Przykład internacjonalizacji (i18n) i lokalizacji (L10n) Spring MVC

Wprowadzenie do internacjonalizacji (i18n) i lokalizacji (L10n) w Spring MVC

W dzisiejszym globalnym, połączonym świecie posiadanie aplikacji internetowych i mobilnych, które mogą skutecznie dotrzeć do użytkowników na całym świecie, ma kluczowe znaczenie для sukcesu. Aby zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie, ważne jest, aby treści, funkcje i interfejs Twojej aplikacji były dostosowane do ich języka, kulturowych niuansów i preferencji regionalnych.

Internacjonalizacja (i18n) i lokalizacja (L10n) to dwie komplementarne techniki, które umożliwiają tworzenie aplikacji przyjaznych dla różnych kultur. Internacjonalizacja polega na projektowaniu i rozwijaniu aplikacji w sposób, który ułatwia dostosowanie jej do różnych języków i regionów, natomiast lokalizacja koncentruje się na dostosowywaniu aplikacji do konkretnych ustawień regionalnych, w tym języka, formatu daty, waluty i konwencji kulturowych.

W tym artykule przyjrzymy się, jak zaimplementować internacjonalizację i lokalizację w aplikacji Spring MVC, popularnym frameworku Java dla tworzenia aplikacji internetowych.

Internacjonalizacja w Spring MVC

Internacjonalizacja w Spring MVC polega na oddzieleniu treści i logiki aplikacji od kodu zależnego od języka. Obejmuje ona następujące kroki:

Tworzenie plików właściwości: Pliki właściwości są używane do przechowywania tekstu statycznego, takiego jak etykiety interfejsu użytkownika, komunikaty o błędach i komunikaty informacyjne, w różnych językach. Każdy plik właściwości jest powiązany z określonym kodem języka (np. en_US dla angielskiego amerykańskiego).
Wstrzykiwanie translatora: Translator jest interfejsem, który pozwala na dostęp do plików właściwości. Spring MVC zapewnia implementację Translator (MessageSource), która może być wstrzykiwana do kontrolerów i usług.
Tłumaczenie tekstu: Aby przetłumaczyć tekst, użyj metody getMessage() interfejsu Translator, podając klucz wiadomości i locale użytkownika.

Lokalizacja w Spring MVC

Lokalizacja w Spring MVC polega na dostosowaniu aplikacji do konkretnych ustawień regionalnych. Obejmuje to następujące kroki:

Ustawianie locale: Locale reprezentuje ustawienia regionalne użytkownika, takie jak język, kraj i region. Spring MVC zapewnia obiekt LocaleResolver, który pozwala na pobieranie locale użytkownika z żądania HTTP.
Formatowanie dat i liczb: Formatowanie dat i liczb powinno być dostosowane do ustawień regionalnych użytkownika. Spring MVC zapewnia klasa’y do formatowania dat (DateFormat) i liczb (NumberFormat), które pozwalają na formatowanie wartości zgodnie z regułami obowiązującymi w ustawieniach regionalnych.
Obsługa walut: Aplikacje często muszą obsługiwać różne waluty. Spring MVC zapewnia klasa’e do obsługi walut (Currency), które umożliwiają konwersję wartości walutowych oraz formatowanie ich zgodnie z ustawieniami regionalnymi użytkownika.

Przykłady

Przykład 1: Tłumaczenie etykiet interfejsu użytkownika

Aby przetłumaczyć etykiety interfejsu użytkownika, należy utworzyć pliki właściwości dla różnych języków i użyć metody getMessage() kontrolera, aby pobrać przetłumaczone teksty.

java
// en_US.properties
label.submit=Submit

// pl_PL.properties
label.submit=Wyślij

java
@Controller
public class MyController {

@Autowired
private MessageSource messageSource;

@RequestMapping("/form")
public String showForm(Model model, Locale locale) {
model.addAttribute("submitButtonLabel", messageSource.getMessage("label.submit", null, locale));
return "form";
}
}

Przykład 2: Formatowanie dat

Aby sformatować daty zgodnie z ustawieniami regionalnymi użytkownika, należy wstrzyknąć obiekt DateFormat i użyć metody format() do sformatowania wartości daty.

java
@Autowired
private DateFormat dateFormat;

@RequestMapping("/date")
public String showDate(Model model, Locale locale) {
Date date = new Date();
model.addAttribute("formattedDate", dateFormat.format(date, locale));
return "date";
}

Wnioski

Implementacja internacjonalizacji i lokalizacji w Spring MVC jest kluczowa dla tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych, które mogą skutecznie dotrzeć do użytkowników na całym świecie. Oddzielając treści i logikę aplikacji od kodu zależnego od języka i dostosowując aplikację do konkretnych ustawień regionalnych, możesz zapewnić użytkownikom optymalne doświadczenie, niezależnie od ich języka, kultury czy lokalizacji.

Często zadawane pytania

1. Jaka jest różnica między internacjonalizacją a lokalizacją?

Internacjonalizacja to proces przygotowania aplikacji do lokalizacji, a lokalizacja to adaptacja aplikacji do konkretnych ustawień regionalnych.

2. Jakie są korzyści z internacjonalizacji i lokalizacji?

Internacjonalizacja i lokalizacja pozwalają na dotarcie do szerszego grona odbiorców, poprawę doświadczenia użytkownika, zwiększenie sprzedaży i zbudowanie silniejszej marki.

3. Jakie są różne sposoby przechowywania tłumaczeń?

Tłumaczenia można przechowywać w plikach właściwości, bazach danych lub narzędziach do zarządzania tłumaczeniami.

4. Jak obsłużyć różne formaty dat i liczb?

Możesz użyć klas formatujących Spring MVC lub bibliotek innych firm, takich jak Joda-Time.

5. Jak przetłumaczyć dynamicznie generowany tekst?

Wstrzykaj obiekt Translator do komponentów, które generują dynamiczny tekst, i użyj metody getMessage() do tłumaczenia tekstu.

6. Jak obsługiwać wiele języków w jednym widoku?

Użyj selektora języka, aby umożliwić użytkownikom wybór preferowanego języka, i dostosuj widok do wybranego locale.

7. Jak testować internacjonalizację i lokalizację?

Użyj narzędzi do testowania jednostkowego i integracji, aby sprawdzić, czy tłumaczenia są prawidłowo pobierane i wyświetlane.

8. Jakie są najlepsze praktyki internacjonalizacji i lokalizacji?

Używaj plików właściwości, udostępniaj treści pomocne w tłumaczeniu i unikaj kodowania literowego w kodzie.

Tagi:

– Spring MVC
– Internacjonalizacja (i18n)
– Lokalizacja (L10n)
– Plik właściwości
– Locale
– Formatowanie dat
– Formatowanie liczb