9 najlepszych programów PSA dla małych i średnich firm w celu obniżenia kosztów biznesowych

Zarządzanie i organizowanie codziennych zadań biznesowych jest trudne, zwłaszcza dla małych i średnich firm.

Jako właściciel małej firmy wiesz, jak ważne, a jednocześnie wymagające jest zwiększanie efektywności i cięcie wydatków. Co ciekawe, oprogramowanie do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) oferuje skuteczny sposób na osiągnięcie tego celu.

Oprogramowanie PSA usprawnia operacje, poprawia widoczność i obniża koszty firmy poprzez automatyzację wielu ręcznych czynności związanych z usługami profesjonalnymi. Jednak wybór najlepszego oprogramowania PSA stanowi wyzwanie dla małych i średnich firm ze względu na bogactwo możliwości na rynku.

W tym poście omówimy najlepsze dostępne rozwiązania programowe PSA, niektóre z ich głównych zalet oraz sposób, w jaki pomagają obniżyć koszty operacyjne.

Korzyści z używania oprogramowania PSA

Oprogramowanie do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) oferuje wiele korzyści firmom, które chcą obniżyć wydatki i zwiększyć produktywność. Oprócz dostarczania narzędzi do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności, oprogramowanie PSA może pomóc organizacjom w bardziej inteligentnej alokacji zasobów, ostatecznie obniżając koszty biznesowe.

Przyjrzyjmy się poniżej, w jaki sposób profesjonalne oprogramowanie do automatyzacji usług może pomóc firmom obniżyć wydatki.

 • Redukcja zadań administracyjnych — automatyzując czasochłonne procesy, takie jak planowanie projektów, tworzenie harmonogramów, raportowanie finansowe i zarządzanie przepływem pracy, firmy mogą zaoszczędzić znaczną ilość czasu, który można przeznaczyć na bardziej produktywne działania.
 • Bardziej przewidywalne wyniki — w świetle istniejących zasobów narzędzia PSA z obsługą sztucznej inteligencji mogą pomóc przewidzieć, kiedy projekty mogą zostać zrealizowane. Firmy mogą planować wydajniej, co zmniejsza prawdopodobieństwo opóźnień lub przekroczenia kosztów.
 • Poprawa wyników finansowych — oprogramowanie PSA może również pomóc firmom ograniczyć wycieki budżetowe, śledząc wydatki planowane w porównaniu z rzeczywistymi oraz identyfikując obszary, w których czas i wydatki niepodlegające rozliczeniu mają wpływ na budżet. Dzięki wczesnemu wykrywaniu nadmiernych wydatków firmy mogą podjąć kroki w celu zatkania wycieków budżetowych i poprawy ogólnych wyników finansowych.
 • Zwiększenie marży zysku projektu — wreszcie oprogramowanie PSA może pomóc w zwiększeniu marży projektu, udostępniając istotne dane dotyczące klientów i projektów, które są najbardziej dochodowe dla portfela. Dzięki tym informacjom można podejmować przyszłe decyzje dotyczące tego, które projekty realizować i jak wydawać zasoby, aby uzyskać optymalny wpływ.
 • Najlepsze praktyki wdrażania oprogramowania PSA

  Implementacja oprogramowania do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) może być wyzwaniem i wymaga starannego planowania i wykonania. Podczas korzystania z oprogramowania PSA należy pamiętać o następujących zaleceniach:

