5 poprawek błędu „Nie udało się wyliczyć obiektów w kontenerze” w systemie Windows

 • Korzystanie z konta innego niż administrator może spowodować błąd „Nie udało się wyliczyć obiektów w kontenerze”.
 • Jeśli wystąpią błędy nawet na koncie administratora, rozważ użycie wiersza poleceń w celu przejęcia na własność pliku lub folderu.
 • Zakłócenia ze strony aplikacji i usług innych firm lub uszkodzone pliki systemowe mogą również powodować takie błędy.

Błąd systemu Windows „Nie udało się wyliczyć obiektów w kontenerze” pojawia się podczas wykonywania pewnych czynności, takich jak uzyskiwanie dostępu do plików, folderów lub dysku na komputerze. Może się również pojawić podczas próby modyfikacji uprawnień. Chociaż przyczyny mogą być różne, od niewystarczających uprawnień administratora po uszkodzone pliki systemowe, usunięcie błędu nie jest zbyt trudne.

1. Przejdź na konto administratora

Częstym powodem problemów ze zmianą uprawnień do pliku, folderu lub dysku jest to, że nie korzystasz z konta administratora. Aby tego uniknąć, upewnij się, że Twoje konto Windows ma uprawnienia administracyjne.

Jeśli używasz konta standardowego, przełącz się na konto administratora i spróbuj ponownie. Alternatywnie możesz zmienić typ konta użytkownika ze standardowego na administratora za pomocą aplikacji Ustawienia lub Panelu sterowania – choć oczywiście będziesz musiał w tym celu użyć konta administratora.

2. Przejmij na własność plik lub folder za pomocą wiersza poleceń

Czasami system Windows może wyświetlić komunikat o błędzie „Nie udało się wyliczyć obiektów w kontenerze”, nawet jeśli używasz konta administratora do przejęcia na własność pliku, folderu lub dysku. W takich przypadkach możesz spróbować użyć wiersza poleceń, aby uzyskać prawo własności do określonego pliku lub folderu.

Aby to zrobić, musisz najpierw skopiować pełną ścieżkę danego pliku lub folderu. Oto kroki:

 • Naciśnij Win + E, aby otworzyć Eksplorator plików.
 • Znajdź odpowiedni plik lub folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kopiuj jako ścieżkę z menu kontekstowego.
 • Naciśnij Win + S, aby uzyskać dostęp do menu wyszukiwania.
 • Wpisz Wiersz polecenia w polu tekstowym i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 • Wybierz opcję Tak, gdy zostanie wyświetlony monit Kontrola konta użytkownika (UAC).
 • Wpisz w konsoli następujące polecenie, zastępując FilePath skopiowaną wcześniej ścieżką pliku lub folderu i naciśnij Enter:
  takeown /F FilePath /r /d y 

 • Po wykonaniu powyższych kroków powinieneś móc uzyskać dostęp do pliku lub folderu i modyfikować go bez żadnych błędów.

  3. Tymczasowo wyłącz funkcję Kontrola konta użytkownika

  Kolejnym krokiem, który możesz wykonać, aby naprawić błąd „Nie udało się wyliczyć obiektów w kontenerze”, jest tymczasowe wyłączenie Kontroli konta użytkownika (UAC) na komputerze z systemem Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Kliknij ikonę wyszukiwania na pasku zadań lub naciśnij klawisz Windows, aby otworzyć pole wyszukiwania.
 • Wpisz zmień ustawienia kontroli konta użytkownika w polu wyszukiwania i naciśnij Enter.
 • Przeciągnij suwak do końca do opcji Nigdy nie powiadamiaj i kliknij OK.
 • Wybierz opcję Tak, jeśli zostanie wyświetlony monit Kontrola konta użytkownika (UAC).
 • Spróbuj uzyskać dostęp do pliku, folderu lub dysku lub je zmodyfikować i sprawdź, czy błąd nadal się pojawia. Pamiętaj, że UAC to funkcja bezpieczeństwa, która pomaga chronić system przed nieautoryzowanymi zmianami, dlatego ważne jest, aby ponownie włączyć tę funkcję zaraz po wprowadzeniu żądanych zmian.

  4. Uruchom skanowanie CHKDSK, SFC i DISM

  Błędy takie jak „Nie udało się wyliczyć obiektów w kontenerze” mogą również wystąpić z powodu problemów z systemem plików i plikami systemu podstawowego. Na szczęście system Windows zawiera kilka narzędzi, które mogą pomóc w łatwym naprawieniu takich problemów. W takim przypadku należy uruchomić skanowanie CHKDSK (Check Disk), SFC (System File Checker) i DISM (Deployment Image Service and Management Tool), wykonując następujące kroki:

 • Naciśnij Win + S, aby uzyskać dostęp do menu wyszukiwania.
 • Wpisz Wiersz polecenia w polu tekstowym i wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 • Wpisz następujące polecenie, zastępując c: literą dysku, na którym znajduje się plik lub folder, i naciśnij klawisz Enter.
  chkdsk c: /f /r 
 • Poczekaj na zakończenie skanowania chkdsk.
 • Teraz wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter, aby uruchomić skanowanie DISM.
  DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth 

 • Po zakończeniu wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić skanowanie SFC.
  sfc /scannow 
 • Poczekaj na zakończenie skanowania, a następnie uruchom ponownie komputer. Następnie nie powinieneś napotkać dalszych błędów.

  5. Wypróbuj tryb awaryjny

  Jeśli nic innego nie działa, możesz rozważyć uruchomienie komputera z systemem Windows w trybie awaryjnym, który załaduje system z minimalnym zestawem programów i sterowników. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do pliku lub folderu i modyfikować jego uprawnienia bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony aplikacji i usług innych firm, co pomaga uniknąć błędów „Odmowa dostępu” w systemie Windows.

  Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym uruchamiania komputera z systemem Windows w trybie awaryjnym, a następnie wykonaj kolejne kroki, aby jeszcze raz przejąć na własność plik lub folder. Jeśli wszystko inne zawiodło, ten bardziej zaawansowany krok powinien pomóc w rozwiązaniu tego błędu.