9 najlepszych narzędzi do zarządzania kosztami w chmurze w 2023 r

Platforma zarządzania kosztami w chmurze (CCM) pomaga firmom mieć wgląd w czasie rzeczywistym w zasoby chmury, wzorce użytkowania i alokację kosztów, co pozwala im optymalizować wydatki na chmurę, identyfikować nieefektywności i przewidywać koszty chmury.

Dlaczego zarządzanie kosztami w chmurze (CCM) jest niezbędne?

W ostatnich latach większość firm przestawiała swoją działalność i operacje na infrastrukturę chmurową ze względu na liczne korzyści, takie jak oszczędności kosztów, skalowalność, wyższa wydajność, centralizacja, ciągłość biznesowa, bezpieczeństwo i wiele innych.

Zgodnie z raportem badawczym firmy Grandview, globalne wydatki rynku przetwarzania w chmurze w 2022 r. z 483,98 mld USD mają wzrosnąć do 1 554,94 mld USD w 2030 r.

Źródło: Grandviewresearch

Krótko mówiąc, przetwarzanie w chmurze zmienia sposób działania firm (od małych i średnich przedsiębiorstw po duże przedsiębiorstwa). Jednak korzyści te niosą ze sobą nowe wyzwania, w szczególności rosnące koszty chmury.

Wydatki na chmurę rosną, a brak zrozumienia cen może mieć poważne reperkusje finansowe.

Brak efektywnego zarządzania kosztami chmury może prowadzić do nieprzewidzianych wzrostów kosztów, przepłacania za niewykorzystane zasoby, a nawet niskiej wydajności.

Według badania Cloudzero 49% organizacji stwierdziło, że koszty chmury są wyższe niż powinny, a tylko 3 na 10 organizacji dokładnie wie, na co przeznaczane są ich wydatki na chmurę.

Zarządzanie kosztami w chmurze to strategia zarządzania kosztami, którą organizacje muszą przyjąć, aby zoptymalizować swoją infrastrukturę chmurową i kontrolować koszty. W CCM organizacje wdrażają strategie maksymalizacji wykorzystania chmury i zwiększenia wydajności, zmniejszając w ten sposób ogólny koszt infrastruktury chmury.

Skuteczne zarządzanie kosztami chmury jest niezbędne, ponieważ pomaga organizacjom każdej wielkości optymalizować wykorzystanie chmury poprzez identyfikowanie możliwości obniżenia kosztów i unikanie nieoczekiwanych wydatków. Przyjęcie strategii zarządzania kosztami w chmurze może pomóc firmie w prognozowaniu przyszłych wydatków i wykorzystania oraz zwiększyć ogólne zyski.

Firmy mogą skuteczniej nakładać odpowiedzialność na całą organizację i zwiększać efektywność swojej technologii chmurowej dzięki lepszej świadomości wydatków i wykorzystania chmury.

Korzyści z zarządzania kosztami w chmurze (CCM)

Przyjęcie przetwarzania w chmurze wzrasta dziesięciokrotnie w różnych sektorach ze względu na jego skalowalność, elastyczność i opłacalność. Jednak wraz z zaletami chmury pojawiają się nowe wyzwania, szczególnie w zakresie zarządzania kosztami. W tym miejscu pojawiają się narzędzia do zarządzania kosztami w chmurze.

Oto kilka najważniejszych korzyści płynących z przyjęcia narzędzi do zarządzania kosztami w chmurze:

 • Zdolność CCM do precyzyjnego szacowania i kontrolowania kosztów to jedna z największych zalet korzystania z niego. Umożliwia to firmom optymalizację wydatków na chmurę i ograniczenie niepotrzebnych wydatków.
 • Dzięki rozwiązaniom CCM firmy mogą lepiej zarządzać zasobami i budżetami w chmurze, mając wgląd w zużycie i wydatki.
 • Narzędzia do zarządzania kosztami chmury mogą również generować spostrzeżenia dotyczące oszczędności, takie jak lokalizowanie niewykorzystanych zasobów lub szans na wykorzystanie ekonomicznych usług w chmurze.
 • CCM może pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących korzystania z chmury, maksymalizując wykorzystanie zasobów i oferując dogłębną analizę kosztów.
 • Firmy mogą używać CCM do wskazywania obszarów, w których można obniżyć koszty, zapobiegać nieprzewidzianym kosztom budżetowym i ostatecznie oszczędzać pieniądze.