 • Określ swoje kryteria: przed wyborem rozwiązania PSA bardzo ważne jest określenie wymagań. Jakie są cele Twojej firmy? Jakie cechy są niezbędne do osiągnięcia tych celów? Możesz wybrać najlepsze oprogramowanie PSA i określić jasne oczekiwania, określając swoje potrzeby.
 • Zaangażuj kluczowych interesariuszy: Włącz menedżerów projektu, sprzedaży i finansów w proces wdrażania. Ich wkład jest niezbędny do wybrania odpowiedniego oprogramowania, które spełni ich potrzeby.
 • Wyznacz jasne cele: Wyznacz jasne cele dla procesu wdrażania, takie jak zwiększenie produktywności, poprawa widoczności projektu lub ograniczenie procesów ręcznych. Posiadanie jasnych celów pomoże Ci zmierzyć sukces wdrożenia i utrzymać wszystkich na właściwej drodze.
 • Opracuj plan projektu: opracuj plan projektu, który określa proces wdrażania i harmonogram. Plan ten powinien zawierać zadania, obowiązki, terminy i kamienie milowe.
 • Przeszkol pracowników: Upewnij się, że członkowie Twojego zespołu przeszli wystarczające szkolenie, aby byli zaznajomieni z nowym oprogramowaniem i wiedzieli, jak dobrze z niego korzystać.
 • Śledź postępy wdrażania: zawsze miej to na oku. Dzięki temu dostrzeżesz wszelkie problemy lub przeszkody i podejmiesz odpowiednie działania, aby realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem.
 • Przeprowadź testowanie oprogramowania: Dokładnie przetestuj oprogramowanie przed wdrożeniem. Dzięki temu wszystkie funkcje i integracje działają prawidłowo.
 • Stosując się do tych najlepszych praktyk, możesz zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnego wdrożenia oprogramowania PSA, które spełnia Twoje potrzeby biznesowe i pomaga w osiąganiu celów.

  Czytaj dalej i poznaj najlepsze oprogramowanie PSA dostępne na rynku, aby usprawnić operacje biznesowe.

  Zarządzaj silnikiem

  ManageEngine PSA pomaga organizacjom wskazać obszary wymagające poprawy i usprawnić procedury świadczenia usług. Dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym i analizom wbudowanym w oprogramowanie, możesz uzyskać widok z lotu ptaka na procesy biznesowe i ich wyniki.

  Oprogramowanie zapewnia kompletne rozwiązanie do zarządzania wszystkimi elementami zarządzania projektami. Dobrze współpracuje również z innymi programami i narzędziami, w tym systemami CRM, oprogramowaniem księgowym i oprogramowaniem pomocy technicznej. Kluczowe cechy ManageEngine obejmują:

  • Zarządzanie kontami do zarządzania budżetami wielu organizacji.
  • Zmień wygląd i styl portalu samoobsługowego.
  • Zautomatyzowane fakturowanie, aby zaoszczędzić czas i wysiłek poświęcony na tworzenie faktur.
  • Integracje z kilkoma rodzimymi i zewnętrznymi programami informatycznymi i biznesowymi.
  • Efektywnie zarządzaj projektami, tworząc kamienie milowe i zadania.

  Superoperacje

  SuperOps zawiera kompletny moduł Service Desk, który pomaga menedżerom w zaspokajaniu potrzeb zespołu firm i właściwej organizacji zadań zespołu.

  Każdy pracownik otrzymuje pulpit nawigacyjny, na którym wyświetlana jest lista zadań, status każdego z nich oraz zadania, które pozostały do ​​wykonania. Możliwe jest również określenie umów SLA i śledzenie ich realizacji.

  SuperOps jest wyposażony w następujące moduły:

  • Moduł zarządzania klientami do utrzymywania bazy danych kontaktów klientów, dzienników interakcji i umów.
  • Zautomatyzowane fakturowanie w celu dostosowania i zautomatyzowania tworzenia umów i faktur.
  • Zarządzanie projektami w celu płynnej wizualizacji, współpracy i realizacji projektów.
  • Zarządzanie wycenami w celu zapewnienia przewidywalności przepływów pieniężnych.
  • Automatyzacja zadań, aby ustawić powtarzalne zadania na autopilocie i zmniejszyć monotonię.

  Atera

  Atera to oparte na chmurze rozwiązanie do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) stworzone, aby pomagać dostawcom usług IT. Pomaga zarządzać zgłoszeniami do obsługi klienta, automatyzować zarządzanie przychodami i monitorować infrastrukturę IT.

