Jak zainstalować Netstat w systemie Linux

Netstat to narzędzie Linux, którego administratorzy systemu używają do analizy statystyk sieci. Przydaje się, gdy próbujesz dokładniej przyjrzeć się swojej maszynie z Linuksem i temu, jak radzi sobie z siecią. W tym przewodniku pokażemy, jak zainstalować Netstat na komputerze z systemem Linux.

Jak zainstalować Netstat na Ubuntu?

Aplikacja Netstat jest szeroko dostępna dla wszystkich systemów operacyjnych Linux, w tym takich jak Ubuntu. Jednak, aby rozpocząć instalację tego programu w systemie Ubuntu, musisz uruchomić okno terminala.

Aby otworzyć okno terminala na pulpicie Ubuntu, naciśnij Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Alternatywnie wyszukaj „Terminal” w menu aplikacji. Gdy okno terminala jest otwarte, użyj polecenia Apt install poniżej, aby zainstalować pakiet „net-tools”. Ten pakiet zawiera Netstat.

sudo apt install net-tools

Po wprowadzeniu powyższego polecenia Ubuntu poprosi o podanie hasła. Zrób tak. Następnie naciśnij przycisk Y, aby potwierdzić, że chcesz zainstalować oprogramowanie. Po naciśnięciu Y, Ubuntu zainstaluje pakiet „net-tools”, który da ci dostęp do Netstat.

Jak zainstalować Netstat na Debianie

Debian ma pakiet „net-tools” dostępny w swoim repozytorium oprogramowania, podobnie jak Ubuntu. W rezultacie będziesz mógł zainstalować go z terminala. Aby rozpocząć proces instalacji, musisz uruchomić okno terminala.

Aby otworzyć okno terminala, naciśnij Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Alternatywnie wyszukaj „Terminal” w menu aplikacji i otwórz go w ten sposób. Po otwarciu okna terminala można rozpocząć instalację.

Korzystając z okna terminala, zainstaluj pakiet „net-tools” w swoim systemie. Możesz zainstalować ten pakiet na Debianie, używając poniższego polecenia Apt-get.

sudo apt-get install net-tools

Gdy wpiszesz powyższą komendę instalacji, menedżer pakietów Debiana poprosi Cię o podanie hasła. Następnie za pomocą klawiatury wprowadź hasło i naciśnij klawisz Enter.

Po naciśnięciu klawisza Enter Debian poprosi o naciśnięcie klawisza Y, aby kontynuować instalację. Gdy to zrobisz, Netstat zostanie zainstalowany na twoim komputerze.

Jak zainstalować Netstat w Arch Linux

Aplikacja Netstat jest dostępna w Arch Linux dla wszystkich użytkowników. Jest to jednak narzędzie wiersza poleceń, więc musisz otworzyć okno terminala, aby aplikacja działała. Aby otworzyć okno terminala, naciśnij Ctrl + Alt + T na klawiaturze. Lub wyszukaj „terminal” w menu aplikacji i uruchom go w ten sposób.

Gdy masz otwarte okno terminala, użyj Pacman polecenie, aby zainstalować pakiet „net-tools” na komputerze Arch Linux.

sudo pacman -S net-tools

Po uruchomieniu powyższego polecenia Arch Linux poprosi Cię o podanie hasła. Za pomocą klawiatury wprowadź swoje hasło. Następnie stamtąd naciśnij klawisz Y, aby potwierdzić, że chcesz zainstalować pakiet. Kiedy to zrobisz, Arch Linux zainstaluje Netstat.

Jak zainstalować Netstat w Fedorze Linux?

Netstat jest dostępny dla użytkowników Fedory Linux za pośrednictwem oficjalnych repozytoriów oprogramowania. W niektórych systemach Fedora Linux to narzędzie grudzień już być zainstalowany. Jeśli jednak nie masz jeszcze Netstat, możesz uruchomić go za pomocą menedżera pakietów DNF.

Aby rozpocząć instalację, otwórz okno terminala na pulpicie Fedory. Możesz to zrobić, naciskając Ctrl + Alt + T. Lub wyszukaj „Terminal” w menu aplikacji. Gdy okno terminala jest otwarte i gotowe do użycia, zainstaluj program „net-tools” w Fedorze za pomocą polecenia instalacji dnf.

sudo dnf install net-tools

Po wprowadzeniu powyższego polecenia Fedora poprosi o podanie hasła. Zrób to za pomocą klawiatury. Po wprowadzeniu hasła DNF zbierze wszystkie zależności wymagane do zainstalowania oprogramowania. Następnie poprosi o naciśnięcie klawisza Y, aby kontynuować. Zrób to, aby zainstalować Netstat w Fedorze.

Jak zainstalować Netstat na OpenSUSE Linux

Program Netstat jest dostępny dla wszystkich użytkowników OpenSUSE Leap i OpenSUSE Tumbleweed za pośrednictwem repozytorium oprogramowania „OpenSUSE Oss”. Aby rozpocząć instalację, otwórz okno terminala, naciskając Ctrl + Alt + T na klawiaturze lub wyszukaj „Terminal” w menu aplikacji.

Gdy okno terminala jest otwarte i gotowe do użycia, wprowadź następujące polecenie instalacji zypper poniżej, aby skonfigurować pakiet „net-tools” na komputerze OpenSUSE.

sudo zypper install net-tools

Po wprowadzeniu powyższego polecenia OpenSUSE poprosi o podanie hasła. Za pomocą klawiatury wpisz go. Następnie naciśnij polecenie Y po tym, jak SUSE wyświetli wszystkie pakiety, które zostaną zainstalowane. Po naciśnięciu klawisza Y Netstat zostanie skonfigurowany na komputerze z systemem OpenSUSE Linux.

x