Który framework JS wybrać? [2023]

JavaScript jest jednym z najczęściej używanych języków programowania, ponieważ może tworzyć aplikacje po stronie klienta i po stronie serwera.

JavaScript ma wiele frameworków i bibliotek, które upraszczają tworzenie aplikacji internetowych i rozszerzają ich funkcjonalność.

Svelte i React to frameworki front-end, które są popularne wśród programistów. Którego wybrać jako programistę? W tym artykule przedstawimy debatę Svelte vs. React, omówimy różnice między nimi i zilustrujemy, gdzie można użyć każdego z nich.

Co to jest Svelte?

Svelte to internetowy kompilator JavaScript o otwartym kodzie źródłowym. W przeciwieństwie do większości frameworków JavaScript, które wykonują większość swojej pracy w przeglądarkach, Svelte używa swojego kompilatora do optymalizacji kodu w czasie kompilacji.

Svelte został stworzony przez Richa Harrisa w 2016 roku i od tego czasu przyciągnął dużą bazę użytkowników. Według ankiety Stack Overflow 2022, Svelte jest jednym z najbardziej lubianych frameworków JavaScript.

Aby utworzyć Svelte, musisz najpierw zainstalować Node.js na komputerze lokalnym.

Po zainstalowaniu NodeJS możesz zacząć od Svelte za pomocą tych poleceń:

npx degit sveltejs/template moz-todo-svelte

cd moz-todo-svelte

npm install

npm run dev

Oto, co zostanie wyrenderowane w Twojej przeglądarce

Cechy smukłego

 • Reaktywny. Svelte aktualizuje DOM w czasie kompilacji. Deweloperzy nie muszą używać zewnętrznych bibliotek zarządzania stanem podczas korzystania z tej struktury.
 • Używa zwykłego JavaScript. Deweloperzy zaznajomieni z HTML, CSS i zwykłym JavaScriptem z łatwością nauczą się Svelte.
 • Lekki i zużywa mniej kodu. Możesz stworzyć prosty świat powitalny w Svelte, używając tych kilku linijek kodu:
<script>

  let name = "World"

</script>

<h1>Hello {name}!</h1>

Korzyści z używania Svelte

 • Mały rozmiar: w porównaniu z innymi frameworkami, aplikacja Svelte jest mała i szybko się ładuje.
 • Prosta składnia: Svelte jest łatwy do nauczenia dzięki prostej składni.
 • Nie używa wirtualnego DOM: Svelte, w przeciwieństwie do większości frameworków, nie ma wirtualnego DOM, co prowadzi do szybkiego renderowania.
 • Świetna wydajność: ten kompilator online kompiluje kod w czasie kompilacji, tworząc szybkie i małe aplikacje.

Co to jest reakcja?

React to popularna biblioteka JavaScript do tworzenia interfejsów użytkownika. Ta biblioteka typu open source jest utrzymywana przez Meta (wcześniej Facebook) i zasila interfejsy użytkownika popularnych aplikacji internetowych, takich jak Airbnb, Facebook i Instagram.

Pierwszą firmą, która wykorzystała React, był Facebook w swoim kanale informacyjnym. Kiedy biblioteka stała się open source w 2013 roku, więcej firm ją wybrało i stała się jedną z najczęściej używanych bibliotek JavaScript w nowoczesnej przestrzeni programistycznej.

React działa również na NodeJS. Gdy już masz Node na swoim komputerze, uruchom te polecenia, aby skonfigurować aplikację React:

npx create-react-app my-app
cd my-app

npm start

To jest struktura plików aplikacji React

Cechy Reacta

 • Rozszerzenie składni JavaScript (JSX): JSX umożliwia programistom pisanie kodu HTML w tym samym pliku, który zawiera kod JavaScript. JSX różni się również od HMTL sposobem nazywania swoich działów (DIV), ponieważ używa „nazwy klasy” (camelCase) zamiast klasy.
 • Wirtualny obiektowy model dokumentu (VDOM): React ma lekką reprezentację prawdziwego DOM poprzez swój wirtualny DOM. Kiedy zmienia się stan obiektu, VDOM aktualizuje tylko ten obiekt w prawdziwym DOM zamiast aktualizować cały projekt.
 • Architektura modułowa: React umożliwia programistom pisanie małych komponentów wielokrotnego użytku. Aktualizacja i konserwacja takich komponentów jest również łatwa.