  Ponieważ zawiera wszystko, co potrzebne, to oprogramowanie jest szczególnie odpowiednią opcją dla startupów i małych i średnich firm, ponieważ oszczędza im czas na przeszukiwaniu rynku w poszukiwaniu dodatkowych modułów oprogramowania. Atera oferuje użytkownikom następujące funkcje:

  • Helpdesk i Ticketing do zarządzania biletami w podróży.
  • Portal klienta do szkolenia pracowników i klientów.
  • Integracje rozliczeniowe do tworzenia faktur za produkty godzinowe, na czas określony i produkty stron trzecich.
  • Raporty i analizy ułatwiające podejmowanie świadomych decyzji.
  • Wykrywanie sieci w celu przeprowadzenia kompleksowego skanowania bezpieczeństwa.

  Synchronizować

  Syncro zapewnia zestaw narzędzi i funkcji, które pomagają MSP usprawnić ich codzienne operacje i zapewnić lepszą obsługę swoim klientom.

  To oprogramowanie PSA oferuje szereg funkcji, które mogą przynieść korzyści małym i średnim firmom, w tym:

  • Oprogramowanie zapewnia scentralizowaną platformę sprzedaży biletów do zarządzania żądaniami klientów, w tym możliwość tworzenia, przypisywania i ustalania priorytetów zgłoszeń.
  • Wbudowana funkcja śledzenia czasu, umożliwiająca dostawcom MSP rozliczanie klientów za ich usługi i dokładne monitorowanie wydajności pracowników.
  • Zautomatyzowane fakturowanie, aby zaoszczędzić czas na powtarzających się fakturach i liczyć pracowników, aktywa lub zasady i rachunki.
  • Raportowanie i analityka w celu śledzenia zwrotu z inwestycji i przekształcania danych w przydatne informacje.

  Polaris

  Polaris PSA firmy Replicon gromadzi w czasie rzeczywistym w 100% poprawne dane biznesowe, przeprowadza pracochłonne analizy i oferuje sugestie dotyczące proaktywnego podejmowania decyzji.

  Polaris PSA dobrze integruje się również z Twoim obecnym ekosystemem dzięki otwartym interfejsom API. Oprogramowanie wysyła oparte na wyjątkach i proaktywne powiadomienia, które informują Cię o wszelkich nietypowych zdarzeniach wymagających Twojej uwagi. To samojezdne rozwiązanie PSA upraszcza złożone decyzje biznesowe Twojej firmy.

  Bogate w funkcje oprogramowanie PSA oferuje następujące możliwości:

  • Funkcja analizy, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym.
  • Ramy do egzekwowania standardowych zasad, formatów, danych i przepływu pracy.
  • Modelowanie finansowe w celu optymalizacji usług, przychodów i cen oraz maksymalizacji zysków.
  • Scentralizowany widok projektów specyficznych dla klienta w celu zarządzania wydajnością i zapewniania przejrzystości.

  Rakietowy pas

  Rocketlane to profesjonalna platforma do automatyzacji, instalacji i obsługi klientów. Jest to narzędzie wykorzystywane przez nowoczesne przedsiębiorstwa w celu poprawy jakości obsługi klienta, skrócenia czasu do osiągnięcia wartości oraz zwiększenia przewidywalności i rentowności projektu.

  Zarządzanie projektami, współpraca nad dokumentami i komunikacja są bezproblemowo zintegrowane z Rocketlane, aby zapewnić wyjątkowe, bezproblemowe doświadczenie. Wbudowane moduły, takie jak zarządzanie zasobami, śledzenie czasu, zarządzanie portfelem i budżetowanie, pomagają realizować projekty w ramach określonych budżetów i ram czasowych.

  Rocketlane pomaga wykonywać następujące zadania:

  • Śledź budżet, analizuj przepustowość zespołu i prognozuj popyt, aby poprawić marże zysku.
  • Planuj projekty, zarządzaj dokumentami i współpracuj w czasie rzeczywistym ze scentralizowanego miejsca.
  • Zaawansowane szablony projektów. Automatyzacja obiegu dokumentów w celu zwiększenia produktywności.
  • Portal samoobsługowy do interakcji z klientami i automatyzacji aktualizacji statusu.
  • Zoptymalizuj przepustowość zespołu i maksymalnie wykorzystaj dostępne zasoby.

