Od A do Z o metodzie ścieżki krytycznej (CPM) do zarządzania projektami

Metoda ścieżki krytycznej (CPM) to metoda zarządzania projektami, która umożliwia rozpoznanie zadań niezbędnych do realizacji projektu.

Na pewno spotkałeś się z terminem „analiza ścieżki krytycznej” lub „metoda” w szkole zarządzania. Większość studentów i stażystów zarządzania nie ma pewności co do tego narzędzia do zarządzania projektami, dopóki nie przyjmie roli kierownika projektu.

Ponieważ będziesz zarządzać rzeczywistym projektem biznesowym, musisz zrozumieć CPM i jego znaczenie. W przeciwnym razie Twój projekt może mieć problemy z terminem i produktami.

Kontynuuj czytanie tego posta na temat CPM, aby uzyskać jasne i praktyczne zrozumienie analizy ścieżki krytycznej. Dowiesz się również o niektórych powiązanych aspektach CPM, które pomogą Ci w świecie biznesu.

Co to jest metoda ścieżki krytycznej (CPM)?

Metoda ścieżki krytycznej to proces, w którym kierownik projektu identyfikuje ważne zadania, które pomagają ukończyć projekt na czas. Dzięki temu łatwiej jest określić harmonogram zadań. Jest to seria zadań, które składają się na najdłuższy przedział czasu.

Musisz zakończyć te zadania na czas, aby cały projekt zakończył się zgodnie z harmonogramem. Jeśli zauważysz jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu krytycznych zadań, cały projekt również zostanie opóźniony.

Analiza CPM koncentruje się przede wszystkim na identyfikacji zależności zadań, znajdowaniu najbardziej krytycznych zadań na osi czasu projektu i obliczaniu czasu trwania zadań.

Technika ta jest potężnym narzędziem do zarządzania projektami od ponad 60 lat od momentu jej powstania pod koniec lat pięćdziesiątych. Został stworzony głównie w celu rozwiązania zwiększonych problemów związanych z kosztami projektu z powodu nieudolnego planowania zadań. Teraz jest to narzędzie z wyboru do priorytetyzacji zadań lub planowania projektów.

Główne składniki analizy CPM

Istnieje znormalizowane podejście do analizy ścieżki krytycznej, dzięki czemu kierownicy projektów i interesariusze z różnych krajów i branż mogą zrozumieć sieć CPM dowolnego projektu. Aby utworzyć standardowy format CPM, musisz uwzględnić następujące komponenty:

Najwcześniejszy czas rozpoczęcia (ES)

Po prostu wskazuje najwcześniejszy znacznik czasu w projekcie, kiedy Twój zespół może rozpocząć pracę nad dowolnym zadaniem. Jednak aby obliczyć ES, musisz znać zależności zadań i podzadania.

Najpóźniejszy czas rozpoczęcia (LS)

Wręcz przeciwnie, LS to ostatnia minuta, w której Twój zespół może rozpocząć pracę nad konkretnym zadaniem. Jeśli zespół przekroczy wartość LS, istnieje możliwość opóźnienia projektu.

Najwcześniejszy czas zakończenia (EF)

Ta liczba wskazuje najwcześniejszy znacznik czasu na osi czasu projektu, kiedy zespół może wykonać zadanie. Wartość można uzyskać, biorąc pod uwagę najwcześniejszy czas rozpoczęcia i czas trwania zadania.

Najpóźniejszy czas ukończenia (LF)

Wartość LS mówi, ile opóźnienia zadanie może pochłonąć przed zakończeniem, które nie wpłynie na cały czas realizacji projektu. Ta wartość zależy również od ostatniego czasu rozpoczęcia i czasu trwania zadania.

Platforma

Pływak jest również znany jako luz. Informuje o tym, jak długo Twój zespół może opóźnić zadanie, zanim takie odroczenie wpłynie na sieć kolejnych zadań i harmonogram projektu. W zadaniach ścieżki krytycznej należy zachować zerową liczbę zmiennoprzecinkową.

