Jak zmienić głos w Mapach Google na iPhone’a i Androida

Aplikacja Mapy Google oferuje użytkownikom wskazówki dojazdu, alerty dotyczące podróży i inne informacje. Wbudowany silnik głosowy oferuje to w Twoim preferowanym głosie, z opcjami opartymi na regionie lub języku. Jeśli chcesz zmienić głos w Mapach Google, oto jak.

Niestety istnieją pewne ograniczenia, o których musisz wiedzieć. Chociaż Mapy Google oferują różne głosy w zależności od regionu lub języka, nie oferują odmian płci. Obecnie nie możesz przełączać się między głosem męskim i żeńskim, a inne opcje głosowe są nadal dość ograniczone.

Zmień głos w Mapach Google na Androida

Ustawienia głosu i języka używane przez Mapy Google różnią się od wbudowanych ustawień zamiany tekstu na mowę systemu Android. Wygląda na to, że zmiana ustawień zamiany tekstu na mowę nie ma żadnego wpływu na głos, który usłyszysz w aplikacji Mapy Google.

Zamiast tego Mapy Google wykorzystują własny silnik głosowy i ustawienia języka do generowania wskazówek głosowych i alertów dotyczących podróży. Aby to zmienić, musisz otworzyć aplikację „Mapy Google”, a następnie dotknąć okrągłej ikony konta na pasku wyszukiwania.

Dotknij okrągłej ikony konta na pasku wyszukiwania, aby uzyskać dostęp do menu Map Google

Otworzy się menu Map Google. Stąd wybierz opcję „Ustawienia”.

Dotknij opcji Ustawienia w menu Map Google

W menu „Ustawienia” przewiń w dół, aż znajdziesz opcję „Ustawienia nawigacji” – dotknij tego, aby wejść do menu.

W menu ustawień Map Google kliknij Ustawienia nawigacji

Menu „Ustawienia nawigacji” umożliwia zmianę sposobu odtwarzania nawigacji w trybie głośnomówiącym. Aby zmienić ustawienia głosu w aplikacji Mapy Google, wybierz opcję „Wybór głosu”.

Dotknij opcji Wybór głosu, aby uzyskać dostęp do opcji wyboru głosu w Mapach Google

Spowoduje to wyświetlenie listy dostępnych głosów. Są one oddzielone językiem lub, w niektórych przypadkach, regionami. Na przykład ustawienia głosu „angielski amerykański” i „angielski brytyjski” będą mówić po angielsku, ale będą używać różnych akcentów i terminologii.

Wybierz jedną z tych opcji, aby przełączyć głos Map Google na to ustawienie.

Wybierz nowy głos w menu wyboru głosu w Mapach Google

Spowoduje to automatyczne zamknięcie menu – możesz wrócić do ekranu głównego Map Google. Głos używany przez Mapy Google przy następnym wyszukiwaniu wskazówek będzie pasował do wybranego głosu.

Zmień Google Maps Voice na iPhone’a

W przeciwieństwie do aplikacji na Androida, aplikacja Mapy Google na iPhone’a nie używa własnego silnika głosowego. Zamiast tego opiera się na domyślnych ustawieniach zamiany tekstu na mowę i językowych oferowanych przez iOS. Aby zmienić głos Map Google na iPhonie, musisz zmienić język w iOS.

Wprowadzenie tej zmiany spowoduje zmianę głosu we wszystkich aplikacjach na Twoim iPhonie, a wybór jest ograniczony do jednego głosu na język lub region, więc może nie być użyteczną opcją dla większości użytkowników (chyba że chcesz przełączać się między angielskim i angielskim) Na przykład Wielka Brytania).

Jeśli jest to problem, możesz zamiast tego użyć aplikacji Apple Maps. Apple umożliwia przełączanie się między językami, regionalnymi akcentami oraz używanie głosów męskich i żeńskich. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, musisz zmienić ustawienia głosu Siri.

Aby zmienić głos Map Google na swoim iPhonie, musisz otworzyć aplikację „Ustawienia”, a następnie wybrać opcję „Ogólne”.

Dotknij opcji Ogólne w menu ustawień iOS

Tutaj wybierz opcję „Język i region”, aby uzyskać dostęp do ustawień języka urządzenia.

W menu Ogólne stuknij opcję Język i region

Aby przełączyć się na inny głos, dotknij listy „Język” urządzenia (np. „Język iPhone’a”).

Stuknij opcję Język dla urządzenia z systemem iOS w menu Język i region

Wybierz nowy pakiet językowy z listy, a następnie naciśnij przycisk „Gotowe”, aby potwierdzić.

Wybierz język iOS, a następnie naciśnij Gotowe, aby go potwierdzić.

Zostaniesz poproszony o potwierdzenie tego – wybierz opcję „Zmień na” dla wybranego języka.

Wybierz język, a następnie dotknij opcji Zmień na, aby potwierdzić zmianę w systemie iOS

Spowoduje to automatyczne zaktualizowanie całego języka urządzenia, aby był zgodny. Mapy Google będą używać tej opcji głosowej w przypadku wszelkich wskazówek dojazdu lub żądań przesłanych za pośrednictwem aplikacji.