Podsumowując, narzędzia CCM przynoszą korzyści w prognozowaniu wykorzystania chmury, planach skalowalności, poprawie wydajności, dostarczaniu rozwiązań poprzez zachowanie zgodności, przyjmowanie najlepszych środków bezpieczeństwa i istotne oszczędności kosztów.

Jak wybrać najlepsze narzędzie do zarządzania kosztami w chmurze?

Ze względu na stale zmieniające się cele biznesowe, technologię, wymagania aplikacji, ceny chmury i wiele innych czynników utrzymanie kosztów chmury ma charakter dynamiczny. Ze względu na ekstremalną złożoność środowiska chmurowego, aby optymalizacja kosztów w chmurze była skuteczna, niezbędne jest posiadanie precyzyjnych wskaźników, analiz i automatyzacji.

Oto kilka cech rozwiązań do zarządzania kosztami w chmurze, które uprościłyby ten proces:

 • Platforma oparta na automatyzacji i sztucznej inteligencji
 • Zidentyfikuj bezczynne i niewykorzystane zasoby chmury
 • Możliwość przewidywania użycia chmury na podstawie szczegółowych poziomów
 • Odpowiedni rozmiar usług
 • Kompleksowe raportowanie
 • Widoczność i dogłębna analiza wydatków
 • Korzystaj z instancji zarezerwowanych i korzystaj z instancji Spot
 • Monitoruj anomalie kosztowe
 • Użyj odpowiednich opcji przechowywania
 • Potrafi przeprowadzić analizę kosztów na każdym etapie SDLC
 • Zidentyfikuj i zminimalizuj koszty licencji na oprogramowanie
 • Powiadomienia o przekroczeniu progów kosztowych
 • Twórz i zarządzaj wieloma budżetami kosztów
 • Alerty o przekroczeniu wykorzystania zasobów

Powyższe cechy z pewnością pomogą Ci wybrać odpowiednie narzędzie do zarządzania kosztami dla Twojego środowiska chmurowego. Ale w miarę jak wkraczamy w świat oparty na technologii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że narzędzia te będą oferować unikalne funkcje, które jeszcze bardziej ułatwią zarządzanie kosztami infrastruktury chmurowej.

Teraz przyjrzymy się najlepszym narzędziom do zarządzania kosztami w chmurze.

Datadog

Narzędzie do monitorowania chmury Datadog zapewnia szeroki zakres opcji redukcji nadmiernych kosztów chmury. Funkcje zarządzania kosztami w chmurze pomagają użytkownikom łatwo śledzić i alokować wydatki na chmurę, prognozować trendy kosztów i identyfikować nieprawidłowości w celu zwiększenia efektywności kosztowej.

Platforma Datadog pomaga zoptymalizować infrastrukturę chmury, identyfikując zmniejszanie lub zmianę rozmiaru obciążenia chmury, oferując przejrzysty wgląd w wydatki na chmurę. Biorąc wszystko pod uwagę, jest to przydatne narzędzie dla firm każdej wielkości, które pozwala uzyskać szczegółowy wgląd w koszty chmury we wszystkich zasobach w chmurze.

Cechy

 • Szczegółowy podział kosztów w całym środowisku chmurowym.
 • Niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby uzyskać wgląd w koszty chmury.
 • Identyfikuje największe zmiany kosztów związane z zespołami, usługami itp. w środowisku chmurowym.
 • Pulpity nawigacyjne do dzielenia kosztów między FinOps, inżynierów i inne zespoły.

Wszyscy dostawcy usług w chmurze mogą optymalizować swoje wydatki w scenariuszu z wieloma chmurami za pomocą kompleksowego narzędzia DatadogHQ. Firmy mogą szybko monitorować i optymalizować wykorzystanie chmury w czasie rzeczywistym dzięki dogłębnej analityce, co pozwala upewnić się, że nie ponoszą nadmiernych wydatków ani nadmiernej alokacji. Jego pełną wersję można testować bezpłatnie przez 14 dni.

Chmura Google

Jeśli korzystasz z chmury Google, możesz skorzystać z platformy zarządzania kosztami w chmurze, aby śledzić, zarządzać i optymalizować wydatki na chmurę. Przyjmując te narzędzia, możesz śledzić wykorzystanie zasobów w chmurze, ustawiać alerty budżetowe, przeglądać wydatki, przewidywać trendy itp.

