8 najlepszych programów UEM usprawniających zarządzanie IT

Szybki rozwój pracy zdalnej i pojawienie się hybrydowych miejsc pracy sprawiły, że operacje zarządzania IT stały się bardziej złożone. Jednak oprogramowanie Unified Endpoint Management (UEM) oferuje rozwiązanie tego problemu. Zapewnia głównie scentralizowaną platformę, z której organizacje mogą zarządzać wszystkimi punktami końcowymi, urządzeniami i aplikacjami.

UEM łączy wszystko w jedną, przyjazną dla użytkownika platformę, zamiast wykorzystywać różne narzędzia dla każdego typu urządzenia. Dzięki temu życie personelu IT staje się prostsze, a jednocześnie oszczędza czas i zasoby. Jednak w narzędziach UEM jest więcej funkcji, takich jak środki bezpieczeństwa, integracja stron trzecich, analizy i tak dalej.

W tym artykule przyjrzymy się wielu zaletom oprogramowania UEM i podkreślimy kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze idealnego rozwiązania. Przedstawimy również przegląd najlepszych dostępnych programów UEM. W konsekwencji możesz zaoszczędzić czas i wysiłek w doborze odpowiedniego narzędzia dla swojej organizacji.

Korzyści biznesowe oprogramowania UEM

Firmy każdej wielkości iz różnych branż mogą optymalizować zarządzanie IT za pomocą oprogramowania UEM. Sprawdźmy więc korzyści biznesowe, jakie organizacje mogą uzyskać, korzystając z narzędzi UEM:

Uproszczone zarządzanie urządzeniami

Firmy mogą monitorować i konserwować wszystkie urządzenia ze scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego. Kiedy wszystkie punkty końcowe są podłączone do jednego narzędzia UEM, zarządzanie urządzeniami staje się łatwiejsze. W rezultacie upraszcza przepływ pracy, zmniejsza koszty i ułatwia pracę zespołom IT.

Rozszerzona ochrona

Obecnie coraz więcej osób pracuje zdalnie i korzysta z urządzeń osobistych w cyfrowym środowisku pracy. W ten sposób bezpieczeństwo stało się głównym problemem dla firm. Narzędzia UEM umożliwiają organizacjom monitorowanie i zabezpieczanie wszystkich urządzeń podłączonych do ich sieci. Zwiększa środki bezpieczeństwa dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu, szyfrowaniu i funkcjom zdalnego czyszczenia.

Wnikliwa analiza

Oprogramowanie UEM oferuje wnikliwą analizę wydajności i użytkowania urządzenia. Firmy mogą monitorować wydajność urządzeń i korzystanie z niektórych aplikacji. W ten sposób mogą poprawić trwałość urządzenia, zaoszczędzić na wydatkach i dokonywać świadomych wyborów zasad użytkowania. Ponadto narzędzia UEM mogą dostarczać raporty dotyczące zgodności urządzeń w celu identyfikacji problemów związanych z bezpieczeństwem i odpowiedniego reagowania.

Zarządzanie zgodnością

Firmy są zobowiązane do przestrzegania pewnych przepisów dotyczących zgodności w wielu sektorach. Tak więc, sprawdzając, czy wszystkie urządzenia są zgodne z wymaganiami i normami prawnymi, narzędzia UEM mogą pomóc w zarządzaniu zgodnością. Obejmuje to przepisy regulujące ochronę danych, takie jak RODO i HIPAA, a także standardy specyficzne dla niektórych branż, takie jak PCI-DSS i SOX.

Funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu UEM

Wybierając oprogramowanie UEM dla swojej organizacji, należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

Obsługa urządzeń: Idealne narzędzie UEM zapewnia obsługę wszystkich rodzajów urządzeń, w tym komputerów stacjonarnych, smartfonów i innych. Ponadto nie będzie ograniczony do obsługi żadnego konkretnego systemu operacyjnego.

Zapisz zarządzanie urządzeniami: Oprogramowanie UEM powinno zapewniać bezpieczne zarządzanie urządzeniami i chronić przed naruszeniami danych. Dlatego powinien zawierać najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych, VPN i ochrona antywirusowa.

Łatwe wdrażanie i skalowalność: narzędzie powinno być proste w instalacji, konfiguracji i adaptacji zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami biznesowymi. Zespół IT powinien mieć możliwość kontrolowania urządzeń z dowolnego miejsca za pomocą funkcji zdalnego zarządzania urządzeniami.

