Jak scalić dokumenty Microsoft Word

Udostępnij teraz w social media:

Łączenie dwóch typów tego samego pliku jest generalnie łatwe. Format łatwo tłumaczy się z jednego dokumentu na drugi. Jeśli scalisz plik PDF z plikiem DOCX, tekst nie będzie wyglądał prawidłowo. Może zostać ucięty, w większości przypadków formatowanie ulegnie zerwaniu i konieczne będzie usunięcie końcowych spacji i łamania wierszy. Jeśli jednak połączysz plik DOCX z innym plikiem DOCX, nie będziesz mieć tych problemów.

Scal dokumenty Microsoft Word

Możesz otworzyć dokument Microsoft Word, użyć klawiatury Ctrl + A, aby zaznaczyć wszystko, Ctrl + C, aby wszystko skopiować, i Ctrl + V, aby wkleić go do innego dokumentu. To dość łatwe, ale Microsoft Word znacznie ułatwia scalanie dokumentów.

  7 rzeczy do zrobienia po zainstalowaniu Pop!_OS

Jak scalić dokumenty Microsoft Word

Aby scalić dwa lub więcej dokumentów programu Microsoft Word za pomocą wbudowanego narzędzia do scalania, wykonaj następujące kroki. Twoje dokumenty mogą znajdować się w dowolnym miejscu na dysku lokalnym. Musisz tylko otworzyć dokument, z którym chcesz scalić inny dokument. Dokument, który łączysz z innym dokumentem, nie musi być otwarty.

Otwórz dokument Microsoft Word, z którym scalisz inny dokument.
Przejdź do karty Wstaw na wstążce.
Poszukaj przycisku Obiekt i kliknij go.
Z listy wybierz Z pliku.
W otwartym oknie wyboru pliku wybierz dokument, który chcesz scalić.
Kliknij Wstaw.
Zawartość dokumentu zostanie wstawiona.
Powtórz dla wszystkich dokumentów, które chcesz scalić z bieżącym dokumentem Microsoft Word.

  Co oznacza „ICYMI” i jak z niego korzystasz?

Scalanie a kopiowanie/wklejanie

Zawsze możesz skopiować i wkleić zawartość jednego dokumentu Microsoft Word do innego. Może się wydawać, że jest to łatwiejszy proces, biorąc pod uwagę, że używa znanych skrótów klawiaturowych. Metoda kopiuj/wklej jest łatwiejsza w użyciu tylko wtedy, gdy masz małe dokumenty. W przypadku większych dokumentów zawierających obrazy i tabele dobrym pomysłem jest użycie narzędzia scalania.

Narzędzie do scalania zapewni, że nic nie zostanie. Jeśli łączysz pracę grupową w jeden plik, zapobiegnie to pominięciu obrazów, tekstu, nagłówków, tabel itp.

Wniosek

Narzędzie do scalania dokumentów pozwala użytkownikom wstawiać również inne typy dokumentów. Będzie działać tak, że wszystko zostanie skopiowane, ale jeśli dokument nie jest plikiem DOCX, być może będziesz musiał później poprawić formatowanie tekstu. Jeśli masz problemy z kopiowaniem tekstu z pliku PDF, wypróbuj metodę scalania dokumentów. Microsoft Word ma świetne narzędzie do malowania formatów, którego możesz użyć do poprawienia formatowania scalonego tekstu.

  Adblock vs Adblock Plus – który działa najlepiej?

x