Jak naprawić pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C ++

Pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ to biblioteka łączy dynamicznych (DLL), która instaluje składniki środowiska wykonawczego bibliotek Visual C++. Te składniki są wymagane w przypadku wielu aplikacji i programów, w tym gier zbudowanych przy użyciu narzędzi Microsoft C i C++. Jednak od czasu do czasu może napotkać kilka problemów. Dlatego powinieneś dowiedzieć się, jak naprawić pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C ++ za pomocą narzędzia do naprawy Microsoft Visual C ++.

Jak naprawić pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C ++

Microsoft Visual C++ Redistributable to pakiet zawierający zestaw bibliotek, które pomagają w działaniu wielu programów, aplikacji i gier. Wiele aplikacji firmy Microsoft jest opartych na frameworku Visual Studio, co powoduje zależność programu od Visual Studio. Pakiet MSVC zawiera i instaluje:

  • CRT
  • Standardowy C++
  • C++ AMP
  • MFC i
  • OpenMP

Potrzeba naprawy Microsoft Visual C++

Program Visual Studio dodaje do projektu pliki DLL zależności, które są potrzebne aplikacjom lub programom na komputerze do uruchomienia.

  • Gdy z jakiegoś powodu te pliki DLL nie zostaną znalezione, można napotkać różne błędy. Dlatego naprawa Microsoft Visual C++ staje się konieczna, jeśli nie zostaną znalezione określone pliki DLL.
  • Ponadto, jeśli pakiety MSVC ++ zostaną usunięte lub odinstalowane z komputera, może to spowodować konieczność użycia narzędzia do naprawy Microsoft Visual C ++. Dlatego nie zaleca się usuwania plików pakietów MSVC z systemu.

Jeśli masz problemy z pakietem MSVC ++ na swoim komputerze, możesz zrobić kilka rzeczy, aby naprawić Microsoft Visual C ++. Od pobrania pakietu do naprawy, wykonaj szczegółowe kroki podane poniżej dla tego samego.

Krok I: Pobieranie najnowszej wersji MSVC++

Pierwszą rzeczą, którą należy sprawdzić w przypadku napotkania problemu z aplikacją lub grą, jest aktualna wersja pakietu redystrybucyjnego Microsoft Visual C++. Jeśli używasz starszej wersji, nadszedł czas, aby zainstalować najnowszą i naprawić wszystkie wcześniej zainstalowane pliki MSVCR. Możesz pobrać i zaktualizować pakiet redystrybucyjny MSVC++, wykonując następujące czynności:

1. Otwórz pasek wyszukiwania systemu Windows na swoim komputerze, wprowadź w nim Informacje o systemie i kliknij Otwórz, jak pokazano.

2. Teraz sprawdź w nim Typ systemu. Na tej ilustracji jest to 64-bitowy komputer z systemem Windows 10.

3. Następnie otwórz przeglądarkę internetową i odwiedź Pobierz pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ Strona internetowa.

4. Otwórz łącze pobierania MSVC ++ i kliknij kompatybilny pakiet (zgodnie z wersją pokazaną w kolumnie Uwagi), aby zainstalować go na swoim komputerze.

Krok II: Korzystanie z narzędzia do naprawy Microsoft Visual C++

Większość komputerów z systemem Windows jest fabrycznie wyposażona w prawie wszystkie niezbędne pakiety Microsoft Visual C++ Redistributable. Czasami jednak pliki DLL dla niektórych aplikacji mogą zniknąć i mogą powodować problemy z ich uruchomieniem. Zwykle dzieje się tak z powodu nowo zainstalowanych aplikacji lub gier, które nie są w stanie powiązać się z plikami MSVCR. W takiej sytuacji najlepiej jest naprawić pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++ w następujący sposób:

1. Kliknij klawisz Windows, wpisz Aplikacje i funkcje w polu wyszukiwania i kliknij Otwórz.

2. Teraz wyszukaj i zlokalizuj pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C ++.

3. Kliknij pakiet i wybierz opcję Modyfikuj pokazaną poniżej.

4. Kliknij Tak w monicie Kontrola konta użytkownika.

5. Wybierz Napraw w następującym oknie podręcznym.

6. Teraz powtórz kroki 3 i 4 dla każdego wpisu C++ z pakietu.

7. Teraz uruchom ponownie komputer, aby zakończyć proces naprawy.

8. Uruchom grę lub aplikację, która wcześniej powodowała problemy i sprawdź, czy naprawa rozwiązała problemy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Q1. Gdzie mogę znaleźć zainstalowany Visual Redistributable C++?

Odp. Pliki redystrybucyjne programu Visual Studio 2022 można znaleźć w folderze %VCINSTALLDIR%RedistMSVCv142. Natomiast w przypadku najnowszej wersji programu Visual Studio 2019 można znaleźć Visual Redistributable C++ w folderze %VCINSTALLDIR%RedistMSVCv142.

Q2. Co zrobić w przypadku nieudanej instalacji pakietu Microsoft Visual C++ Redistributable?

Odp. W przypadku nieudanej instalacji pakietu redystrybucyjnego Microsoft Visual C++, możesz skorzystać z pomocy Narzędzie do rozwiązywania problemów z instalowaniem i odinstalowywaniem programów firmy Microsoft aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Q3. Jaki jest pożytek z pakietu redystrybucyjnego Microsoft C++?

Odp. Pakiet redystrybucyjny Microsoft C++ pomaga ujednolicić aspekty tworzenia oprogramowania. Redystrybucja umożliwia innym programom wywoływanie bibliotek potrzebnych na komputerze użytkownika. Pomaga w tworzeniu aplikacji Windows w językach programowania, takich jak C, C++ i C++/CLI.

Q4. Czy potrzebne są wszystkie pliki Microsoft Visual C++?

Odp. Tak, wszystkie pliki Microsoft Visual C++ są niezbędne. Jest to zestaw plików biblioteki wykonawczej, z których każdy jest używany przez wiele programów obecnych na komputerze PC. Odinstalowanie lub usunięcie dowolnego z tych plików może zakłócić działanie programu lub aplikacji i uniemożliwić ich działanie.

P5. Czy Microsoft Visual C++ jest bezpieczny dla mojego komputera?

Odp. Tak, Microsoft Visual C++ jest całkowicie bezpieczny dla Twojego komputera. Jest to narzędzie firmy Microsoft i nie jest w żaden sposób szkodliwe dla komputera.

***

Rzeczywiście, komputer z systemem Windows potrzebuje pakietu redystrybucyjnego Microsoft Visual C ++, aby uruchomić większość swoich programów, a nawet część samego systemu Windows. Ale niektóre problemy techniczne są nieuniknione, jeśli niektóre pliki pakietów zostaną usunięte lub znikną, w takim przypadku naprawa Microsoft Visual C ++ Redistributable staje się ważna. Mamy nadzieję, że nasz przewodnik pomógł Ci w tym z łatwością i owocnymi rezultatami. Jeśli masz dalsze sugestie dotyczące tych samych lub jakichkolwiek zapytań, zostaw je w sekcji komentarzy.

x