Korzyści z używania React

 • Oparte na komponentach: React umożliwia programistom dzielenie kodu na małe komponenty wielokrotnego użytku.
 • Obsługuje różne biblioteki: Możesz rozszerzyć funkcjonalność aplikacji React, używając różnych bibliotek i frameworków do obsługi funkcji, takich jak uwierzytelnianie.
 • Deklaratywne: Tworzenie interaktywnych interfejsów użytkownika jest bardzo proste, gdy używasz React. Deklaratywne widoki aplikacji React ułatwiają czytanie i debugowanie kodu.
 • Elastyczność: możesz używać React do tworzenia różnych aplikacji internetowych, od mediów społecznościowych i platform rozrywkowych po witryny edukacyjne.

Svelte vs React: podobieństwa

Chociaż Svelte i React są różne, mają pewne podobieństwa:

 • Oparte na komponentach. Zarówno Svelte, jak i React mają architekturę opartą na komponentach. Takie podejście pozwala programistom podzielić swoją bazę kodu na małe bity.
 • Reaktywny. Obie platformy eliminują ręczną interwencję, ponieważ ich aplikacje aktualizują się automatycznie po zmianie danych.

Svelte vs React: Różnice

# 1. Rozmiar

Wersja .gzip Svelte ma tylko 1,6 kilobajta. W ten sposób możesz szybko załadować tę aplikację i mieć pewność wysokiej wydajności.

Wersja .gzip Reacta ma rozmiar 42,2 kilobajtów. Aplikacja jest nieco większa, ponieważ jest dostarczana z ReactDOM.

#2. Wydajność

React używa wirtualnego DOM, tymczasowego magazynu pamięci dla zmian wprowadzonych w interfejsie użytkownika. React jest więc szybszy niż tradycyjny obiektowy model dokumentu (DOM) używany w JavaScript, ponieważ wirtualny DOM opóźnia aktualizacje, dopóki renderowanie i aktualizacja nie będą mogły być wykonane efektywnie.

Svelte nie używa wirtualnego DOM. Ta struktura interpretuje swój kod w czasie kompilacji. Svelte to bezserwerowy framework, którego model DOM jest aktualizowany za każdym razem, gdy przypisanie/akcja powoduje zmianę na etapie komponentu.

Brak wirtualnego DOM w Svelte sprawia, że ​​aplikacja Svelte jest szybsza niż React.

#3. Konserwacja

Svelte ma mniej niż dekadę, ponieważ został wprowadzony w 2016 roku. Jednak ten kompilator online ma niesamowity zespół programistów i konserwatorów.

React jest utrzymywany przez Meta, różne firmy i indywidualnych programistów. Ta biblioteka ma oddany zespół, wyjaśniający, dlaczego zawsze wprowadza nowe funkcje.

React wygrywa, jeśli chodzi o konserwację.

#4. Testowanie

Svelte używa @testing-library/svelte jako swojej platformy testowej. Biblioteka jest przeznaczona do testowania aplikacji przy użyciu podejścia, które ściśle odzwierciedla sposób interakcji użytkowników z aplikacją.

React używa React Testing Library, która testuje komponenty z perspektywy użytkownika. Możesz także użyć biblioteki Enzyme, jeśli chcesz mieć szczegółową kontrolę nad procesem testowania.

Svelte i React mają dedykowane biblioteki testowe, które pomagają programistom w tworzeniu funkcjonalnych aplikacji. Możesz także użyć zewnętrznych platform testowych, takich jak Mocha, do testowania aplikacji Svelte i React.

Svelte to dość nowy framework, a jego społeczność nie jest tak duża w porównaniu do Reacta. Liczba programistów i firm korzystających ze Svelte jest również niska.

React ma świetne wsparcie społeczności, która tworzy samouczki, przewodniki, aktualizacje i komponenty. Jest jedną z najczęściej używanych bibliotek JavaScript i jest utrzymywana przez Meta, giganta technologicznego. Uzyskanie pomocy od społeczności React jest łatwe, ponieważ jest ogromna i zapewnia wsparcie.

React wygrywa dzięki wsparciu społeczności. Programiści React są również bardzo poszukiwani w porównaniu do Svelte.