Innymi słowy, te techniki optymalizacji pozwolą Ci zmniejszyć wydatki na przetwarzanie w chmurze.

Specjalna platforma Google do zarządzania kosztami oferuje różnorodne wskaźniki pozwalające zobaczyć aktualne trendy kosztowe i zoptymalizować ceny w chmurze w oparciu o inteligentne rekomendacje.

Precyzyjna alokacja kosztów umożliwia menedżerom zrozumienie, gdzie wydawany jest każdy dolar, co ułatwia wykrywanie obszarów, w których można obniżyć ogólne wydatki i jak należy zoptymalizować całą infrastrukturę chmurową.

Cechy

 • Inteligentne zalecenia dotyczące natychmiastowych oszczędności kosztów i większej wydajności.
 • Hierarchia zasobów do kontrolowania szczegółowego dostępu do alokacji kosztów.
 • Kontrola dostępu do rozliczeń i limity przydziału w celu kontrolowania wydatków i zapobiegania nieprzewidzianym skokom wykorzystania.
 • Alerty i powiadomienia dotyczące budżetu, które ostrzegają, gdy koszt przekracza określone progi, i ograniczają koszty, aby zapobiec nieoczekiwanym wydatkom.
 • Możliwość eksportowania danych rozliczeniowych do BigQuery w celu szczegółowej analizy kosztów.

Platforma zarządzania kosztami dla Google Cloud zapewnia małym i średnim firmom oraz dużym firmom narzędzia, których potrzebują, aby znaleźć możliwości obniżenia kosztów, usprawnić zarządzanie chmurą, a ostatecznie pobudzić rozwój firmy.

Uprząż

Harness to solidna i godna zaufania platforma do dystrybucji oprogramowania, która pomaga firmom usprawnić procedurę dostarczania zmian w kodzie w różnych kontekstach. Platforma zarządzania kosztami w chmurze jest jedną z głównych platform Harness.

Ta platforma zapewnia dokładny wgląd w to, ile pieniędzy firma wydaje na usługi w chmurze od różnych dostawców usług w chmurze.

Oprogramowanie do zarządzania kosztami Harness Cloud umożliwia firmom obniżenie kosztów chmury nawet o 70%. Osiąga ten cel, automatyzując procesy oraz identyfikując i eliminując marnotrawstwo kosztów chmury.

Platforma zapewnia dogłębny wgląd w koszty chmury, kładąc nacisk na proaktywną automatyzację w celu ograniczenia dodatkowych kosztów.

Za pomocą tej technologii klienci mogą zmaksymalizować wykorzystanie chmury i zidentyfikować wszelkie nieefektywności lub niewykorzystane zasoby, które mogą podnosić ceny.

Wszyscy znaczący dostawcy usług w chmurze, w tym AWS, Google Cloud Platform i Microsoft Azure, są kompatybilni z tą aplikacją do zarządzania kosztami w chmurze.

Cechy

 • Automatyzacja klastra Kubernetes w celu poprawy dostępności zasobów i obniżenia wydatków na infrastrukturę.
 • Efektywne zarządzanie czasem bezczynności zasobów chmury za pomocą automatycznego zatrzymywania chmury.
 • Całkowicie spersonalizowany dashboard do przeglądania danych kosztowych związanych z projektem.
 • Automatyzacja alokacji zasobów i tagowania.

Firmy mogą śledzić i analizować swoje wydatki na chmurę za pomocą Harness, ustawiać progi kosztów i alerty oraz optymalizować ich wykorzystanie w celu uzyskania maksymalnej efektywności. Podsumowując, Harness pomaga firmom obniżać koszty chmury, osiągać bardziej przewidywalne budżety oraz wspierać wzrost i rentowność.

Z platformy można bezpłatnie korzystać do 250 000 wydatków na chmurę, a jeśli szukasz nieograniczonych wydatków na chmurę, możesz przejść na plan Team lub Enterprise.

nOps

Czy korzystasz z usług w chmurze Amazon (AWS) i chcesz obniżyć rachunek za chmurę? Wtedy nOps może przyjść ci na ratunek. Witryna twierdzi, że może obniżyć do 50% kosztów AWS.

nOps jest partnerem w zakresie zaawansowanych technologii w sieci partnerskiej Amazon. Pomaga firmom zarządzać i obsługiwać zoptymalizowaną pod względem kosztów infrastrukturę AWS z dodatkowymi korzyściami w postaci bezpieczeństwa, niezawodności i zgodności.

nOps to wielokrotnie nagradzana platforma, która zapewnia inżynierom lepszy wgląd w narzędzia do wyceny i automatyzacji AWS, które pomogą im śledzić, analizować i optymalizować złożoną infrastrukturę chmurową.