Algorytm metody ścieżki krytycznej

Algorytm ścieżki krytycznej określa, w jaki sposób ukształtuje się sieć zadań. Składa się głównie z dwóch części:

Przepustka do przodu

Przebieg do przodu dotyczy wartości, takich jak najwcześniejszy czas rozpoczęcia (ES) i najwcześniejszy czas zakończenia (EF). Wykorzystuje diagram sieciowy zadań i szacowany przedział czasu dla każdego działania, aby obliczyć ES i EF krytycznych zadań.

ES każdego zadania będzie zawsze równy EF jego aktywności prekursora. Wzór na obliczenie EF to:

EF = ES + t (gdzie t to czas trwania zadania)

Na końcu diagramu sieci powinieneś zobaczyć EF ostatniego zadania twojego projektu. Ta godzina, data lub wartość dnia odpowiadają okresowi całego projektu.

Przejście wstecz

Przebieg wsteczny umożliwia określenie wartości późnego zakończenia i późnego rozpoczęcia dla dowolnych zadań projektu. W ten sposób możesz obliczyć czas trwania projektu i ostatecznie zidentyfikować ścieżkę krytyczną. Tutaj LF jest EF ostatniego zadania. Formuła obliczeniowa, której możesz użyć, to:

LS = LF – t (gdzie t to czas trwania zadań)

Algorytm ten pozwala również obliczyć LF dla zadań poprzedzających ostatnie zadanie. W tym celu LF będzie ES zadania, które nastąpi bezpośrednio.

Jak znaleźć ścieżkę krytyczną za pomocą CPM

#1. Zbierz wszystkie zadania projektowe w tabeli. W tym celu można użyć struktury podziału pracy. Od początku do ostatecznego rezultatu upewnij się, że każde zadanie jest dostępne.

#2. Poprzez wspólną burzę mózgów zidentyfikuj zależności między zadaniami. Zadania zależne to te czynności, które nie mogą się rozpocząć, dopóki nie ukończysz poprzedniego zadania.

#3. Teraz skonstruuj diagram sieciowy zadań zgodnie z ich kolejnością pojawiania się. Możesz też nazwać to wykresem CPM.

#4. Po utworzeniu wykresu CPM nadszedł czas, aby oszacować przedział czasu dla każdego zadania. Możesz skorzystać z pomocy ekspertów merytorycznych, starych projektów itp., aby przeznaczyć czas na wszystkie działania projektowe.

#5. Możesz teraz używać algorytmu CPM do obliczania wartości ES, EF, LS i LF działań w projekcie.

#6. Powinieneś teraz obliczyć zmiennoprzecinkową dla każdego zadania. Możesz po prostu odjąć ES od LS, aby znaleźć wartość zmiennoprzecinkową.

7. Sieć zadań z zerowymi liczbami zmiennoprzecinkowymi konstruuje ścieżkę krytyczną. Wszystkie te zadania są zależne, z wyjątkiem pierwszego zadania na wykresie CPM.

#8. Możesz aktualizować wykres CPM po rozpoczęciu realizacji projektu.

Jak obliczyć długość projektu za pomocą CPM

#1. Podaj czas rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania projektowego na diagramie sieci.

#2. Czas rozpoczęcia pierwszego zadania to 0, a czas zakończenia tego zadania to po prostu czas trwania zadania.

#3. Podobnie czas rozpoczęcia następnej czynności jest czasem zakończenia jej poprzednika. Czas zakończenia jest jednak sumą czasu trwania zadania i czasu rozpoczęcia.

#4. Postępuj zgodnie z powyższym, aż obliczysz czas rozpoczęcia i zakończenia wszystkich zadań w sieci wykresów CPM.

#5. Czas zakończenia ostatniego zadania w serii ścieżki krytycznej to czas zakończenia całego projektu.

Przypadki użycia analizy ścieżki krytycznej

Oblicz zmiennoprzecinek zadania

Możesz użyć wykresu CPM do obliczenia zmienności liczby zadań. Wartość zerowa oznacza, że ​​zadania projektowe są ustawione, podczas gdy dodatnia liczba wskazuje, że działania projektowe są elastyczne. Zadania niekrytyczne mogą mieć wyższą wartość zmiennoprzecinkową.