Przyjazny dla użytkownika interfejs: dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi zespół powinien uprościć obowiązki związane z zarządzaniem urządzeniami. Ponadto powinno to skrócić możliwości uczenia się zespołu IT.

Potężne raportowanie i analiza: Za pomocą tego narzędzia personel IT powinien być w stanie monitorować użycie urządzenia i wykrywać problemy z wydajnością. Ponadto powinien monitorować zagrożenia bezpieczeństwa za pomocą narzędzi EUM, pełnego raportowania i funkcji analitycznych.

Możliwości integracji: Aby oferować kompleksowe funkcje zarządzania urządzeniami, aplikacja powinna płynnie współdziałać z innymi aplikacjami i platformami biznesowymi. Na przykład zarządzanie informacjami o bezpieczeństwie i zdarzeniami (SIEM) oraz zarządzanie tożsamościami i dostępem (IAM).

Zarządzanie zgodnością: Narzędzie powinno zawierać funkcje umożliwiające wykorzystanie możliwości zarządzania zgodnością. Dzięki temu organizacje mogą spełniać wymogi regulacyjne, takie jak HIPPA, PCI-DSS i RODO.

Po zapoznaniu się z podstawową cechą idealnego narzędzia UEM, przyjrzyjmy się teraz niektórym z najlepszych dostępnych narzędzi.

Centrala punktów końcowych

Endpoint Central, wcześniej znany jako Desktop Central, to potężne rozwiązanie UEM i bezpieczeństwa. Został opracowany w celu uproszczenia zarządzania bezpieczeństwem serwerów i różnych urządzeń (komputerów stacjonarnych, smartfonów i innych).

To narzędzie pozwala firmom zarządzać wszystkimi punktami końcowymi z jednego miejsca. W ten sposób dzięki swoim cennym funkcjom automatyzuje rutynowe zadania zarządzania.

Kluczowe cechy:

 • Funkcja zarządzania poprawkami, która automatyzuje typowe zadania zarządzania punktami końcowymi. Na przykład instalacja poprawek, wdrażanie oprogramowania, wdrażanie systemu operacyjnego i tworzenie obrazów.
 • Funkcja zarządzania zasobami pozwala użytkownikom kontrolować urządzenia USB, monitorować wykorzystanie oprogramowania oraz zarządzać zasobami oprogramowania i licencjami.
 • Zdalne zarządzanie pulpitem pozwala firmom kontrolować odległe stacje robocze.
 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi umożliwia firmom kontrolowanie korzystania z urządzeń mobilnych. Ustanawia profile i reguły oraz konfiguruje Wi-Fi, VPN, konta e-mail i nie tylko.
 • Najnowocześniejsze funkcje zarządzania bezpieczeństwem, takie jak zarządzanie funkcją BitLocker i zapobieganie utracie danych, a ponadto zapewnia bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń oraz ochronę przed oprogramowaniem ransomware.
 • Dzięki zarządzaniu systemem operacyjnym firmy mogą zautomatyzować wdrażanie systemu operacyjnego i aplikacji.
 • Zarządzanie urządzeniami USB ułatwia monitorowanie i regulowanie korzystania z urządzeń USB.
 • Zarządzanie energią pozwala firmom kontrolować zużycie energii i oszczędzać koszty energii.
 • Automatyzuje zarządzanie zgodnością i umożliwia organizacjom przestrzeganie norm i przepisów branżowych.

NinjaOne

NinjaOne to ujednolicony system zarządzania punktami końcowymi, który pomaga użytkownikom w centralnym i wydajnym zarządzaniu punktami końcowymi. Zapewnia najwyższą widoczność i kontrolę punktów końcowych, łatwo zwiększając wydajność techników. Dzięki temu uzyskasz ujednolicone zarządzanie urządzeniami, zautomatyzujesz zadania i zwiększysz wydajność.

