Jak dodać kartę Deweloper do wstążki Microsoft Office

Karta Deweloper nie jest domyślnie wyświetlana na Wstążce w aplikacjach pakietu Office, ale można ją łatwo dodać i zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak makra, kontrolki ActiveX i kontrolki formularzy w programach Word, Excel, PowerPoint i Visio. Oto jak to skonfigurować.

Po co zawracać sobie głowę kartą programisty?

Kiedy potrzebujesz karty Deweloper? Możesz użyć zakładki Deweloper, aby:

Napisz lub uruchom makra
Użyj poleceń XML
Użyj formantów ActiveX
Twórz aplikacje do użycia z programami Microsoft Office
Użyj kontrolek formularzy w programie Microsoft Excel
Pracuj z arkuszem ShapeSheet w programie Microsoft Visio
Twórz nowe kształty i wzorniki w programie Microsoft Visio

Po dodaniu karty Deweloper do Wstążki pozostanie ona widoczna, chyba że usuniesz zaznaczenie pola wyboru lub ponownie zainstalujesz program Microsoft Office.

Jak dodać kartę dewelopera do wstążki

W tym przykładzie pokażemy, jak dodać kartę Deweloper do wstążki w programie Word. Jednak kroki są takie same w programach Excel i PowerPoint. Pamiętaj, że będziesz musiał włączyć kartę Deweloper w każdej aplikacji osobno.

Otwórz menu „Plik”.

Kliknij „Opcje”.

W oknie dialogowym Opcje programu Word kliknij „Dostosuj Wstążkę” po lewej stronie. Na liście po prawej stronie, w sekcji „Karty główne”, zaznacz pole wyboru „Programista”, a następnie kliknij „OK”.

Karta Deweloper jest wtedy widoczna na Wstążce.

Karta Deweloper nie jest zależna od kontekstu; powinien pozostać widoczny bez względu na to, co robisz w aplikacji.