Jak sumować wiersze i kolumny w programie Microsoft Word

Jeśli chcesz zsumować wartości w tabeli programu Word, możesz to zrobić bez wyłamywania kalkulatora lub wprowadzania danych do programu Excel, a następnie kopiowania ich z powrotem. Program Word może wykonywać proste obliczenia, takie jak sumowanie, mnożenie i uśrednianie.

Załóżmy, że masz tabelę podobną do poniższej. Masz sprzedane jednostki i koszt jednostkowy i chcesz je pomnożyć, aby uzyskać sumę.

tabela danych dotyczących sprzedaży w słowie

Zacznij od umieszczenia punktu wstawiania w pustej górnej komórce w kolumnie „Suma”.

Następnie przejdź do nowej karty „Układ”, która pojawi się na prawym końcu wstążki (jest oddzielna karta Układ tylko dla tabel), a następnie kliknij przycisk „Formuła”.

kliknij przycisk formuły na karcie układu

W tym przykładzie zamierzamy pomnożyć wartość w kolumnie „Jednostki” przez wartość w kolumnie „Koszt jednostkowy”. Aby to zrobić, wpisz następujące polecenie w polu „Formuła”, aby pomnożyć wartości w dwóch komórkach po lewej stronie bieżącej komórki:

=PRODUCT(LEFT)

Wybierz opcję z listy rozwijanej Format liczb, aby określić format wyniku formuły.

Kliknij „OK”, aby zaakceptować ustawienia i wstawić wzór do komórki.

Wynik formuły zostanie wyświetlony w komórce.

suma pojawia się teraz w komórce

Niestety, program Word nie pozwala na jednoczesne zaznaczenie kilku komórek i utworzenie formuły dla nich wszystkich w jednym kroku, więc będziesz musiał wykonać te same kroki w każdej z pozostałych komórek w kolumnie „Suma”.

Kiedy skończysz, będziesz mieć w pełni uformowany stół.

Ta technika działa prawie tak samo w przypadku kolumn, jak w przypadku wierszy. Załóżmy na przykład, że chcieliśmy dodać wszystkie wartości w kolumnie „Suma”, aby obliczyć naszą całkowitą sprzedaż.

Umieść punkt wstawiania w pustej komórce u dołu kolumny „Suma” (w razie potrzeby wstaw dodatkowy wiersz). Przejdź do zakładki „Układ” i ponownie kliknij przycisk „Formuła”.

Tym razem posłużymy się następującą formułą:

=SUM(ABOVE)

Parametr „POWYŻEJ” mówi programowi Word, aby dodał wszystkie wartości powyżej bieżącej komórki.

Wybierz odpowiedni format liczb i kliknij „OK”.

Suma wszystkich wartości w kolumnie „Suma” zostanie wyświetlona w komórce.

Uwaga: Jeśli dodasz nowe wiersze lub kolumny wartości do tabeli w programie Word, utworzone formuły nie zostaną automatycznie zaktualizowane. Aby zaktualizować formułę, kliknij formułę prawym przyciskiem myszy i wybierz „Aktualizuj pole” z menu podręcznego.

Jeśli chodzi o zarządzanie danymi w tabelach, Word nie oferuje żadnych możliwości programu Excel. Jest to dobre dla małych tabel, takich jak ta, w których nie spodziewasz się znacznych zmian wartości i nie musisz przeglądać danych na różne sposoby. Jeśli potrzebujesz większej funkcjonalności, znacznie lepiej jest wstawić rzeczywisty arkusz kalkulacyjny Excel do dokumentu Word.

x