Kluczowe cechy:

 • Oferuje monitorowanie w czasie rzeczywistym i automatyczne alerty dla techników w celu rozwiązania problemów i zminimalizowania wpływu na użytkowników końcowych.
 • Dzięki bezpiecznemu dostępowi zdalnemu użytkownicy mogą przejąć kontrolę nad zarządzanymi punktami końcowymi i zapewnić bezpieczne wsparcie praktyczne.
 • Czynności jednym kliknięciem, rozwiązywanie problemów, zatrzymywanie zadań i uruchamianie sesji terminala bez przeszkadzania użytkownikom końcowym.
 • Automatyzacja zadań punktu końcowego, która automatyzuje powtarzające się działania punktu końcowego, które pomagają w standaryzacji wyników.
 • Automatyczne korygowanie z wdrażaniem skryptów opartym na warunkach dla zatrzymanych usług, pominiętych ponownych uruchomień i brakujących aplikacji.
 • Możliwość zarządzania oprogramowaniem jednym kliknięciem w celu instalowania lub odinstalowywania aplikacji.
 • Nieskończona skalowalność dzięki infrastrukturze opartej na chmurze, która jest szybka i bezpieczna oraz zarządza od 50 do 15 000 punktów końcowych.
 • Przyjazny dla użytkownika interfejs, który pomaga technikom w produktywnej pracy z skoncentrowanymi działaniami i minimalną liczbą kliknięć.

Citrix

Citrix to kompleksowe rozwiązanie UEM do zarządzania punktami końcowymi, wcześniej znane jako XenMobile. Umożliwia firmom kontrolę i ochronę urządzeń mobilnych, aplikacji i danych. To wyjątkowe oprogramowanie umożliwia menedżerom IT zapewnienie niezawodnej i bezpiecznej obsługi na różnych platformach i gadżetach.

Kluczowe cechy:

 • Zarządzanie urządzeniami za pomocą pojedynczej konsoli, która umożliwia scentralizowaną kontrolę urządzeń. W ten sposób administratorzy mogą łatwo wdrażać aplikacje, konfigurować reguły i ustawienia oraz egzekwować zgodność.
 • Zarządzanie aplikacjami umożliwia firmom kontrolowanie aplikacji na różnych platformach i urządzeniach. Dzięki temu administratorzy mogą dystrybuować aplikacje i zarządzać nimi, gwarantować bezpieczeństwo aplikacji oraz umożliwiać logowanie do aplikacji.
 • Bezpieczny dostęp dla użytkowników mobilnych do zasobów biznesowych, w tym dostęp warunkowy, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i nie tylko.
 • Funkcja ochrony danych umożliwia administratorom blokowanie poufnych informacji firmowych na wybranych urządzeniach mobilnych. Administratorzy mogą narzucić szyfrowanie, zapobieganie utracie danych (DLP) i funkcje zdalne.
 • Intuicyjne zarządzanie administracyjne, które pozwala użytkownikom zarządzać punktami końcowymi z jednego miejsca. W rezultacie zarządzanie urządzeniami mobilnymi, aplikacjami i danymi staje się łatwiejsze.

Sześciokąt

Hexnode to jedno z wiodących programów UEM opracowanych w celu uproszczenia zarządzania urządzeniami. Może z łatwością działać na różnych platformach i środowiskach. Za pomocą tego narzędzia zespoły IT mogą zdalnie monitorować, zarządzać i zabezpieczać różne punkty końcowe. W ten sposób zarządzaj smartfonami, tabletami, laptopami, komputerami stacjonarnymi i innymi urządzeniami z jednego miejsca za pomocą Hexnode.

Kluczowe cechy:

 • Zapewnia pełny zakres opcji zdalnego zarządzania urządzeniami OTA (over-the-air). Za pomocą jednego interfejsu możesz szybko rejestrować urządzenia, konfigurować reguły i monitorować wydajność i stan swoich urządzeń.
 • Opcja zarządzania aplikacjami umożliwia użytkownikom zarządzanie aktualizacjami, dostosowaniami i wdrożeniami aplikacji na zarejestrowanych urządzeniach. Obsługuje zarówno otwarte, jak i zamknięte sklepy z aplikacjami biznesowymi, ułatwiając udostępnianie aplikacji w całej firmie.
 • Zaawansowane technologicznie opcje zarządzania bezpieczeństwem obejmują zdalne blokowanie urządzeń, ubijanie i śledzenie lokalizacji. Jest również wyposażony w bezpieczną konteneryzację w celu izolowania i zabezpieczania danych biznesowych w celu zapewnienia prywatności danych na urządzeniach.
 • W przypadku zarządzania treścią zapewnia bezpieczny dostęp administratorom do danych biznesowych na różnych urządzeniach. Bezpieczny CMS tej platformy umożliwia dystrybucję plików i dokumentów do określonych urządzeń lub grup użytkowników.
 • Konfigurowalny tryb kiosku umożliwia ograniczenie dostępu do urządzeń do określonej aplikacji lub grupy aplikacji.
 • Dogłębne analizy i spostrzeżenia na różne tematy, w tym korzystanie z aplikacji, korzystanie z urządzeń, incydenty związane z bezpieczeństwem i nie tylko.