Działa na autopilocie, co pomaga inżynierom skupić się na innowacjach, zamiast skupiać się na ręcznych czynnościach w celu naprawienia nieefektywności w celu obniżenia kosztów.

Cechy

 • Automatycznie kupuje i sprzedaje RI (zarezerwowane instancje) w zależności od zmian w infrastrukturze.
 • Zaawansowany mechanizm lokalizowania bezczynnych zasobów i wyłączania ich w celu obniżenia rachunków za chmurę.
 • Zespół nOps posiada certyfikat SOC2 Type2.
 • Zapewnia łatwe, wolne od ryzyka rozwiązanie umożliwiające obniżenie wydatków EC2/Fargate/RDS.

noOPS to najnowocześniejsza firma technologiczna, która dostarcza rozwiązanie do zarządzania AWS działające na autopilocie w celu obniżenia kosztów chmury. Firma pobiera ułamek oszczędności klienta, unikalna strategia cenowa.

Ostry

Zesty to oparta na sztucznej inteligencji platforma do zarządzania infrastrukturą chmurową, której zaufały tysiące firm na całym świecie w zakresie automatycznego skalowania zasobów chmurowych w celu spełnienia dynamicznych wymagań biznesowych.

Jego unikalna platforma przewiduje wzorce ruchu i odpowiednio dostosowuje zasoby chmury, aby osiągnąć optymalne wykorzystanie chmury i zmniejszyć wydatki na chmurę. Posiada dwa rozwiązania: Commitment Manager dla C2 i Zesty Disk do automatycznego skalowania blokowych magazynów.

Platforma Zesty pomaga firmom ograniczyć przepłacanie za zasoby, których nie potrzebują poza godzinami pracy i odwrotnie, pomaga firmom optymalizować zasoby w godzinach pracy w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Automatyzacja Zesty pomaga organizacjom zrozumieć potrzeby w czasie rzeczywistym i wdrażać zasoby w chmurze w oparciu o zapotrzebowanie biznesowe, zmniejszając w ten sposób koszty chmury i zapewniając klientom płynne usługi niezależnie od skoków ruchu.

Cechy

 • Monitorowanie i analizy w czasie rzeczywistym pomagają firmom optymalizować zasoby i podejmować świadome decyzje.
 • Automatyczne kupowanie i sprzedawanie AWS RI w celu obniżenia kosztów nawet o 60 procent.
 • Zaoszczędź do 70 procent na blokowej pamięci masowej AWS i Azure, automatycznie zmniejszając i rozszerzając woluminy blokowej pamięci masowej.
 • Eliminuje ryzyko dzięki gwarancji odkupu dla wszelkich przepełnionych RI.

Platforma Zesty została zaprojektowana z uwzględnieniem stale zmieniających się dynamicznych wymagań usług w chmurze, aby zapewnić optymalną wydajność bez przepłacania. Zesty zapewnia, że ​​Twoja aplikacja lub strona internetowa zawsze działa optymalnie i jest opłacalna.

Model cenowy Zetsy opiera się wyłącznie na wynikach, więc jeśli klienci nie oszczędzają, nie muszą nic płacić Zesty. Jego darmowa wersja może służyć do monitorowania i widoczności.

zero chmur

Platforma CloudZero pomaga firmom przeanalizować wydatki na chmurę poprzez uczenie maszynowe i zaawansowane analizy, aby uzyskać wgląd w ogólną infrastrukturę chmury, aby uzyskać kompleksowy i szczegółowy wgląd w indywidualne zużycie usług, rezerwacje i niepełne wykorzystanie.

Czołowe firmy działające w chmurze, takie jak Rapid7, Ping Identity i Malwarebytes, ufają Cloudzero.

Platforma zapewnia kompleksowy wgląd w zasoby i koszty w chmurze, umożliwiając lepszą ekonomię jednostek i efektywne wydatki.