#6. Biblioteki

Svelte ma społeczność open source, która oferuje dodatkowe funkcje React. Na przykład możesz kierować swoją aplikację Svelte za pomocą SvelteNavigator. Svelte ma również potężne biblioteki interfejsu użytkownika, takie jak Sveltestrap i Svelte Material UI.

React jest wspierany przez społeczność open source, która tworzy narzędzia i biblioteki w celu zwiększenia jego funkcjonalności. Na przykład ta biblioteka ma Material UI i React Bootstrap, biblioteki UI, a także używa React Router do routingu. React używa Next.js i Gatsby do renderowania po stronie serwera.

Mimo że społeczność Svelte ciężko pracuje nad dodaniem nowych narzędzi, frameworków i bibliotek, React wciąż jest daleko do przodu.

#7. Składnia i łatwość użycia

Svelte ma prostą składnię, używając czystego HTML, JavaScript i CSS. Każdy, kto ma podstawową wiedzę na temat HTML, CSS i JavaScript, z łatwością opanuje Svelte.

React ma stromą krzywą uczenia się, ponieważ użytkownicy muszą uczyć się i doskonalić nowe koncepcje, takie jak JSX i CSS-in-JS. Podczas nazywania klas w div, React używa className (camelCase), co może zmylić kogoś, kto pochodzi z HTML i CSS.

Svelte beats Reaguj na prostotę składni, ponieważ jest łatwiejszy do nauczenia się dla tych, którzy rozumieją zwykły CSS, HTML i CSS.

FeatureReact SvelteRozmiar 42,2 kilobajtów 1,6 kilobajtówWydajnośćWykorzystuje wirtualny DOMDNie korzysta z wirtualnego DOMMaintenanceMeta, indywidualni programiści i firmyGłówny zespół programistów kierowany przez Richa HarrisaTestowanie wykorzystuje React Testing LibraryUżyje @testing-library/svelteWsparcie społecznościHugeWciąż rośnieSyntaxJSXPure HTML, JavaScript i HTML

Które jest najlepsze? Szczupła czy Reaguj?

Svelte i React to niesamowite biblioteki JavaScript, które mogą tworzyć szeroką gamę aplikacji. Oba mają swoje mocne i słabe strony, a podjęcie decyzji, którego użyć, może być trudne. Na podstawie analizy funkcji i wydajności możesz użyć tych frameworków w następujący sposób:

Kiedy stosować Svelte?

 • Tworzenie małych projektów: Svelte jest odpowiednie, jeśli chcesz stworzyć prostą stronę internetową, taką jak strona z portfolio z kilkoma funkcjami.
 • Cenisz wydajność i zoptymalizowany kod: Svelte nie używa Virtual DOM, co czyni go szybszym niż aplikacje React.
 • Chcesz zbudować dynamiczne interfejsy użytkownika: Ten kompilator kompiluje kod do wysoce zoptymalizowanego JavaScript, dzięki czemu idealnie nadaje się do interfejsów użytkownika, które często się zmieniają.

Kiedy używać Reacta?

 • Podczas tworzenia złożonych interfejsów użytkownika: funkcja komponentów wielokrotnego użytku w React sprawia, że ​​jest to idealna opcja, jeśli chcesz tworzyć aplikacje ze złożonymi interfejsami.
 • Podczas tworzenia dużych aplikacji: React ma mnóstwo funkcji, które ułatwiają tworzenie dużych aplikacji.
 • Gdy szukasz biblioteki z wieloma bibliotekami, narzędziami i świetnym wsparciem: React jest wspierany przez dużą społeczność, dlatego prawdopodobnie szybko uzyskasz pomoc.

Wniosek

Mamy nadzieję, że teraz zaangażujesz się w debatę Svelte vs. React i określisz ich podobieństwa, różnice oraz najlepszy przypadek użycia. Zawsze upewnij się, że określiłeś charakter aplikacji, którą chcesz utworzyć, aby podjąć świadomą decyzję.

Svelte jest odpowiedni, jeśli cenisz sobie szybkość podczas tworzenia małych aplikacji i budowania dynamicznych interfejsów. Z drugiej strony React powinien być twoją biblioteką, do której chcesz się udać, jeśli chcesz budować złożone interfejsy użytkownika, potrzebujesz biblioteki z doskonałym wsparciem i podczas tworzenia dużych aplikacji.

Możesz także zbadać różnice między React i React Native.