesz użyć dism /Online /Disable-Feature /FeatureName:TelnetClient, aby wyłączyć telnet.

#3. Korzystanie z Powershella

Wpisz „powershell” w wyszukiwarce na pasku zadań i otwórz go jako administrator.

Wklej Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient i naciśnij klawisz Enter.

Wkrótce otrzymasz wiadomość o powodzeniu. Aby cofnąć, wklej Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient i naciśnij klawisz Enter.

Instalowanie Telnetu na serwerze

Jeśli korzystasz z wersji serwerowej, możesz ją zainstalować, wykonując poniższe kroki.

  • Przejdź do startu i uruchom „Server Manager”.
  • Otworzy się panel menedżera serwera, na który należy kliknąć

  • Wyświetli się monit „Kreator dodawania ról i funkcji”.

  • Pozostaw ustawienia domyślne i kliknij Dalej w Zanim zaczniesz, Typ instalacji, Wybór serwera, Role serwera
  • W wyborze funkcji wybierz „Klient Telnet” i Dalej

  • Kliknij opcję Instaluj w oknie Potwierdzenie, aby rozpocząć instalację

Zajmie to kilka sekund, a otrzymasz potwierdzenie powodzenia instalacji.

  • Kliknij zamknij i uruchom Wiersz Poleceń, aby ponownie uruchomić Telnet.

Proszę bardzo, baw się dobrze!

Chcesz dowiedzieć się więcej o administracji systemem Windows? Sprawdź to kurs online.

x