Kompresja harmonogramów

Jeśli chcesz ukończyć projekt przed zaplanowanym terminem, możesz użyć technik kompresji, takich jak szybkie śledzenie i awarie zadań. Wykres CPM pomoże Ci określić, które zadania kwalifikują się do szybkiego śledzenia.

Dane do wykorzystania w przyszłości

Wykres CPM jest aktualizowany w miarę postępu projektu. Możesz porównać wykres CPM dowolnego projektu w różnych fazach, aby dokładniej oszacować czas przyszłych projektów.

Zalety metody ścieżki krytycznej

#1. Podstawową korzyścią analizy CPM jest efektywne planowanie zadań projektowych. Proces wyraźnie oddziela zadania niekrytyczne od zadań krytycznych. W ten sposób można przypisać krytyczne czynności pracownikom o dużym doświadczeniu, a zadania niekrytyczne pracownikom z mniejszym doświadczeniem.

#2. Otrzymujesz szacowany czas realizacji projektu oraz indywidualny przedział czasowy dla zadań i podzadań. Możesz je wprowadzić do narzędzia do zarządzania projektami w celu monitorowania statusu zadania.

#3. Możesz przydzielić więcej zasobów ludzkich do długotrwałych i krytycznych zadań, gdy zostaną one uwolnione od zadań niekrytycznych.

#4. Budżetowanie kosztów projektu to trudne zadanie dla kierowników projektów. Ale dzięki analizie CPM możesz podzielić budżet na małe części i przypisać je do zadań i podzadań, aby ułatwić budżetowanie projektów.

Narzędzia do analizy CPM

Chociaż możesz użyć pióra i papieru, aby narysować fizyczną sieć CPM lub użyć programu Microsoft Visio, aby narysować to samo, stanie się to zbyt ręcznym i gorączkowym procesem. Zamiast tego możesz zautomatyzować całą procedurę analizy CPM za pomocą dowolnego z następujących narzędzi:

Analiza metody ścieżki krytycznej w Smartsheet

Smartsheet to renomowane narzędzie do współpracy i zarządzania pracą w interfejsie użytkownika podobnym do arkusza kalkulacyjnego (UI). Udostępnia wiele szablonów do zarządzania projektami, dzięki czemu nie musisz tworzyć jednego od podstaw. Jednym z takich przydatnych szablonów jest szablon wykresu Gantta sformatowany specjalnie do analizy CPM.

Aby ustalić ścieżkę krytyczną projektu, użyj szablonu Projekt podstawowy z wykresem Gantta i zależnościami. Otwórz go i wprowadź zadania projektu w nagłówku kolumny Sekcja. Jeśli istnieją jakieś podzadania, możesz również wpisać te zadania. Teraz wystarczy dodać datę lub godzinę rozpoczęcia i zakończenia zadań. Może być również konieczne ustalenie zależności zadań, jeśli takie istnieją.

Możesz teraz kliknąć opcję Pokaż ścieżkę krytyczną w prawym górnym rogu widoku Gantta, aby zmienić ją na CPM.

Lucidchart jako oprogramowanie CPM

Lucidchart to wiodąca aplikacja do tworzenia diagramów w chmurze, która umożliwia łączenie współpracy projektowej, wizualizacji danych i tworzenia diagramów przepływu pracy w jednym scentralizowanym oprogramowaniu. Ponieważ aplikacja jest dostępna z dowolnego miejsca za pośrednictwem Internetu i przeglądarki internetowej, możesz zwiększyć zrozumienie projektu przez zespół i zwiększyć produktywność.

Zawiera różne szablony diagramów do analizy CPM. Możesz po prostu wybrać jeden z biblioteki i spersonalizować go. Możesz dodawać formuły w kształtach schematów blokowych, aby zautomatyzować planowanie czasu trwania projektu za pomocą CPM.