Cloudzero łączy zespoły inżynieryjne i finansowe wokół wskaźników, takich jak koszt produktu, co pomaga inżynierom w opracowywaniu oszczędnych, ukierunkowanych i wydajnych rozwiązań. Zespół finansowy uzyskuje wgląd w działania, aby śledzić wdrożone rozwiązania w ramach budżetów docelowych.

Jej dostosowane do potrzeb rozwiązania przynoszą korzyści i zapewniają doskonałe wyniki organizacjom każdej wielkości i typu. Jego różne narzędzia do zarządzania kosztami pozwalają klientom identyfikować nieefektywności, w których mogą obniżyć koszty.

Cechy

 • Zaawansowana alokacja kosztów i tagowanie dla natychmiastowych wizji biznesowych.
 • Oblicz KWS, koszty jednostkowe, koszt na klienta, koszty Kubernetes i inne koszty.
 • Dopasowuje różne zespoły, takie jak inżynieria, rozwój i finanse, wokół jednego kosztu, aby uniknąć nadmiernych wydatków.
 • Zespoły finansowe uzyskują przywilej blokowania i zezwalania na finansowanie w chmurze, które pomaga utrzymać rozliczalność kosztów inżynierskich.

Jego ciągłe innowacje i elastyczne funkcje sprawiają, że jest to idealny wybór dla przedsiębiorstw poszukujących efektywności operacyjnej, optymalizacji infrastruktury chmury i oszczędności. Jeśli chcesz ocenić istniejące zarządzanie kosztami w chmurze, możesz odwiedzić jego stronę z bezpłatną oceną.

Apptio

Apptio jest używane przez ponad 60% firm z listy Fortune 100 do kontroli kosztów w chmurze i innych rozwiązań chmurowych. Dzięki efektywnemu zarządzaniu wydatkami w chmurze, umożliwieniu własności zespołu i właściwej alokacji kosztów, Apptio pomaga firmom w osiąganiu znakomitych wyników biznesowych.

Dzięki rozliczalności i widoczności Apptio maksymalizuje wartość biznesową Twoich wydatków na chmurę.

Forrester Wave uznał Apptio Cloudability za lidera wśród dostawców usług zarządzania i optymalizacji kosztów w chmurze (CCMO) w trzecim kwartale 2022 r. Opiera się na standardach, w tym wydajności, widoczności w chmurze, cenach i obsłudze platform chmurowych.

Apptio przygląda się całemu cyklowi życia platformy FinOps, od zrozumienia w pełni obciążonych kosztów, przez wydajność testów porównawczych, po optymalizację wykorzystania i stawek. Według strony internetowej klienci żądają 30% obniżki cen w chmurze, 100% obniżki opłat za alokację w chmurze i 90% pokrycia rezerwacji.

Cechy

 • Wyróżnia niewykorzystane i niewykorzystane zasoby i nadaje im odpowiedni rozmiar, aby stale optymalizować wydatki i wykorzystanie chmury.
 • Dokładnie rozdziela wydatki na chmurę między jednostki biznesowe, produkty, centra kosztów i role.
 • Zapewnia widoczność kosztów w chmurze, która pomaga zmieścić się w budżecie, informując, kto gdzie wydaje pieniądze.
 • Narzędzie Cloudability Shift pomaga inżynierom chmury szybko oceniać, planować i monitorować migracje do chmury publicznej.

Wszystkie elementy odpowiedzialne za optymalizację kosztów chmury są objęte kompleksową, najnowocześniejszą platformą zarządzania kosztami Apptio Cloud, która optymalizuje zasoby chmury pod kątem ceny, szybkości i jakości.

Zarządzaj wydatkami na chmurę EngineEngine

ManageEngine CloudSpend pomaga zoptymalizować koszty chmury, stosując najlepsze praktyki, takie jak wdrażanie obciążeń zwrotnych, rezerwowanie pojemności i dostosowywanie zasobów. Krótko mówiąc, pomaga przejąć kontrolę nad kosztami chmury i zapewnia lepszą widoczność kosztów chmury.

ManageEngine twierdzi, że jego ponad 50 najlepszych praktyk w zakresie kosztów chmury prowadzi do 33% redukcji kosztów i 60% mniej czasu spędzonego na śledzeniu rachunków za chmurę.

Cloudspend umożliwia tworzenie BU (jednostek biznesowych) w celu śledzenia rozliczalności kosztów w różnych sekcjach. Pomaga drążyć w dół, aby uzyskać szczegółową analizę wydatków na chmurę poszczególnych zespołów, a jego zdolność śledzenia zapewnia widoczność każdego wydanego dolara.