42 Biegi

Dzięki 42Gears zespoły IT mogą zarządzać wszystkimi typami punktów końcowych, aplikacjami i treściami wykorzystywanymi w ekosystemie biznesowym. Wynika to ze spójnego i holistycznego podejścia do usprawnienia rozwiązania UEM z jednego punktu.

Ponadto rozwiązuje zależności między platformami i oferuje ochronę i kontrolę dla różnych punktów końcowych. Dzięki wyjątkowym funkcjom gwarantuje jednolite działanie procesów biznesowych i aplikacji w punktach końcowych.

Kluczowe cechy:

 • Obsługuje wszystkie typy systemów operacyjnych, w tym Android, iOS, MacOS, Windows, Linux i tak dalej.
 • Oferuje jedną platformę do monitorowania i obsługi wszystkich punktów końcowych. Punkty końcowe obejmują urządzenia BYO, urządzenia IoT, czujniki, ucieczki, komputery stacjonarne/laptopy i wiele innych.
 • Pomaga firmom w elastycznej migracji ze starszych platform, takich jak Windows 7, do lepszej wersji zgodnej z EMM, takiej jak Windows 10.
 • Eliminuje złożoność punktów końcowych, oferując obsługę architektury wielu urządzeń.
 • Zwiększa produktywność użytkowników, pozwalając im skoncentrować się na ważnych zadaniach, a nie na kwestii dostępu.
 • Zapewnia ciągłą zgodność z wymogami bezpieczeństwa na wszystkich obsługiwanych urządzeniach i platformach za pomocą standardowego zestawu protokołów bezpieczeństwa.
 • Reguły zapobiegania utracie danych służą do ochrony poufnych użytkowników, aplikacji urządzeń i danych sieciowych.

Sofos

Sophos twierdzi, że jest liderem w bezpiecznym zarządzaniu urządzeniami jako rozwiązanie UEM. Aby zarządzać i chronić zarówno konwencjonalne, jak i mobilne punkty końcowe, przedsiębiorstwa mogą korzystać z tego rozwiązania. Jest wyposażony w znaną technologię zabezpieczeń punktów końcowych, która bezbłędnie łączy się z urządzeniami z systemem Windows 10, macOS, iOS i Android.

Kluczowe cechy:

 • Środowiska BYOD są obsługiwane przez tryby zarządzania profilami służbowymi Android Enterprise i rejestracją użytkowników iOS.
 • Separacja danych według klasyfikacji, np. dane biznesowe i dane osobowe.
 • Silne środki bezpieczeństwa dzięki silnikowi głębokiego uczenia X chronią przed zidentyfikowanymi i niezidentyfikowanymi zagrożeniami.
 • Zintegrowany z Sophos Central zapewnia bezpieczeństwo punktów końcowych, sieci i serwerów, a także scentralizowane urządzenia kontrolne. Jest to internetowy interfejs administratora, który jest łatwy w użyciu.
 • Pojedynczy pulpit nawigacyjny, w którym można eksplorować i odpowiadać na wiele form danych. Ponadto możesz wykrywać niezałatane urządzenia i sprawdzać luki w zabezpieczeniach oraz niechciane programy.
 • Dzięki Sophos XDR zwiększ widoczność swojej organizacji, wykonując pełne zadania związane z wykrywaniem zagrożeń i operacjami IT.

Scalefusion

Scalefusion to oprogramowanie do ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi (UEM) dla nowoczesnych miejsc pracy. Zapewnia elastyczność i łatwość obsługi w zarządzaniu wieloma punktami końcowymi z dowolnej lokalizacji i czasu. Poza tym istnieje wiele funkcji, które pomagają w zarządzaniu, kontrolowaniu i zabezpieczaniu aplikacji mobilnych i urządzeń dla przedsiębiorstwa.

