Bezpieczny rozruch można włączyć, gdy system jest w trybie użytkownika

Bezpieczny rozruch można włączyć, gdy system jest w trybie użytkownika

Wprowadzenie

Bezpieczny rozruch to funkcja bezpieczeństwa systemu, która pomaga chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem. Działa poprzez sprawdzenie, czy system został uruchomiony przy użyciu oprogramowania układowego i sterowników zaufanych przez producenta komputera. Jeśli nie, bezpieczny rozruch odmówi uruchomienia systemu.

Bezpieczny rozruch można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach BIOS komputera. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne włączenie bezpiecznego rozruchu w trybie użytkownika. Ma to miejsce, gdy system jest już zainfekowany złośliwym oprogramowaniem lub gdy ustawienia BIOS zostały zmienione przez nieautoryzowanego użytkownika.

Jak włączyć bezpieczny rozruch w trybie użytkownika

Aby włączyć bezpieczny rozruch w trybie użytkownika, wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom komputer z nośnika instalacyjnego systemu Windows

2. Wybierz język, godzinę i klawiaturę, a następnie kliknij przycisk „Dalej”

3. Na ekranie „Instaluj teraz” kliknij łącze „Napraw komputer”

4. Na ekranie „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij przycisk „Rozwiązywanie problemów”

5. Na ekranie „Rozwiązywanie problemów” kliknij przycisk „Opcje zaawansowane”

6. Na ekranie „Opcje zaawansowane” kliknij przycisk „Ustawienia oprogramowania układowego UEFI”

7. Na ekranie „Ustawienia oprogramowania układowego UEFI” kliknij przycisk „Uruchom ponownie”

Komputer uruchomi się ponownie i przejdzie do ustawień BIOS.

8. W ustawieniach BIOS znajdź opcję bezpiecznego rozruchu i włącz ją

9. Zapisz zmiany i wyjdź z BIOS-u

Komputer uruchomi się ponownie w trybie bezpiecznego rozruchu.

Korzyści z włączania bezpiecznego rozruchu w trybie użytkownika

Włączenie bezpiecznego rozruchu w trybie użytkownika może pomóc chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem. Poniżej przedstawiono niektóre z korzyści wynikających z włączenia bezpiecznego rozruchu:

* Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem: Bezpieczny rozruch może zapobiec uruchomieniu złośliwego oprogramowania, które zostało zaprojektowane do modyfikowania ustawień systemu lub plików.
* Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem: Bezpieczny rozruch może zapobiec uruchomieniu złośliwego oprogramowania, które zostało zaprojektowane do uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do systemu.
* Poprawiona wydajność systemu: Bezpieczny rozruch może pomóc poprawić wydajność systemu poprzez uniemożliwienie modyfikacji ustawień systemu lub plików przez złośliwe oprogramowanie.

Wnioski

Włączenie bezpiecznego rozruchu w trybie użytkownika może pomóc chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem. Proces włączania bezpiecznego rozruchu w trybie użytkownika jest prosty i można go wykonać w kilku krokach. Po włączeniu bezpiecznego rozruchu będziesz mógł mieć pewność, że Twój komputer jest chroniony przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

Często zadawane pytania

1. Czy bezpieczny rozruch jest zawsze włączony?

Nie, bezpieczny rozruch nie jest zawsze włączony. Można go włączyć lub wyłączyć w ustawieniach BIOS komputera.

2. Dlaczego bezpieczny rozruch może nie być włączony?

Bezpieczny rozruch może nie być włączony z kilku powodów, takich jak:

* System jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem: Złośliwe oprogramowanie może wyłączyć bezpieczny rozruch, aby uniknąć wykrycia.
* Ustawienia BIOS zostały zmienione przez nieautoryzowanego użytkownika: Nieautoryzowany użytkownik mógł wyłączyć bezpieczny rozruch, aby uzyskać dostęp do systemu.
* Komputer jest starszy: Starsze komputery mogą nie obsługiwać bezpiecznego rozruchu.

3. Czy można włączyć bezpieczny rozruch, gdy system jest uruchomiony?

Nie można włączyć bezpiecznego rozruchu, gdy system jest uruchomiony. Musisz uruchomić komputer z nośnika instalacyjnego systemu Windows lub środowiska odzyskiwania systemu, aby włączyć bezpieczny rozruch.

4. Jakie są wady korzystania z bezpiecznego rozruchu?

Bezpieczny rozruch ma kilka wad, takich jak:

* Może uniemożliwić instalację niektórych systemów operacyjnych i programów: Bezpieczny rozruch może uniemożliwić instalację systemów operacyjnych i programów, które nie są podpisane cyfrowo przez producenta komputera.
* Może uniemożliwić uruchamianie komputera z urządzeń zewnętrznych: Bezpieczny rozruch może uniemożliwić uruchamianie komputera z urządzeń zewnętrznych, takich jak dyski USB lub płyty DVD.
* Może spowolnić uruchamianie komputera: Bezpieczny rozruch może spowolnić uruchamianie komputera, ponieważ sprawdza poprawność oprogramowania układowego i sterowników przed uruchomieniem systemu.

5. Czy bezpieczny rozruch jest niezbędny?

Bezpieczny rozruch nie jest niezbędny, ale jest zalecany ze względu na korzyści, jakie zapewnia. Pomaga chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem i nieautoryzowanym dostępem.

6. Czy można wyłączyć bezpieczny rozruch?

Tak, można wyłączyć bezpieczny rozruch w ustawieniach BIOS komputera. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie bezpiecznego rozruchu może osłabić zabezpieczenia komputera.

7. Co zrobić, jeśli bezpieczny rozruch jest wyłączony?

Jeśli bezpieczny rozruch jest wyłączony, należy go włączyć w ustawieniach BIOS komputera. Jeśli nie możesz włączyć bezpiecznego rozruchu, skontaktuj się z producentem komputera.

8. Jak sprawdzić, czy bezpieczny rozruch jest włączony?

Aby sprawdzić, czy bezpieczny rozruch jest włączony, wykonaj następujące kroki:

1. Uruchom komputer z nośnika instalacyjnego systemu Windows lub środowiska odzyskiwania systemu.
2. Na ekranie „Instaluj teraz” kliknij łącze „Napraw komputer”.
3. Na ekranie „Opcje odzyskiwania systemu” kliknij przycisk „Rozwiązywanie problemów”.
4. Na ekranie „Rozwiązywanie problemów” kliknij przycisk „Opcje zaawansowane”.
5. Na ekranie „Opcje zaawansowane” kliknij przycisk „Ustawienia oprogramowania układowego UEFI”.
6. Na ekranie „Ustawienia oprogramowania układowego UEFI” sprawdź, czy opcja bezpiecznego rozruchu jest włączona.