  Scoro

  Najlepsze światowe agencje i firmy konsultingowe uwielbiają Scoro, wielokrotnie nagradzany, kompleksowy system PSA.

  Od pierwszego powitania do ostatniej faktury, Scoro pozwala zarządzać przepływem pracy ze scentralizowanej platformy. Możesz usprawnić i zautomatyzować powtarzalne czynności oraz zapewnić, że firma działa tak płynnie i wydajnie, jak to tylko możliwe. Tablica modułów Scoro obejmuje:

  • Zarządzanie zasobami w celu przydzielania zadań na podstawie zestawu umiejętności i dostępności.
  • Zarządzanie projektami w celu usprawnienia przepływu pracy, zwiększenia produktywności i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym.
  • Zarządzanie klientami do zarządzania klientami, finansami, rachunkami i fakturami.
  • Raporty i spostrzeżenia do analizy wskaźników KPI na pulpitach nawigacyjnych w czasie rzeczywistym.

  Wrike

  Wrike to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami z aktualizacjami w czasie rzeczywistym, wykresami Gantta, kalendarzami, widokiem obciążenia do zarządzania zasobami i niestandardowymi pulpitami nawigacyjnymi.

  Obsługuje foldery, projekty, zadania i automatyczne przypisywanie na podstawie statusów zadań.

  Wrike for Marketers to samodzielny produkt z niestandardowymi szablonami, narzędziami sprawdzającymi i rozszerzeniem Adobe. Narzędzie integruje się z wieloma narzędziami, w tym SalesForce, Dropbox, Slack i Adobe Creative Cloud, i zapewnia otwarty interfejs API. Wrike jest odpowiedni dla zespołów marketingowych, operacyjnych, kreatywnych oraz dużych i średnich zespołów IT.

  Wrike zawiera następujące zaawansowane funkcje i nie tylko:

  • Scentralizowane pulpity nawigacyjne do przeglądania zadań, procesów i analiz.
  • Automatyzacja do tworzenia zautomatyzowanych przepływów pracy i eliminowania prac ręcznych.
  • Tablice Kanban do wizualizacji postępu projektu.
  • Wykresy Gantta do interaktywnego planowania projektów.
  • Zarządzanie zasobami w celu alokacji zasobów z wyprzedzeniem.

  Kantata

  Dzięki oprogramowaniu Kantata PSA firmy mogą łatwo zarządzać całym cyklem życia projektu, od tworzenia i planowania projektu, po śledzenie postępów i fakturowanie.

  Kantata została zaprojektowana tak, aby była intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, ułatwiając małym i średnim firmom szybkie i łatwe wdrożenie platformy. Oferuje mnóstwo niezbędnych funkcji, w tym:

  • Zarządzaj zasobami w oparciu o ich umiejętności, aby poprawić wyniki klientów.
  • Zarządzanie finansami do automatyzacji finansów i rozliczania projektów.
  • Analityka i raportowanie w celu zwiększenia inteligencji biznesowej i podejmowania decyzji w oparciu o dane.
  • Współpraca zespołowa w celu maksymalizacji produktywności poprzez ścisłą współpracę z członkami zespołu i klientami.
  • Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Hubspot, Jira, Quickbooks i inne.

  Wniosek

  Dla małych i średnich firm korzystanie z oprogramowania PSA może być doskonałym sposobem na obniżenie kosztów. Oprogramowanie PSA może pomóc firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie zwiększając wydajność poprzez automatyzację procesów i usprawnienie operacji.

  Ponadto oprogramowanie PSA może zapewnić cenny wgląd w dane klientów i trendy, umożliwiając firmom usprawnienie procesów decyzyjnych i wyników finansowych. Wszystkie te korzyści mogą pomóc małym i średnim firmom zachować konkurencyjność na dzisiejszym rynku.

  Możesz także zapoznać się z najlepszym oprogramowaniem do zarządzania procesami biznesowymi (BPM) dla małych i średnich firm.

  x