Napraw błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT w systemie Windows 11/10

Jak naprawić błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT w systemie Windows 11/10

Błąd niebieskiego ekranu (BSoD) PFN_LIST_CORRUPT jest powszechnym problemem, który może wystąpić w systemach Windows 11 i 10. Ten błąd jest spowodowany uszkodzeniem strony listy stron fizycznych (PFN), która jest używana przez system Windows do śledzenia pamięci fizycznej. Kiedy PFN jest uszkodzona, system Windows nie może uzyskać dostępu do pamięci fizycznej, co prowadzi do awarii systemu.

Istnieje wiele potencjalnych przyczyn błędu niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT, w tym:

* Uszkodzone pliki systemowe
* Uszkodzona pamięć fizyczna
* Problemy ze sprzętem
* Nieprawidłowe sterowniki

Naprawienie błędu niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT może być trudne, ponieważ przyczyna problemu często jest trudna do ustalenia. Jednak istnieją pewne kroki, które możesz podjąć, aby spróbować naprawić błąd, w tym:

Aktualizacja systemu Windows

Jedną z pierwszych rzeczy, które należy zrobić, gdy napotkasz błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT, jest upewnienie się, że system Windows jest aktualny. Microsoft regularnie wydaje aktualizacje, które zawierają poprawki błędów i ulepszenia zabezpieczeń. Zainstalowanie najnowszych aktualizacji może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Aby zaktualizować system Windows, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Start i kliknij ikonę Ustawienia.
2. Kliknij Aktualizacja i zabezpieczenia.
3. Kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.
4. Jeśli są dostępne jakieś aktualizacje, system Windows pobierze i zainstaluje je automatycznie.

Skanowanie pliku systemowego

Skanowanie pliku systemowego to narzędzie, które może skanować pliki systemowe w poszukiwaniu uszkodzeń i je naprawiać. Uruchomienie skanowania pliku systemowego może pomóc w naprawieniu uszkodzonych plików systemowych, które mogą powodować błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT.

Aby uruchomić skanowanie pliku systemowego, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz wiersz polecenia jako administrator.
2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter:


sfc /scannow

3. Skanowanie pliku systemowego przeskanuje pliki systemowe w poszukiwaniu uszkodzeń i je naprawi.

Test pamięci

Test pamięci to narzędzie, które może testować pamięć fizyczną w komputerze w poszukiwaniu błędów. Uruchomienie testu pamięci może pomóc w zidentyfikowaniu uszkodzonej pamięci fizycznej, która może powodować błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT.

Aby uruchomić test pamięci, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Start i wpisz „Test pamięci”.
2. Kliknij ikonę Test pamięci systemu Windows.
3. W oknie dialogowym Test pamięci systemu Windows wybierz „Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy (zalecane)”.
4. Komputer uruchomi się ponownie i rozpocznie test pamięci.

Aktualizacja sterowników

Nieaktualne sterowniki mogą powodować błędy niebieskiego ekranu, w tym błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT. Upewnienie się, że wszystkie sterowniki są aktualne, może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Aby zaktualizować sterowniki, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Menedżera urządzeń.
2. Znajdź urządzenie, które chcesz zaktualizować.
3. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj sterownik”.
4. Wybierz „Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika”.
5. Windows przeszuka dostępny sprzęt i zainstaluje najnowsze sterowniki.

Rozwiązywanie problemów ze sprzętem

Jeśli powyższe kroki nie rozwiązały problemu, możliwe, że problem jest spowodowany przez wadliwy sprzęt. W takim przypadku możesz spróbować wymienić wadliwy sprzęt.

Aby rozwiązać problemy ze sprzętem, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Menedżera urządzeń.
2. Znajdź urządzenie, które sprawia problemy.
3. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Właściwości”.
4. Przejdź do karty „Ogólne”.
5. Kliknij przycisk „Rozwiązywanie problemów”.
6. Wykonaj kroki w narzędziu do rozwiązywania problemów.

Wnioski

Błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT może być trudny do naprawienia, ale wykonanie powyższych kroków może pomóc w rozwiązaniu problemu. Jeśli wykonałeś wszystkie kroki i nadal napotykasz błąd, może być konieczne skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft lub producentem komputera.

Często zadawane pytania

1. Co powoduje błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT?

Błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT jest spowodowany uszkodzeniem strony listy stron fizycznych (PFN), która jest używana przez system Windows do śledzenia pamięci fizycznej.

2. Jakie są objawy błędu niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT?

Objawy błędu niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT obejmują:

* Niebieski ekran z komunikatem „Błąd PFN_LIST_CORRUPT”
* Komputer uruchamia się ponownie bez ostrzeżenia
* Komputer zawiesza się lub działa wolno

3. Jak naprawić błąd niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT?

Istnieje wiele potencjalnych sposobów naprawy błędu niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT, w tym:

* Aktualizacja systemu Windows
* Skanowanie pliku systemowego
* Test pamięci
* Aktualizacja sterowników
* Rozwiązywanie problemów ze sprzętem

4. Dlaczego ważne jest aktualizowanie systemu Windows?

Aktualizowanie systemu Windows jest ważne, ponieważ aktualizacje zawierają poprawki błędów i ulepszenia zabezpieczeń. Zainstalowanie najnowszych aktualizacji może pomóc w rozwiązaniu błędu niebieskiego ekranu PFN_LIST_CORRUPT.

5. Jak uruchomić skanowanie pliku systemowego?

Aby uruchomić skanowanie pliku systemowego, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia jako administrator:


sfc /scannow

6. Jak uruchomić test pamięci?

Aby uruchomić test pamięci, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Start i wpisz „Test pamięci”.
2. Kliknij ikonę Test pamięci systemu Windows.
3. Wybierz „Uruchom ponownie teraz i sprawdź problemy (zalecane)”.

7. Jak aktualizować sterowniki?

Aby zaktualizować sterowniki, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Menedżera urządzeń.
2. Znajdź urządzenie, które chcesz zaktualizować.
3. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj sterownik”.
4. Wybierz „Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika”.

8. Jak rozwiązać problemy ze sprzętem?

Aby rozwiązać problemy ze sprzętem, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz Menedżera urządzeń.
2. Znajdź urządzenie, które sprawia problemy.
3. Kliknij urządzenie prawym przyciskiem myszy i wybierz „Właściwości”.
4. Przejdź do karty „Ogólne”.
5. Kliknij przycisk „Rozwiązywanie problemów”.
6. Wykonaj kroki w narzędziu do rozwiązywania problemów.