Jak włączyć wykrywanie urządzeń w trybie programisty Windows 11

Jak włączyć wykrywanie urządzeń w trybie programisty systemu Windows 11

Tryb programisty w systemie Windows 11 zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji i ustawień, które nie są dostępne dla zwykłych użytkowników. Jedną z takich funkcji jest możliwość włączenia wykrywania urządzeń, co pozwala użytkownikom na łatwe identyfikowanie i debugowanie urządzeń podłączonych do komputera. W tym artykule przedstawimy szczegółowe instrukcje, jak włączyć wykrywanie urządzeń w trybie programisty systemu Windows 11.

Włączenie trybu programisty

Zanim będzie można włączyć wykrywanie urządzeń, należy najpierw włączyć tryb programisty na swoim komputerze. Oto jak to zrobić:

1. Otwórz aplikację Ustawienia.
2. Przejdź do zakładki „Konto”.
3. Kliknij opcję „Opcje programisty”.
4. Włącz przełącznik „Tryb programisty”.

Włączenie wykrywania urządzeń

Po włączeniu trybu programisty można teraz włączyć wykrywanie urządzeń. Oto instrukcje krok po kroku:

1. Naciśnij klawisze Win + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom.
2. Wpisz devmgmt.msc* i kliknij *OK, aby otworzyć Menedżera urządzeń.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę komputera na górze listy i wybierz Właściwości.
4. Przejdź do zakładki Sprzęt.
5. Kliknij przycisk Ustawienia instalacji urządzenia.
6. W sekcji „Opcje wykrywania urządzeń” zaznacz pole wyboru Wykrywaj urządzenia, nawet jeśli nie są podłączone do mojego komputera.
7. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.

Korzyści z włączenia wykrywania urządzeń

Włączenie wykrywania urządzeń oferuje kilka korzyści:

* Łatwa identyfikacja urządzeń: Wykrywanie urządzeń umożliwia użytkownikom przeglądanie wszystkich urządzeń podłączonych do ich komputera, nawet jeśli nie są one podłączone.
* Uproszczone debugowanie: Użytkownicy mogą łatwo debugować urządzenia, przeglądając ich właściwości i dzienniki.
* Rozwiązywanie problemów z połączeniem: Wykrywanie urządzeń pomaga użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z połączeniami, identyfikując urządzenia niezainstalowane poprawnie lub działające nieprawidłowo.
* Rozszerzone możliwości debugowania: Wykrywanie urządzeń umożliwia użytkownikom debugowanie urządzeń na niskim poziomie, uzyskując dostęp do ich rejestrów i danych diagnostycznych.

Konfiguracja szczegółowych ustawień wykrywania

Po włączeniu wykrywania urządzeń użytkownicy mogą skonfigurować szczegółowe ustawienia wykrywania, aby dostosować sposób wyświetlania urządzeń. Oto jak to zrobić:

1. W Menedżerze urządzeń przejdź do zakładki Widok.
2. Zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte urządzenia.
3. Wybierz opcję Podłączone urządzenia tylko* lub *Wszystkie urządzenia, aby kontrolować poziom szczegółowości wykrywania.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne urządzenie i wybierz Właściwości, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji wykrywania.

Przykłady zastosowań wykrywania urządzeń

Wykrywanie urządzeń znajduje zastosowanie w różnych scenariuszach, takich jak:

* Testowanie sterowników: Użytkownicy mogą testować sterowniki urządzeń, podłączając urządzenia i obserwując ich wykrywanie i instalację.
* Monitorowanie stanu urządzenia: Użytkownicy mogą monitorować stan urządzeń, przeglądając ich właściwości i dzienniki, aby identyfikować potencjalne problemy.
* Rozwiązywanie problemów z zgodnością: Wykrywanie urządzeń pomaga użytkownikom w rozwiązywaniu problemów z zgodnością, identyfikując urządzenia niezgodne ze sprzętem lub oprogramowaniem ich komputera.
* Debugowanie niestandardowych urządzeń: Deweloperzy urządzeń mogą debugować niestandardowe urządzenia, podłączając je do komputera i wykorzystując wykrywanie urządzeń do ich identyfikowania i debugowania.

Podsumowanie

Włączenie wykrywania urządzeń w trybie programisty systemu Windows 11 zapewnia użytkownikom szereg korzyści, takich jak łatwa identyfikacja urządzeń, uproszczone debugowanie i zaawansowane możliwości debugowania. Konfigurując szczegółowe ustawienia wykrywania, użytkownicy mogą dostosować poziom szczegółowości wykrywania. Wykrywanie urządzeń znajduje zastosowanie w różnych scenariuszach, w tym w testowaniu sterowników, monitorowaniu stanu urządzeń i rozwiązywaniu problemów z zgodnością.

Często zadawane pytania

1. Co to jest wykrywanie urządzeń?
Wykrywanie urządzeń to funkcja, która umożliwia użytkownikom łatwe identyfikowanie i debugowanie urządzeń podłączonych do ich komputera.

2. Jak włączyć tryb programisty w systemie Windows 11?
Aby włączyć tryb programisty, przejdź do Ustawienia > Konto > Opcje programisty i włącz przełącznik „Tryb programisty”.

3. Gdzie mogę znaleźć ustawienia wykrywania urządzeń?
Ustawienia wykrywania urządzeń znajdują się w Menedżerze urządzeń w zakładce „Sprzęt” > „Ustawienia instalacji urządzenia” > „Opcje wykrywania urządzeń”.

4. Jakie są korzyści z włączenia wykrywania urządzeń?
Korzyści z włączenia wykrywania urządzeń obejmują łatwą identyfikację urządzeń, uproszczone debugowanie i zaawansowane możliwości debugowania.

5. Czy mogę dostosować ustawienia wykrywania urządzeń?
Tak, użytkownicy mogą dostosować ustawienia wykrywania urządzeń, takie jak poziom szczegółowości wykrywania i wyświetlanie ukrytych urządzeń.

6. Jakie są zastosowania wykrywania urządzeń?
Wykrywanie urządzeń znajduje zastosowanie w różnych scenariuszach, takich jak testowanie sterowników, monitorowanie stanu urządzeń i rozwiązywanie problemów z zgodnością.

7. Czy mogę wyłączyć wykrywanie urządzeń po jego włączeniu?
Tak, użytkownicy mogą wyłączyć wykrywanie urządzeń, odznaczając pole wyboru „Wykrywaj urządzenia, nawet jeśli nie są podłączone do mojego komputera” w ustawieniach wykrywania urządzeń.

8. Czy wykrywanie urządzeń może uszkodzić mój komputer?
Wykrywanie urządzeń nie powinno uszkodzić komputera, ale użytkownicy powinni zachować ostrożność podczas debugowania urządzeń, aby uniknąć potencjalnych problemów.