Jest to intuicyjny i wszechstronny pulpit nawigacyjny, który zapewnia pełny wgląd w kategorie kosztów, które pomagają w optymalizacji kosztów, takie jak rodzaj transferu danych, region, rodzaj operacji, rodzaj użytkowania itp.

Cechy

 • Automatycznie generowane i definiowane przez użytkownika tagi do izolowania i analizowania podzbiorów kosztów chmury.
 • Możliwość śledzenia kosztów dla różnych zespołów, projektów i klientów.
 • Prognozy na podstawie danych historycznych i zdobywaj informacje, aby być na bieżąco z celami budżetowymi.
 • Śledź narastające koszty, aby analizować plany kosztów, wykorzystanie i wydajność.

ManageEngine CloudSpend pomaga organizacjom efektywnie wykorzystywać zasoby chmury i redukować niepotrzebne koszty. ManageEngine pomaga administrować, analizować i śledzić koszty chmury w środowiskach Azure i AWS.

CloudSpend można wypróbować bezpłatnie przez 30 dni, a na podstawie rachunków za chmurę możesz przejść na płatne plany. Rachunek za chmurę do 3000 USD miesięcznie, możesz z niej korzystać bezpłatnie.

Virtana

Dla organizacji każdej wielkości zarządzanie kosztami w chmurze jest trudnym i skomplikowanym zadaniem. Cena tych usług wzrosła wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii chmurowych. Na tym polega wartość zarządzania kosztami w chmurze Virtana.

Zapewnia kompletne rozwiązanie, które pomaga firmom w wykrywaniu marnotrawstwa wydatków, usprawnianiu alokacji zasobów i śledzeniu wykorzystania chmury.

Virtana Cloud Cost Management pomaga firmom w zarządzaniu infrastrukturą IT chmury hybrydowej w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym poprzez optymalizację kosztów, pojemności i wydajności.

Oprogramowanie oferuje również alokację kosztów, co umożliwia firmom skuteczniejsze śledzenie ograniczeń finansowych i tworzenie wiarygodnych raportów dotyczących inwestycji w chmurze.

Organizacja może spełnić warunki umów SLA i zmieścić się w budżecie dzięki gromadzeniu i analizowaniu danych w czasie rzeczywistym. Możesz przejąć kontrolę nad wydatkami na chmurę z Virtana dzięki scentralizowanemu widokowi wykorzystania i wydatków w chmurze, znaleźć sposoby na obniżenie kosztów i skonfigurować zautomatyzowane zasady w celu wydajniejszej alokacji zasobów.

Cechy

 • Proaktywna identyfikacja zasobów.
 • Ulepszone planowanie zasobów w chmurze w celu osiągnięcia docelowych wyników biznesowych.
 • Uzyskuje dogłębną wiedzę na temat rachunków za chmurę hybrydową.
 • Zautomatyzowana optymalizacja instancji z sugestiami dotyczącymi zmiany rozmiaru.

Firmy na całym świecie osiągają znaczne postępy w opłacalnym i wydajnym przetwarzaniu w chmurze, z lepszą przejrzystością i widocznością w całej architekturze chmury, wykorzystując technologie Virtany.

Ostatnie słowa

Firmy mogą optymalizować koszty chmury za pomocą narzędzi do zarządzania kosztami w chmurze. We wdrożeniu w chmurze każde obciążenie ma określone wymagania, które zmieniają się w czasie.

Należy ustalić limity wydajności dla każdego zadania w oparciu o wiedzę specjalistyczną w dziedzinie i rzeczywiste wskaźniki operacyjne, aby zminimalizować wydatki na chmurę. Celem optymalizacji chmury jest utrzymanie standardów wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Firmy, które wdrożyły technologię chmurową w celu uzyskania lepszej kontroli, aby powstrzymać marnotrawstwo i nadmierne wydatki, muszą nadać priorytet zarządzaniu kosztami w chmurze.

Technologie te przyniosą korzyści Twojemu środowisku chmurowemu. Firmy mogą korzystać z infrastruktury chmurowej, aby optymalizować efektywność kosztową, osiągać wyniki biznesowe i podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji w chmurę.

Następnie sprawdź rozwiązania do optymalizacji kosztów w chmurze dla AWS, Azure, GCP i innych.