Kluczowa cecha:

 • Pełna kontrola nad urządzeniami dzięki funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi. Umożliwia zdalne ubijanie urządzeń, zarządzanie aplikacjami, konfiguracją urządzeń i regułami bezpieczeństwa.
 • Jeden pulpit nawigacyjny do zarządzania wszystkimi wdrożonymi aplikacjami i zarejestrowanymi urządzeniami. W ten sposób zapewniając użytkownikom dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play, Apple App Store i innych.
 • Na zarejestrowanych urządzeniach zarządzaj wszystkimi dokumentami, obrazami, filmami i nie tylko za pomocą zarządzania treścią.
 • Tryb kiosku umożliwia ograniczenie urządzeń do jednej aplikacji lub grupy aplikacji. Jest idealny do użytku w handlu detalicznym, hotelarstwie lub placówkach edukacyjnych.
 • Dzięki funkcji Geofencing do monitorowania urządzeń, zasobów, bezpieczeństwa i nie tylko.
 • Kompleksowa funkcja analityki i raportowania monitoruje użycie aplikacji, użycie urządzenia, stan urządzenia i wiele innych.
 • Dostępne są zdalne polecenia do zdalnego zarządzania różnorodnymi działaniami na urządzeniach z Androidem.

VMware

Dzięki Vmware doświadcz wygody jednego rozwiązania natywnego w chmurze, które zapewnia UEM dla wszystkich urządzeń. Dzięki temu niesamowitemu rozwiązaniu możesz zminimalizować koszty zarządzania IT i zwiększyć produktywność.

Workspace One UEM umożliwia bezproblemowe zarządzanie wszystkimi punktami końcowymi, niezależnie od ich platformy lub modelu własności. W rezultacie ujednolicenie zarządzania punktami końcowymi jest zachowane na każdej platformie. Obsługuje większość renomowanych platform, w tym Android, iOS, macOS, Windows i tak dalej.

Kluczowe cechy:

 • Zapewnij doskonałe wrażenia użytkownika, które są takie same na wszystkich urządzeniach. Zbadaj elementy, takie jak awarie systemu operacyjnego, wydajność aplikacji, stan urządzenia i inne. Wcześnie identyfikuj problemy i znajduj ich główne przyczyny.
 • Uzyskaj kompleksową strategię bezpieczeństwa uwzględniającą użytkownika, punkt końcowy, aplikację, dane i sieć.
 • Dzięki praktycznemu wglądowi w aktualizacje systemu operacyjnego, wdrażanie poprawek, aktualizacje aplikacji, stan urządzeń i nie tylko. W ten sposób możesz zoptymalizować operacje IT, dokonując wyborów opartych na danych.
 • Twórz kompleksowe przepływy pracy do zarządzania pożądanymi stanami, wdrażaniem aplikacji i wdrażaniem urządzeń. Skorzystaj z interfejsu przeciągnij i upuść.
 • Architektura multitenant pozwala na tworzenie unikalnych reguł na każdym poziomie struktury organizacyjnej Twojego biznesu. Obejmuje możliwość dziedziczenia lub zastępowania ustawień z powyższych warstw.
 • Steruj urządzeniami pierwszej linii o znaczeniu krytycznym za pomocą jednego interfejsu z obsługą wzmocnionych urządzeń, urządzeń do noszenia i punktów końcowych IoT.
 • Zanim zezwolisz na dostęp, oceń poziom zgodności i wszelkie nietypowe działania przy użyciu zabezpieczeń Zero Trust. Dostępu można łatwo odmówić, a sprzęt można zdalnie lub automatycznie wyczyścić.
 • Zapewnij pełną żywotność aplikacji dla różnych rodzajów aplikacji. Wszystkie aplikacje, w tym Office 365, będą miały dostęp do jednego katalogu aplikacji samoobsługowych za pośrednictwem Intelligent Hub.
 • Twórz role dla określonych użytkowników i grup, a następnie udzielaj im określonych poziomów dostępu do platformy.

Ostatnie słowa

Wybierając rozwiązanie UEM, firmy powinny wziąć pod uwagę niektóre z kluczowych funkcji. Możliwości zarządzania urządzeniami, integracja z infrastrukturą IT i funkcje bezpieczeństwa to tylko niektóre z głównych kryteriów. Przeanalizowaliśmy i wymieniliśmy niektóre z najlepszych dostępnych rozwiązań UEM po zbadaniu wielu z nich.

Należy jednak dokładnie ocenić wymagania UEM swojej firmy i porównać różne rozwiązania, wybierając najlepsze rozwiązanie dla swojej organizacji. W ten sposób możesz zmniejszyć ogólne wydatki, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić wydajność IT dzięki odpowiedniemu narzędziu.

Możesz także zapoznać się z najlepszym oprogramowaniem do zdalnego monitorowania i zarządzania dla małych i średnich firm.

x