Ponadto Lucidchart oferuje różne opcje integracji umożliwiające edycję, dostęp i udostępnianie CPM bezpośrednio aplikacjom biznesowym, takim jak Salesforce, Microsoft 365, Google Workspace itp.

Oprogramowanie ścieżki krytycznej z ProjectManager.com

Menadżer projektu to kompleksowa aplikacja do zarządzania projektami oparta na chmurze obliczeniowej. Możesz obliczyć ścieżkę krytyczną dowolnego projektu za pomocą funkcji wykresu Gantta tego narzędzia. Korzystanie z narzędzia jest dość proste do analizy CPM. Wszystko, co musisz zrobić, to przesłać niektóre szczegóły projektu, takie jak zadania, podzadania, data rozpoczęcia, data zakończenia i zależności.

Aplikacja automatycznie utworzy oś czasu projektu. Teraz po prostu zmień filtr widoku na ścieżkę krytyczną i znajdź zadania wymagające natychmiastowej uwagi.

Oprogramowanie ścieżki krytycznej firmy Creately

Twórczy to kolejne popularne narzędzie do tworzenia diagramów, które nadaje się również do profesjonalnej analizy CPM. W tym narzędziu można używać różnych kształtów do tworzenia własnej sieci ścieżek krytycznych. Jest wyposażony w funkcję przeciągania i upuszczania, dzięki czemu można szybko utworzyć sieć zadań w celu określenia ścieżki krytycznej.

Co więcej, obszar roboczy Creately ma nieskończone płótno. Tak więc, jeśli Twój projekt jest bardzo złożony i duży, nadal możesz korzystać z tego narzędzia. Co więcej, udostępnianie obszaru roboczego CPM jest dość łatwe dzięki udostępnianiu linków lub zaproszeniom współpracowników. W ten sposób możesz odkryć krytyczne zadania projektu podczas współpracy z zespołem projektowym online.

Często zadawane pytania

Czym CPM różni się od wykresu Gantta?

Wykres Gantta to narzędzie do wizualizacji osi czasu projektu. Wręcz przeciwnie, technika mapowania ścieżki krytycznej określa zakres czasowy projektu. CPM tworzy sekwencję zaplanowanych zadań, dzięki czemu poznajesz rozpiętość projektu.

Wykres Gantta to przede wszystkim poziomy wykres słupkowy, na którym wykreśla się czas względem zadań. Z drugiej strony analiza CPM składa się z diagramu przypominającego schemat blokowy z algorytmicznym podejściem do uporządkowania zadań projektowych w szereg.

Czym CPM różni się od wykresu PERT?

CPM to deterministyczny model zorientowany na działania, który zajmuje się różnymi zadaniami projektowymi. Zawsze zajmuje się zadaniami, na których wykonanie znasz czas. W związku z tym możesz określić, jak długo potrwa cały proces przed dostarczeniem wszystkich elementów dostawy.

Wręcz przeciwnie, PERT, czyli technika oceny i przeglądu projektów, jest modelem prawdopodobieństwa zorientowanym na zdarzenia, w którym zbudujesz sieć zadań w oparciu o zdarzenia. Większość kierowników projektów używa tego narzędzia do zarządzania zadaniami, których czas realizacji jest nieznany.

Ostatnie słowa

Metoda ścieżki krytycznej jest potężnym narzędziem, którego wszyscy kierownicy projektów muszą nauczyć się efektywnie zarządzać zasobami projektu, czasem i zadaniami. Za pomocą tego narzędzia możesz tworzyć harmonogramy zadań projektowych i przypisywać je członkom zespołu projektowego.

Pozwala również sprawnie śledzić statusy zadań i ogólny postęp projektu. Co więcej, narzędzie to jest bardzo ważne dla kierowników projektów i menedżerów pracujących jednocześnie nad złożonymi i wieloma projektami.

Ostatecznie, CPM pozwala skoncentrować swoje wysiłki na profesjonalnej optymalizacji zadań i wydajnie obsługiwać projekt, nie tracąc przy tym żadnych kamieni milowych projektu.

x